Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

До уваги громадян! У разі виникнення питань житлово – комунальної сфери (аварійні ситуації, відсутність електроенергії, світла, газу, інше), необхідно звертатися до цілодобової довідкової служби Управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради, яка  працює за телефонами(05449) 1555, (05449) 2-15-79, 0957255011, 0987696176   та/або  безпосередньо до підприємств житлово-комунальної галузі м. Шостка, (діючі телефони, адреси за посиланням: https://shostka-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2021/01/ZHKP.docx )

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14,  каб. 40

Email:  uzpnsch@ukr.net

Начальник відділу:    Ізотова Ольга Василівна  , т. (05449) 71111

Спеціалісти відділу:   

Графік особистого прийому громадян керівником: вівторок 13-00 – 17-00

ПОЛОЖЕННЯ

Про управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  Шосткинської міської ради (надалі Управління) – є виконавчим органом міської ради , що утворюється міською радою.

Управління підзвітне і підконтрольне міській раді і підпорядковується міському голові , її виконавчому комітету та управлінню з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні “, Законом України “Про цивільну оборону України “, наказами начальника управління з питань НС та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації, актами органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

Основними завданнями управління є :

–       Реалізація державної політики у сфері ЦО, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території;

–       Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил ЦО, захисту населення і територій від НС, наслідків Чорнобильської катастрофи;

–       Координація діяльності підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту населення і територій від НС та їх наслідків,  підпорядкованими силами ЦО;

–       Забезпечення сталого функціонування місцевих ланок територіальних підсистем Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру в Україні ( далі – Єдина державна система)

–       Визначення основних напрямків роботи у сфері ЦО, захисту населення і територій від НС та ліквідації їх наслідків;

–       Здійснення інформаційного забезпечення у сфері ЦО, захисту населення і територій від наслідків НС та Чорнобильської катастрофи, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних;

–       Організація підготовки і перепідготовки кадрів органів управління та сил ЦО, захисту населення і територій від наслідків НС та Чорнобильської катастрофи, навчання населення діям в умовах НС.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  – Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації ЦО та заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи ;

–       Подає пропозиції до проектів державних та регіональних програм і прогнозів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, вдосконалення системи ЦО, запобігання виникненню НС,  контролює у межах своїх повноважень виконання затверджених програм з питань ЦО ;

–       Подає пропозиції до проекту бюджету міста щодо витрат на розвиток та функціонування системи ЦО, захисту населення від НС, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи, забезпечує цільове використання виділених йому бюджетних коштів.

–       Визначає в межах своєї компетенції рівень НС, забезпечує оперативне і повне інформування начальника ЦО міста та обласних органів управління з питань НС та у справах цивільного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  щодо загрози її поширення;

–       Керує роботами, пов’язаними з ліквідацією НС, контролює готовність об’єктових органів з питань НС та цивільного захисту населення, підпорядкованих сил ЦО до дій за призначенням;

–       Розробляє комплекс заходів щодо евакуації населення з зони ураження у разі виникнення НС  на рівні В (поширення дії НС з місця виникнення на територію житлових районів міста)

–       Розробляє та затверджує план негайного відселення населення з зон можливих надзвичайних ситуацій міста ;

–       Розробляє та затверджує план транспортного забезпечення заходів цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях ;

–       Складає угоди з сільськими радами , з торгівельними та транспортними підприємствами щодо розміщення евакуйованого населення в приміській зоні та харчування на весь термін відселення;

–       Розробляє невідкладні заходи щодо попередження , занесення та розповсюдження епідемій  та епізоотій на території міста;

–       Розробляє розрахунки матеріально-технічного забезпечення по ліквідації епідемій та епізоотій , створює склад бригад ,зайнятих на ліквідації цих явищ , їх навчання та керує роботами по забезпеченню захисту (як бригад так і населення ) яке мешкає в зонах епідемій та епізоотій;

–       Розробляє план дій щодо ліквідації стихійного лиха , організовує роботи  і матеріальне-технічне забезпечення , при необхідності організовує евакуацію та розміщення людей;

–       Здійснює організаційно-методичне керівництво і координацію роботи підприємств, установ, організацій, служб ОГД з питань соціально-економічного, правового та медичного захисту громадян, які постраждали від НС, радіаційних аварій та катастроф або брали участь у ліквідації їх наслідків ;

–       Здійснює відповідно до закону державний нагляд і контроль за виконанням вимог ЦО і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню НС та ліквідації їх наслідків, станом готовності сил і засобів ЦО до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС;

