Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Миру, 11

Email:  shostka_ekonom@ukr.net 

Начальник відділу: Кириєнко Надія Олександрівна

Графік особистого прийому громадян: понеділок-четвер з 09.00 до 12.00 год.

 з/пСтруктурна одиницяПосадаП.І.П.Робочий телефонЕлектронна поштаАдресаОрганізація
1.Відділ торгівлі та підтримки підприємництваНачальник
Кириєнко Надія Олександрівна


shostka_ekonom@ukr.net
Вул.Миру, б.№11 м.Шостка, Сумська обл.Шосткинська міська рада

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ торгівлі та підтримки підприємництва

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ   торгівлі та підтримки   підприємництва (далі відділ)  утворюється міською радою, є виконавчим органом міської ради.

1.2. У своїй роботі відділ керується Конституцією України,   законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  “Про підприємництво”,   постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями   міськради та виконкому, положенням про відділ, посадовими інструкціями, ін., та в межах своєї компетенції забезпечує їх виконання.

1.3.Відділ підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

2. МЕТА ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ.

2.1. Основними завданнями відділу є:

– сприяння формуванню та товарному насиченню споживчого ринку, виробництву товарів, розширенню їх асортименту та поліпшенню якості з урахуванням попиту населення, а також задоволенню його потреб у побутових послугах

–         організація роботи Єдиного дозвільного офісу;

–         забезпечення виконання державної політики щодо підтримки та розвитку підприємництва в місті;

–         реалізація державних, розроблення і здійснення регіональних та міських програм щодо розвитку та підтримки підприємництва та регуляторної політики;

–         ведення моніторингу розвитку підприємництва;

–         координація роботи суб’єктів підприємництва;

–         інформаційне забезпечення підприємництва.

 2.2.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень:

– реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної торгівлі, а також торгівельно-виробничої сфери (ресторанне господарство) і побутового обслуговування населення;

– здійснює заходи щодо вдосконалення торгівельного і побутового обслуговування населення;

–  здійснює в межах компетенції встановленої законодавством, контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами роздрібної торгівлі, ресторанного господарства.

– організовує проведення ярмарок, координує роботу підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення незалежно від форм власності;

– аналізує діяльність підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення міста, систематизує її показники і готує пропозиції щодо підвищення ефективності роботи цих підприємств;

– проводить інформаційну роботу в галузі цінової політики в місті;

– надає методичну, консультаційну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі та побутового обслуговування населення і з інших питань, що належать до компетенції відділу;

– здійснює  контроль  за  дотриманням  законодавства  щодо захисту прав споживачів;

–  в випадках, передбачених законодавством, погоджувати режим роботи торговельного об’єкта та закладу ресторанного господарства ;  

– реалізує державну політику щодо розвитку та підтримки підприємництва;

– розробляє план реалізації міської програми підтримки малого підприємництва;

– організовує видачу суб`єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та суб`єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру;

– надає суб’єктам  господарювання  вичерпну  інформацію  щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру;

– приймає від суб’єктів господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру,  їх реєструє  та подає  документи  (їх  копії) відповідним  місцевим дозвільним органам;

– надає консультаційну допомогу підприємницьким структурам по реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців;

– бере участь у перевірках спільно з податковою інспекцією та іншими контролюючими органами за діяльністю суб’єктів підприємництва, в межах повноважень, визначених законодавством;

– організовує та бере участь у проведенні міських семінарів з питань підприємницької діяльності;

– розглядає листи, заяви від громадян та вживає заходи щодо їх виконання;

– веде діловодство, пов’язане з діяльністю відділу;

– організовує роботу по проведенню навчання підприємців;

– вирішує інші  функції за дорученням міського голови та заступників міського голови.

3.Відділ має право:

3.1. Одержувати безоплатно від виконкому, органів державної статистики, підприємств, установ та організацій звітні дані та інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2. Залучати до співпраці спеціалістів та фахівців органів державної виконавчої влади, установ, організацій для вирішення поставлених перед відділом завдань.

3.3. Відділ не є юридичною особою, може мати  рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням згідно і в межах до діючого законодавства.

4. СТРУКТУРА, ШТАТИ ВІДДІЛУ.

4.1. Керує роботою відділу начальник відділу, який призначається на посаду міським головою в установленому порядку згідно діючого законодавства.

Функціональні обов’язки начальника відділу регламентуються посадовою інструкцією, затвердженою  в установленому законодавством порядку. Функціональні обов’язки працівників  відділу регламентуються посадовими інструкціями, затвердженими   в установленому законодавством порядку

4.2.Структура відділу, загальна чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначаються міською радою. Штатний розпис відділу затверджується міським головою.

4.3.Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, приймаються на посаду за конкурсом відповідно до чинного законодавства.

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ВІДДІЛАМИ І СЛУЖБАМИ

МІСЬКОЇ РАДИ.

5.1. Взаємовідношення з іншими відділами та службами міської ради будуються на основі законодавства України, регламенту роботи виконавчого комітету міської ради, рішень міськради та функціональних обов’язків.

Корисні посилання:

Сторінка відділу торгівлі та підтримки підприємництва в виборців Шосткинської міської ради у Фейсбук:
https://www.facebook.com/%

Оновлено 27.08.21, 09.08.22, 09.01.23