Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Управління економіки

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Миру, 11

Email: shostka_ekonom@ukr.net 

Начальник управління :  Гребенюк Дар’я Миколаївна

№ з/п Структурна одиниця Посада ПІП Робочий телефон Електронна пошта Адреса Організація Прийомний день
1 Управління економіки начальник Гребенюк Дар’я Миколаївна (05449)22069 shostka_ekonom@ukr.net вул. Садовий бульвар, 14 м.Шостка Сумська область Виконавчий комітет Шосткинська міська рада Середа 9-00 – 12-00
2 Управління економіки головний спеціаліст Лисенко Валентина Вікторівна (05449)22452 shostka_ekonom@ukr.net вул. Садовий бульвар, 14 м.Шостка Сумська область Виконавчий комітет Шосткинська міська рада  

Графік особистого прийому громадян керівником: середа 09-00 – 12-00

Положення

про управління економіки міської ради

1.Загальні положення

1.1. Управління економіки Шосткинської міської ради є виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.2. В своїй роботі управління економіки керується Конституцією України, законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міськради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, положенням про управління економіки.

2. Основні завдання  управління економіки :

2.1. Реалізація державної політики економічного і соціального розвитку міста.

 2.2. Реалізація державної регуляторної політики і державної політики у сфері   розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму.

2.3.  Формування і проведення державної регіональної політики.

2.4. Проведення разом з іншими структурними підрозділами міської ради зовнішньоекономічної політики.

2.5. Забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних прав і законних інтересів суб”єктів господарювання.

2.6. Забезпечення реалізації державної політики у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів.

2.7. Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

3. Функції управління економіки.

Управління економіки відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку  міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін.

3.2. Готує та розробляє проекти соціально-економічного та культурного розвитку міста, проекти цільових програм з інших питань; подає їх на затвердження ради, організовує їх виконання; подає раді звіти про хід і результати виконання цих програм.

3.3. Забезпечує збалансований економічний  та соціальний розвиток міста, ефективне використання природних, трудових, фінансових ресурсів.

3.4. Забезпечує складання балансів фінансових, трудових ресурсів, грошових доходів та видатків, необхідних для управління соціально-економічним та культурним розвитком міста.

3.5. Здійснює подання до обласної ради необхідних показників та внесення пропозицій до проектів програми соціально-економічного розвитку області, а також до планів підприємств, установ та організацій комунальної та інших форм власності з питань, пов”язаних  із соціально-економічним та культурним розвитком міста.

3.6. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами міської ради у реалізації зовнішньоекономічної політики,  у розробленні пропозицій, щодо розвитку і поліпшення структури експорту та імпорту продукції.

3.7. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб”єктів господарювання міста.

3.8. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами міської ради в організації участі  підприємств та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.

3.9. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу міста.

3.10. Розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок державних коштів, бере участь  у здійсненні заходів щодо координації цих закупівель , надає розпорядникам бюджетних коштів консультаційну та методичну  допомогу з питань здійснення закупівель.

3.11. Проводить роботу по формуванню та впровадженню в місті економічно-обгрунтованих тарифів на побутові, комунальні, транспортні та інші послуги, здійснює контроль за дотриманням цін та тарифів.

3.12. Розробляє і організовує (спільно з іншими управліннями та відділами) реалізацію заходів по розвитку виробничої та соціальної інфраструктури, які здійснюються за кошти місцевого бюджету, проводить роботу по залученню на ці потреби коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

3.13. Здійснює контроль за дотриманням зобов”язань щодо платежів до бюджетів усіх рівнів.

3.14.  Здійснює контроль за забезпеченням соціально-культурних закладів, які належать до кумунальної власності, а також населення твердим паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями.

3.15. Здійснює підготовку матеріалів для затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності.

3.16. Здійснює розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об”єктів на території міста.

3.17. Організує на всіх підприємствах, в установах і організаціях міста розробку заходів по енергозбереженню.

3.18. Координує роботу по забезпеченню мешканців міста приватизаційними паперами.

3.19. Координує роботу пунктів по прийому лому чорних та кольорових металів.

3.20. Забезпечує, з залученням економічних служб підприємств, установ та організацій міста, широке використання в господарській практиці прогресивних форм та методів економічного управління, аналізу та прогнозування, надає підприємствам, організаціям та установам методичну допомогу при  роботі в умовах ринкових відносин.

3.21. Здійснює заходи по неухильному росту прибутку та інших техніко-економічних показників по всім підприємствам, організаціям та установам, незалежно від відомчої підлеглості і форм власності.

3.22. Проводить разом з органами статистики економічний аналіз розвитку міста, а також аналіз собівартості побутових, комунальних, транспортних та інших послуг.

3.23. Сприяє організації роботи по виконанню доручень виборців.

3.24. Підтримує ділові контакти з постійними депутатськими комісіями міської ради.

3.25. Готує проекти рішень виконкому і міської ради з питань виробничо-економічної діяльності в місті, здійснює контроль за їх виконанням.

3.26. Веде діловодство, пов”язане з діяльністю управління економіки.

3.27. Вирішує інші питання, передбачені законодавчими актами України.

4. Права управління економіки.

Управління має право:

4.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  міської ради, підприємств і установ та  організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції .

5. Структура та штати управління.

5.1. Управління очолює начальник який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

 5.2. Фінансування витрат на утримання управління здійснюється за рахунок місцевого бюджету.

6. Начальник управління.

6.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань визначає  функції та ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів.

6.2. Видає в межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

6.3. Затверджує структуру управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників та положення про структурні підрозділи і функціональні обов”язки працівників.

7. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами міської ради.

7.1. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради на основі законодавства України, регламенту роботи виконавчого комітету, рішень міської ради та функціональних обов”язків.

8. Прикінцеві положення.

8.1. Реорганізація  управління є виключно компетенцією міської ради.

8.2. У випадку зміни функцій, що виконуються управлінням, у дане “Положення” в установленому порядку вносяться необхідні зміни.

Оновлено 11.10.21