Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ ведення Державного реєстру виборців

До уваги громадян! З метою захисту цілісності бази даних Реєстру, забезпечення захисту персональних даних, що відповідно до Закону зберігається у базі даних Реєстру, його захисту від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних Реєстру, забезпечення кіберзахисту автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” тимчасово припинено функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців” на час дії воєнного стану постановою Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року № 61 “Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи “Державний реєстр виборців” на час дії воєнного стану”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0061359-22/conv#n3

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  Горького, 4 (1 поверх (права сторона) кабінет №7)

Email:  vvdrv@ukr.net

Начальник:  ,  т. (05449) 7-03-95

Особистий прийом: вівторок, 09.00-12.00

Структура відділу ведення Державного реєстру виборців Шосткинської міської ради

№ з/п Структурна одиниця Посада П.І.П. Робочий телефон Електронна пошта Адреса Організація
1 Відділ ведення Державного реєстру виборців Начальник Рибак Марина Миколаївна (05449) 7-03-95 vvdrv@ukr.net вул.Горького,4, праворуч каб.3, м.Шостка, Сумської області Шосткинська міська рада
2 Відділ ведення Державного реєстру виборців Головний спеціаліст Ігнатенко Лідія Олексіївна (05449) 2-14-99 vvdrv@ukr.net вул.Горького,4, праворуч каб.3, м.Шостка, Сумської області Шосткинська міська рада

ПОЛОЖЕННЯ                                   

про відділ ведення Державного реєстру виборців Шосткинської міської ради

1. Відділ ведення Державного реєстру виборців Шосткинської міської ради (далі – відділ ведення Реєстру) є виконавчим органом міської ради, створюється міською радою, їй підзвітний і підконтрольний, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та регіональному відділу ведення Державного реєстру виборців обласної державної адміністрації.

2.Відділ ведення Реєстру у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, МЗС, голови обласної ради, виконавчого комітету міської ради та міського голови регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців, а також положенням про відділ

3.Основними завданнями відділу ведення Реєстру є:

  • ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста , а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України;
  • складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

4. Відділ ведення Реєстру відповідно до покладених на нього завдань:

1)  забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України “Про Державний реєстр виборців” та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру;

2)  веде облік усіх операцій, пов’язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

3)  забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4)  установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

5)  надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

6)  надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

7)  проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

8)   здійснює щоквартальне поновлення бази даних Реєстру та щорічне уточнення персональних даних Реєстру;

9)   забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

10)  надає в установленому порядку статистичну інформацію про кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

11)  розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України “Про Держаний реєстр виборців”;

12)  проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

13)  здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Відділ ведення Реєстру має право одержувати в установленому порядку від виборців, органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій інформацію, необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

6. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України “Про Держаний реєстр виборців”.

7.  Відділ ведення Реєстру взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань із структурними підрозділами районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, виконавчими органами місцевого самоврядування, консульськими установами України за кордоном, а також закладами, установами та організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян і окремими громадянами.

8.  Відділ ведення Реєстру очолює начальник, який має повну вищу
освіту.

Начальник відділу ведення Реєстру призначається на посаду та звільняється з посади міським головою згідно вимог діючого законодавства.

9. Начальник відділу ведення Реєстру:

  • забезпечує виконання Закону України “Про Державний реєстр виборців” на території міста;
  • здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань; розподіляє обов’язки між працівниками відділу; видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України “Про Державний реєстр виборців1‘ організовує і контролює їх виконання;
  • забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;
  • вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;
  • підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються печаткою виконавчого комітету ради;
  • вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України “Про Державний реєстр виборців”;
  • виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

10. Працівники відділу ведення Реєстру призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою згідно вимог діючого законодавства.

Корисні посилання:

Державний реєстр виборців: https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?start

Сторінка відділу ведення Державного реєстру виборців Шосткинської міської ради у Фейсбук: https://www.facebook.com/profile.php?id=100048858224325

Оновлено 27.08.21, 16.09.21, 09.08.22, 01.12.22