–       Веде роботу у засобах масової інформації по роз’ясненню населенню дій у разі виникнення НС , а також веде роз’яснювальну роботу по запобіганню НС у побуті та місцях відпочинку;

–       Веде роботу з учбовими закладами з питань безпеки життєдіяльності;

–       Бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації  та проектів будівництва техногенно-небезпечних об’єктів у частині додержання вимог ЦО і техногенної безпеки;

–       Координує діяльність підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо пошуку і рятуванню людей, ліквідації наслідків виливу нафтопродуктів, викиду шкідливих хімічних та радіоактивних речовин у довкілля;

–       Оповіщає населення за розпорядженням начальника ЦО міста, про загрозу і виникненню НС, контролює належне функціонування територіальних та об’єктових систем оповіщення;

–       Розробляє разом з організаціями прогнози імовірності виникнення НС природного та техногенного характеру, визначає підлеглі території за наявністю потенційно – небезпечних об’єктів, виробництв та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об’єктах господарювання і міста;

–       Організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок НС;

–       Визначає разом з міською радою, керівниками об’єктів господарської діяльності склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів місцевої та об’єктової ланок територіальної підсистеми Єдиної державної системи;

–       Забезпечує контроль за накопиченням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації НС та їх наслідків у порядку, встановленому законодавством;

–       Створює, організовує підготовку і забезпечує цільове використання спеціалізованих аварійно-рятувальних формувань під час проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків;

–       Організовує впровадження в практику науково-дослідницьких та конструкторських робіт з проблем захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій ;

–       Розробляє, погоджує плани дій з ЦО та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих НС та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання органами управління з питань НС та цивільного захисту населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

–       Організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення НС  і збереження вантажів, що доставляються у ці райони;

–       Організовує підготовку органів управління і сил ЦО та населення до дій в умовах НС;

–       Розробляє (в межах своєї компетенції) пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та у встановленому порядку виносить їх на розгляд обласному управлінню з питань НС та у справах захисту населення від  наслідків Чорнобильської катастрофи;

–       Забезпечує (в межах своєї компетенції) реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням в апараті управління та організаціях, що належать до сфери його юрисдикції;

–       Формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил ЦО міста;

–       Здійснює відповідно до закону комплексні перевірки стану ЦО на відповідній території;

–       Контролює проведення навчань, тренувань із цивільного захисту населення і ЦО міста, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

–       Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Управління має право:

–       одержувати безоплатно від органів виконавчої влади міста, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інформацію необхідну для виконання покладених на нього завдань;

–       заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого самоврядування , підприємств , установ , та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері ЦО та ,в установленому законодавством порядку, надавати їм обов’язкові для виконання розпорядження щодо усунення порушень вимог ЦО ;

–       проводити перевірки стану цивільної оборони і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

–       Організовувати підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з цивільної оборони та тих, які залучаються для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій та дезактивації територій, а також навчанню справі забезпечення радіаційної безпеки працівників підприємств, установ і організацій.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою в установленому порядку згідно діючого законодавства

–       Начальник управління є заступником начальника цивільної оборони міста і несе відповідальність за її стан у межах міста.

Начальник управління :

–       здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та прийняті ним рішення , визначає ступінь відповідальності працівників управління;

–       організовує діяльність управління, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо запобігання і реагування на НС;

–       подає на затвердження голові міської ради кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників ;

–       видає у межах своєї компетенції накази , організовує та контролює їх виконання працівниками управління;

–       вирішує в установленому порядку питання призначання на посаду та звільнення з посади працівників управління згідно чинного законодавства ;

–       розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління;

–       забезпечує підготовку у межах своєї компетенції розпоряджень голови міської ради

–       звертається з поданням до міського голови про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб ,винних у порушенні законодавства у сфері ЦО , захисту населення і територій від НС та їх наслідків;

–       бере участь у розгляді   органами місцевого самоврядування питань, пов’язаних з діяльністю управління та сил , що створюються для запобігання виникненню та ліквідації НС;

–       скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції

 Управління утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.   

Гранична чисельність працівників управління затверджується згідно чинного законодавства, фонд оплати працівників управління та видатки на утримання затверджуються рішенням міської ради.

 Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Шосткинської міської ради  є юридичною особою, має рахунки в установах банків та в Шосткинському Управлінні  Державного казначейства, печатку із  зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.  

Оновлено 27.08.21, 09.08.21