Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ культури і туризму

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Миру, 11

Email: fim62@ukr.net

Начальник: Фатун Ігор Михайлович, т. (05449) 6-25-69

Графік особистого прийому громадян керівником: понеділок 13-00 – 17-00 (вул.Миру,11)

 Нормативно-правові акти, якими керується в роботі відділ культури і туризму:

1. Конституція України;

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2. Закон України «Про державну службу»;

3. Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції»;

5. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

6. Закон України «Про внесення змін до Конституції України»,

7. Закон України «Про внесення змін до основ законодавства України про культуру»,

8. Закон України «Про освіту»;

9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»;

10. Закон України «Про відпустки»;

11. Закон України «Про музеї та музейну справу»;

12. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

13. Положення про відділ культури і туризму Шосткинської міської ради;

 Постанови Кабінету Міністрів України:

– № 346 від 14.04.1997 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів, керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам»;

– № 439 від 06.05.2001 «Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації»;

– № 260 від 25.03.1997 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»;

– № 82 від 22.01.2005 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України «Про музеї та музейну справу»;

– № 84 від 22.01.2005 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек»;

Накази Міністерства культури і туризму України;

Накази управління культури і туризму;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації;

 Організації, що належать до сфери управління:

Назва Адреса, контактний телефон
1 Дитяча школа мистецтв вул. Чернігівська, 5  тел. 4 23 95
2 Дитяча музична школа № 1 вул. Озерна, 18 тел. 5 36 41
3 Дитяча музична школа № 2 вул. Студентська, 7  тел. 7 00 24
4 Краєзнавчий музей, в т.ч.  відділи:  – музей  І.М.Кожедуба;                     – меморіально-освітній комплекс «Родинна пам’ять»;                            – Арт-центр; –   музей с. Ображіївка.                                                                 вул. Свободи, 53  тел. 7  34 64     вул. Кожедуба, 1 тел. 7 34 65 вул. Гагаріна, 1 вул. Миру, 14  тел. 7 33 39 вул. Травнева, 2
5 Центр культури і дозвілля, в т.ч.:     – філіал – Будинок культури  с. Ображіївка вул. Садовий бульвар, 13 тел. 7 23 11 директор тел. 7 24 89 черговий вул. Кожедуба,105
6 Центральна міська бібліотека вул. Миру, 11 тел. 6 23 52
7 Бібліотека-філіал № 1   вул. 2-го Вересня , 13
8 Бібліотека-філіал № 2   вул. Онупрієнко, 12
9 Бібліотека-філіал № 4   вул. Шевченко, 14а тел. 2 39 70
10 Бібліотека с. Ображіївка вул. Кожедуба, 105
11 Коротченківська бібліотека-філіал с. Погребки вул. Цибенка, 40 А
12 Центральна дитяча бібліотека вул. Миру, 3 тел. 2 13 44
13 Дитяча бібліотека-філіал № 1 вул. Бульварна, 6 тел. 5 37 47
14 Дитяча бібліотека-філіал № 3 вул. Чернігівська, 21 а тел. 2 30  72

 Положення про відділ культури і туризму Шосткинської міської ради

  1. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради (надалі відділ культури і туризму) — є виконавчим органом міської ради, створений Шосткинською міською радою; є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові та управлінню культури і туризму Сумської обласної держадміністрації.
  2. Відділ культури і туризму у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановами колегії, наказами та розпорядженнями Міністерства культури і туризму України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
  3. Відділ культури і туризму Шосткинської міської ради вважати правонаступником всіх прав та обов’язків відділу культури Шосткинської міської ради.
  4. Головним завданням відділу культури і туризму є:

реалізація державної політики в галузі культури і туризму, управління закладами культури і туризму, що належать до комунальної власності; координація діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності;

розробка проектів цільових програм та прогнозів розвитку мережі державних закладів культури і туризму, комплексного вирішення проблем галузі в місті;

сприяння відродженню і розвитку культури українського народу, національних меншин, які проживають у місті;

організація матеріально-фінансового забезпечення закладів культури і туризму, що належать до комунальної власності, і сприяння розвитку мережі і матеріально-технічної бази закладів культури і туризму в місті.

  1. Відділ культури і туризму відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує реалізацію політики з питань культури і туризму, створює умови для розвитку театрального, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового, народного мистецтва, самодіяльної народної художньої творчості, сприяє комплектуванню та поновленню фондів музею, бібліотек, організації виставок;

проводить фестивалі, конкурси, огляди самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

організовує облік, охорону, використання і популяризацію пам’яток матеріальної та духовної культури в місті;

розробляє і вносить, в установленому порядку, пропозиції щодо створення пам’ятників, здійснює контроль за їх художнім рівнем та спорудженням;

сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;

сприяє раціональному використанню кадрів культури і туризму; соціальному захисту працівників культури і туризму;

організовує бухгалтерський облік підпорядкованих закладів; звітність всіх закладів культури і туризму міста;

забезпечує контроль за додержанням правил охорони праці і техніки безпеки праці в підпорядкованих закладах культури і туризму;

проводить атестацію спеціалістів закладів культури і туризму у межах своєї компетенції;

забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи по усуненню недоліків у роботі;

розглядає відповідно до чинного законодавства клопотання і вносить подання до нагородження працівників, які особливо відзначилися (державними нагородами, президентськими відзнаками та присвоєння їм почесних звань України), застосовує згідно з чинним законодавством України інші форми морального і матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній та виробничій діяльності.

  1. Відділ культури і туризму має право:

у встановленому порядку створювати, реорганізовувати та ліквідовувати заклади і організації культури і туризму, що відносяться до комунальної власності;

аналізувати роботу закладів та одержувати необхідні дані від структурних підрозділів з питань, що входять до компетенції відділу культури і туризму;

проводити наради керівників закладів культури і туризму з питань, що належать до його компетенції;

вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів культури і туризму, брати безпосередньо участь у формуванні бюджету культурної і туристичної галузі міста;

дозволяти закладам культури підвідомчих відділу культури і туризму надавати платні послуги на місцях з метою отримання додаткових джерел фінансування для здійснення статутної діяльності і фінансової самопідтримки;

укладати угоди з підприємствами, організаціями та юридичними особами щодо господарської діяльності;

укладати угоди про міжнародне співробітництво за погодженням з міським головою на проведення обміну: делегаціями, концертними програмами, виставками та окремими заходами культурно-мистецького і туристичного значення;

проводити преміювання, нагородження працівників культури і туризму, дітей-переможців різноманітних конкурсів, фестивалів, учасників та керівників колективів художньої самодіяльності як підвідомчих організацій, так і організацій інших відомств культурно-мистецького і туристичного напрямку.

  1. Відділ культури і туризму очолює начальник відділу, який призначається на посаду міським головою за погодженням з начальником управління культури і туризму обласної державної адміністрації на конкурсній основі.
  2. Начальник відділу культури і туризму:

керує відділом культури і туризму, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій, визначає ступінь відповідальності керівників його структурних підрозділів;

відповідно до чинного законодавства призначає і звільняє керівників закладів, підприємств і організацій, що належать до комунальної власності, визначає їх обов’язки;

видає у межах компетенції накази, які є обов’язковими для виконання підвідомчими відділу культури і туризму організаціями і посадовими особами, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи відділу культури і туризму, функціональні обов’язки їх працівників;

заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників підвідомчих закладів культури і туризму.

  1. Відділ культури і туризму утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Структура відділу, загальна чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначаються міською радою.

Штатний розпис відділу затверджується міським головою.

10.  Відділ культури і туризму є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

Оновлено 27.08.21, 09.08.22