Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ розвитку агропромислового комплексу

Керівник –
Геремес Марина Володимирівна

Головний спеціаліст –

№ з/пСтруктурна одиницяПосадаП.І.П.РобочийтелефонЕлектронна поштаАдресаОрганізація
2Відділ розвитку агропромислового комплексуГеремес Марина
Володимирівна
(05449)2-02-52shotg_apk@ukr.net
вул.Садовий бульвар, 29
Шосткинська міська рада

41100, м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 29

т. (05449) 2-02-52

Положення

про відділ розвитку агропромислового комплексу міської ради

  1. Загальні положення

1.1. Відділ розвитку агропромислового комплексу Шосткинської міської ради є виконавчим органом міської ради, підзвітний і підконтрольний раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові.

1.2. В своїй роботі відділ розвитку агропромислового комплексу керується Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міськради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, положенням про відділ розвитку агропромислового комплексу.

  •  Основні завдання  відділу розвитку агропромислового комплексу:

2.1. Реалізація державної аграрної політики на території Шосткинської міської територіальної громади, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій.

  • Участь у формуванні та реалізації соціальної політики, сталого розвитку агропромислового ринку.

2.3. Організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, охорони праці та техніки безпеки.

2.4. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

  • Функції відділу розвитку агропромислового комплексу:

3.1. Аналізує    стан    розвитку    галузей   агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм розвитку.

3.2. Сприяє   формуванню   інфраструктури  аграрного  ринку  та адаптації  товаровиробників  до  умов  конкурентного   середовища, розвитку  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,  малих форм  підприємництва,   в   тому   числі фермерських і особистих селянських господарств.

3.3. Проводить  заходи,  спрямовані  на  залучення  інвестицій, використання   сучасних   технічних   та  технологічних  досягнень підприємствами аграрного сектору економіки.

3.4. Сприяє   освоєнню   енергозберігаючих    технологій    та конкурентних   систем   ведення   землеробства,   тваринництва   і кормовиробництва.

3.5. Забезпечує в межах своїх  повноважень  виконання  завдань мобілізаційної  підготовки  та  мобілізаційної  готовності галузей агропромислового  виробництва,  цивільного  захисту  населення.

3.6. Надає інформацію за запитами громадян та здійснює підготовку   відповідних   матеріалів.  

3.7. Здійснює розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.8. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

3.9. Сприяє розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку.

3.10. Забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку.

3.11. Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу.

3.12. Здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринку.

3.13. Забезпечує висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо.

3.14. Проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу.

3.15. Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів.

3.16. Організовує  і    проводить    в    установленому   порядку   семінари та  наради з  питань,  що  належать  до  його компетенції.

3.17. Відділ  в межах  виконання покладених на нього завдань взаємодіє   з   іншими  структурними    підрозділами   Шосткинської міської ради,   підприємствами,   установами   та   організаціями.

3.18. Сприяє організації роботи по виконанню доручень виборців.

3.19. Підтримує ділові контакти з постійними депутатськими комісіями міської ради.

3.20. Готує проекти рішень виконкому і міської ради з питань, які входять до компетенції відділу, здійснює контроль за їх виконанням.

3.21. Веде діловодство, пов’язане з діяльністю відділу розвитку агропромислового комплексу.

3.22. Вирішує інші питання, передбачені законодавчими актами України.

  • Права відділу розвитку агропромислового комплексу:

4.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ і організацій для розгляду питань, що належать до його компетенції.

4.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів  міської ради, підприємств і установ та  організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції .

  • Структура та штати відділу розвитку агропромислового комплексу:

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Фінансування витрат на утримання відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету Шосткинської міської територіальної громади.

  • Начальник відділу розвитку агропромислового комплексу:

6.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

6.2. Розробляє та  подає на затвердження положення про відділ.

6.3 Розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

6.4 Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи міської ради.

6.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

6.6. Звітує перед міським головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.

6.7. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу, вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

6.8. Забезпечує роботу з ведення діловодства, контролює стан трудової, виконавчої дисципліни та правила внутрішнього службового розпорядку та загальних правил етичної поведінки службовця у відділі.

6.9. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва.

  • Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами міської ради.

7.1. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради на основі законодавства України, регламенту роботи виконавчого комітету, рішень міської ради та функціональних обов’язків.

  • Прикінцеві положення.

8.1. Реорганізація  відділу є виключно компетенцією міської ради.

8.2. У випадку зміни функцій, що виконуються відділом, у дане “Положення” в установленому порядку вносяться необхідні зміни.

Оновлено 27.08.21, 09.08.22