Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Сектор публічних закупівель

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14, каб. 45

Email:  torgy-shostka@ukr.net

Завідувач сектору: Белявська Анна Борисівна

Графік особистого прийому громадян: вівторок, з 09-00- до 12-00 год.

Структура сектору публічних закупівель Шосткинської міської ради

з/пСтруктурна одиницяПосадаП.І.П.Робочий телефонЕлектронна поштаАдресаОрганізація
1.Сектор публічних закупівельЗавідувач

Белявська Анна Борисівна
(05449) 7-32-66torgy-shostka@ukr.net
Вул.Садовий бульвар, б.№14, каб. 45 м.Шостка, Сумська обл.Шосткинська міська рада

Положення

про сектор публічних закупівель

 1. Сектор публічних закупівель (далі – Сектор) є виконавчим органом міської ради, утворений міською радою, підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.
 2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про публічні закупівлі», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», іншими законами і нормативами у сфері публічних закупівель, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації у частині делегованих повноважень органів виконавчої влади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
 3. Основними завданнями сектору є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері публічних закупівель, здійснення організаційних заходів щодо публічних закупівель у відповідності до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів України з цього питання, а також відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету Шосткинської міської територіальної громади;

– забезпечення у межах своїх повноважень виконання законів України, нормативних актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

 • Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
 • аналізує стан і тенденції розвитку у сфері публічних закупівель;
 • забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель для потреб міської об’єднаної територіальної громади відповідно до пропозицій відповідних виконавчих органів Шосткинської міської ради та посадових осіб, затвердженого кошторису;
 • здійснює на підставі пропозицій виконавчих органів Шосткинської міської ради та посадових осіб підготовку та затвердження річного плану закупівель виконавчого комітету, а також у разі потреби готує проекти щодо змін та доповнень до річного плану закупівель протягом бюджетного року;
 • забезпечує відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – правових актів з питань закупівель оприлюднення інформації щодо закупівель товарів, робіт і послуг;
 • здійснює підготовку, організацію та участь у проведенні процедур закупівель/спрощених закупівель, закупівель без використання електронної системи у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» на закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб виконавчих органів Шосткинської міської ради та посадових осіб;
 • забезпечує зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель протягом встановленого законодавством терміну;
 • надає методичну та консультаційну допомогу розпорядникам бюджетних коштів, комунальним підприємствам, закладам, установам, організаціям Шосткинської міської ради з питань публічних закупівель;
 • надає інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у сфері публічних закупівель;
 • здійснює збір даних і підготовку на їх основі прогнозних та аналітичних документів, а також розробку пропозицій щодо підвищення ефективності закупівель;
 • організовує діловодство, веде переписку в межах своєї компетенції;
 • організовує систематичний облік і зберігання нормативних актів, які надходять до сектору на паперових та електронних носіях;
 • за необхідності бере участь у прийомі громадян міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування;
 • готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету і розпоряджень міського голови з питань публічних закупівель;
 • готує матеріали для розгляду на засіданнях виконкому та сесій міської ради в межах своєї компетенції;
 • розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
 • виконує в межах компетенції інші повноваження та функції, передбачені чинним законодавством, згідно з покладеними на нього завданнями.

5. Сектор в межах наданих повноважень:

– залучає до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів виконавчих органів Шосткинської міської ради та посадових осіб, підприємств, закладів, установ, організацій та об’єднань громадян після попереднього погодження з їх керівниками;

– має право одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Шосткинської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

– має право запитувати та отримувати від відділів, виконавчих органів  Шосткинської міської ради та посадових осіб, пропозицій до річного плану закупівель та змін до нього, заявок щодо предмету закупівлі, його технічних характеристик, суми бюджетних призначень, термінів поставки товарів, надання послуг або виконання робіт та інших вимог до проведення закупівлі, та інших документів, необхідних для організації та проведення процедур закупівель;

– координує в межах своєї компетенції діяльність суб’єктів господарювання у сфері публічних закупівель;

– взаємодіє з підприємствами-постачальниками/надавачами послуг, з метою укладення договорів та забезпечення виконання договірних зобов’язань;

– проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про публічні закупівлі та інших функцій, які випливають з покладених на сектор завдань.

6. Сектор утримується за рахунок коштів бюджету Шосткинської міської територіальної громади.

7. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою, у порядку, визначеному чинним законодавством.

8. Структура Сектору визначається штатним розписом, який затверджується міським головою.

9. Реорганізація чи ліквідація Сектору є виключно компетенцією міської ради.

10. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення сесії Шосткинської міської ради у порядку, встановленому для його прийняття.

Корисні посилання:

Публічні закупівлі  https://shostka-rada.gov.ua/publichni-zakupivli/

Оновлено 27.08.21, 09.08.22