Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ молоді

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 9  

Email:  centr-shostka@ukr.net

Завідувач сектором:   Сокульська Ольга Федорівна, т. (05449) 2-30-30

Головний спеціаліст : Коляда Людмила Миколаївна,
т. (05449) 2-30-30

 Графік особистого прийому громадян керівником: понеділок  09-00 – 14-00 (вул.С.Бульвар,9) 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ   молоді  Шосткинської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відділ  молоді Шосткинської міської ради (далі відділ) є виконавчим підрозділом міської ради, нею утворюється, їй підзвітний та підконтрольний; підпорядкований міському  голові та виконавчому комітету міської ради.

          Відділ  у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, Указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства молоді та спорту, рішеннями обласної, районної  та міської рад, розпорядженнями обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та даним Положенням.

2. ФУНКЦІЇ  ТА  ЗАВДАННЯ

 1. Основними завданнями відділу  є:
 2. реалізація державної політики з питань молоді та дітей, охорони дитинства  на території Шосткинської міської територіальної громади;

– розробка і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями незалежно від форм власності соціальних програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового молоді, участі   у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню і розвитку  молоді, організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля,  формування здорового способу життя дітей та молоді Шосткинської міської територіальної громади;

 • координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального і правового захисту  молоді Шосткинської міської територіальної громади;

    –  здійснення міжнародного співробітництва, вивчення і поширення кращого вітчизняного та міжнародного досвіду молодіжної  політики з питань молоді;

 •  координація літнього відпочинку та оздоровлення дітей ; оздоровлення дітей пільгових категорій Шосткинської міської територіальної громади;
 • підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів з питань реалізації державної молодіжної  політики та літнього оздоровлення дітей Шосткинської міської територіальної громади.

–  підтримка молоді та молодих сімей соціально-незахищених категорій на території Шосткинської міської територіальної громади.

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
 2. забезпечує виконання актів законодавства України, здійснює їх реалізацією в межах його компетенції;
 3. організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища молоді, її фізичного, інтелектуального та духовного розвитку, підтримку обдарованої молоді Шосткинської міської територіальної громади;
 4. організовує та проводить конкурси, виставки, програми та інші заходи, спрямовані на розвиток творчого потенціалу  молоді Шосткинської міської територіальної громади.
 5. створює умови для організації діяльності міського молодіжного активу та координує його роботу;
 6. надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям, громадянам в межах своєї компетенції практичну та методичну допомогу, консультації з питань молодіжної політики Шосткинської міської територіальної громади;
 7. розробляє та реалізує програми, спрямовані на забезпечення прав, свобод і законних інтересів молоді Шосткинської міської територіальної громади,
 8. забезпечує висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації;
 9. залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні та інші громадські організації до реалізації соціальних програм і проектів та надає в межах своєї компетенції допомогу громадським організаціям;
 10. здійснює інформаційну, консультативну і організаційну допомогу в участі громадських організацій Шосткинської міської територіальної громади, які претендують на отримання грантів, позабюджетних, спонсорських коштів, направлених на реалізацію молодіжної   політики;
 11. забезпечує представництво молоді Шосткинської міської територіальної громади у форумах, з’їздах, конференціях регіонального і державного рівнів, на яких визначаються шляхи реалізації політики з питань  молоді ;
 12. сприяє розвитку молодіжного підприємництва. В межах своєї компетенції сприяє діяльності щодо молодіжного житлового кредитування, наданню довгострокових кредитів молоді, молодим сім’ям на придбання (реконструкцію) житла;
 13. координує  оздоровлення та відпочинок дітей та молоді Шосткинської міської територіальної громади в літній період;
 14. здійснює підтримку участі молоді Шосткинської міської територіальної громади у творчих конкурсах на обласному і державному рівнях;
 15. виконує інші функції відповідно до чинного законодавства України.
 16. ВІДДІЛ  МАЄ  ПРАВО:
 17. контролювати стан реалізації державної політики стосовно молоді  на підприємствах, установах, організацій міста усіх форм власності Шосткинської міської територіальної громади;
 18. аналізувати роботу підприємств, установ і організацій Шосткинської міської територіальної громади незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції відділу;
 19. отримувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи, а від органів державної статистики – безкоштовні статистичні дані, необхідні для виконання покладених на відділ  завдань;
 20. звертатися до відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій незалежно від форм власності в разі порушення прав та інтересів дітей та  молоді Шосткинської міської територіальної громади, а також надання іншої допомоги;
 21. скликати в установленому порядку конференції, наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу;
 22. вносити до виконавчого комітету пропозиції з питань організації роботи з молоддю Шосткинської міської територіальної громади;
 23. утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання програм і проектів, залучати спеціалістів до їх роботи.
 24. При виконанні покладених на відділ  повноважень відділ  взаємодіє з відповідними місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями.
 25. Відділ утримується за рахунок коштів  бюджету Шосткинської міської територіальної громади.

4. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ :

4.1. Відділ  очолює начальник, який призначається на посаду  та звільняється з посади  міським головою згідно чинного законодавства.

4.2. На посади спеціалістів відділу призначаються  особи  міським головою ,  згідно чинного законодавства.

4.3. Реорганізація чи ліквідація відділу  є виключно компетенцією міської ради.

4.4.  У випадку зміни функцій, що виконуються відділу, у дане положення в установленому порядку, вносяться необхідні зміни.

Перелік послуг:

Послуга – надання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій ( перелік необхідних документів )

Перелік документів для отримання путівки до оздоровчих закладів

КатегоріяПерелік документів
12
Діти-сироти1. Заява від опікуна (піклувальника)2. Свідоцтво про народження (копія)3. Довідка з місця проживання4. Свідоцтва про смерть обох батьків (копії)5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)
Діти, позбавлені батьківського піклування1. Заява від опікуна (піклувальника)2. Свідоцтво про народження (копія)3. Довідка з місця проживання4. Рішення суду або органу опіки та піклування про позбавлення батьківських прав (копія)5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)
Діти-інваліди(направляються в разі відсутності медичних проти-показань та здат-ності до самооб-слуговування)1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка з місця проживання4. Посвідчення дитини інваліда (копія)5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

Діти з багатодітних сімей
1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка про склад сім’ї4. Довідка з місця проживання5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)6. Копія посвідчення дитини з багатодітної родини 
Продовження додатка
12
Діти з малозабез-печених сімей1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка про склад сім’ї4. Довідка про отримання державної соціальної допомоги по малозабезпеченості5. Довідка з місця проживання6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку) 
Діти, батьки яких загинули від не-щасних випадків на виробництві або під час вико-нання службових обов’язків1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка про склад сім’ї4. Довідка з місця проживання5. Свідоцтво про смерть одного з батьків або документ, який підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (копія)6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку) 
Талановиті та обдаровані діти, діти, які є лідера-ми дитячих гро-мадських органі-зацій1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка з місця проживання4. Клопотання (керівного органу, установи, громадської організації, школи, спілки, гуртка) про надання путівки5. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця або призера (1-3 особисте або командне місце), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу отримані упродовж останніх 3 років6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку) 
 Продовження додатка


1
2
Відмінники навчання1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка з місця проживання4. Клопотання керівного органу про надання путівки5. Ксерокопія табелів навчання за останні 2 роки, що підтверджують належність дитини до відмінників навчання6. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)
Діти, потерпілі від наслідків Чор-нобильської ката-строфи1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка з місця проживання4. Посвідчення дитини, потерпілої від наслідків Чорнобильської катастрофи (копія)5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)
Дитячі творчі ко-лективи та спор-тивні команди1. Заява від батьків2. Свідоцтво про народження дитини (копія)3. Довідка з місця проживання4. Список дитячого творчого колективу, спортивної команди, завірений керівником закладу, до якого належить дитячий творчий колектив, спортивна команда5. Клопотання (керівного органу, установи, громадськоїорганізації, школи, спілки, гуртка) про надання путівки
 Продовження додатка
12
 6. Ксерокопія відповідного посвідчення, диплома, грамоти тощо про присвоєння звання переможця або призера (1-3 особисте або командне місце), лауреата чи дипломанта змагання, олімпіади, конкурсу отримані упродовж останніх 3 років7. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладуоздоровлення та відпочинку за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)
Діти, які перебу-вають на диспан-серному обліку1. Заява від батьків.2. Свідоцтво про народження дитини (копія).3. Довідка з місця проживання.4. Медична довідка, що підтверджує перебування дитини на диспансерному обліку.5. Довідка з місця навчання дитини про те, що дитина в поточному році не забезпечувалась путівкою до закладу оздоровлення та відпочинку  за кошти державного та місцевого бюджетів (не враховуючи пришкільні, профільні табори, табори праці та відпочинку)

                                                                             Начальнику відділу молоді

                                                                             Сокульській О.Ф.

                                                                             Батьків______________

                                                                             мешкаючого за адресою:

                                                                             ________________________

                                          Заява                       

     Прошу  направити на оздоровлення до оздоровчого табору ______________________________________________________            дитину____________________________________________________________

 ______________________року народження,з _____20__ року по _____.20___ року.

«___»________________ 2018  г.                                      

                                                                     __________________

                                                                   (підпис)

Оновлено 27.08.21, 09.08.22