Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Відділ державного архітектурно-будівельного контролю

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 8

Начальник відділу:  Шкарін Сергій Іванович,  т. 0502453254

Графік особистого прийому громадян керівником: понеділок, з 08-00 – 12-00 год.

Структура відділу державного архітектурно-будівельного контролю

 з/пСтруктурна одиницяПосадаП.І.П.Робочий телефонЕлектронна поштаАдресаОрганізація
1.Відділ державного архітектурно-будівельного контролюНачальник
Шкарін Сергій Іванович

0502453254


Вул.Миру, б.№11 м.Шостка, Сумська обл.Шосткинська міська рада

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державного архітектурно-будівельного контролю Шосткинської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Шосткиської міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом Шосткинської міської ради.

1.2.  Відділ є виконавчим органом ради, підзвітними і підконтрольними Шосткинській міській раді, яка його утворила, підпорядкований виконавчому комітету, міському голові.

1.3. Відділ є підконтрольним Держархбудінспекції України в межах, визначених законодавством.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про регулювання містобудівної діяльності», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та Державної архітектурно-будівельної інспекції України, іншими нормативними актами, рішеннями Шосткинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Відділ володіє та користується закріпленим майном в межах, визначених законодавством України. Штатний розпис відділу затверджує міський голова.

1.6. Повне найменування відділу українською мовою: «Відділ державного архітектурно-будівельного контролю Шосткинської міської ради».

Скорочене найменування Відділу українською мовою: «Відділ ДАБК ШМР».

1.7. Відділ створюється без статусу юридичної особи публічного права, має печатку із своїм найменуванням, власні бланки, штампи.

1.8. Відділ має акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

1.9. Юридична адреса відділу: 41100, Сумська обл., м. Шостка, вулиця Садовий бульвар, будинок № 14.

2. Мета та завдання відділу

2.1. Метою діяльності відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю.

2.2. Розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, запити народних депутатів України, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що належать відділу, готує проекти відповідей.

2.3. Приймає участь у підготовці проектів розпоряджень міського голови, рішень виконкому та міської ради.

2.4. Опрацьовує в установленому порядку та реєструє документи, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт.

2.5. Приймає в експлуатацію закінчені будівництвом об’єкти (видає сертифікати, реєструє декларації про готовність об’єкта до експлуатації та повертає такі декларації на доопрацювання для усунення виявлених недоліків).

2.6. Подає Держархбудінспекції інформацію, необхідну для внесення даних до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання закінчених документів.

2.7. Здійснює державний архітектурно-будівельний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, положень містобудівної документації всіх рівнів, вихідних даних для проектування об’єктив містобудування, проектної документації щодо об’єктів, розташованих у межах об’єднаної територіальної громади м. Шостки.

2.8. Здійснює контроль за виконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Держархбудконтролю.

2.9. За дорученням керівництва та самостійно аналізує матеріали від правоохоронних, судових органів та прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиття заходів за результатами їх розгляду.

2.10. За дорученням міського голови, в межах повноважень відділу, представляє інтереси міської ради та виконавчого комітету Шосткинської міської ради у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємств, установами, організаціями усіх форм власності, у

тому числі в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України.

2.11. Розглядає відповідно до закону справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням вимог законодавства будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва, порушенням законодавства під час планування та забудови територій та невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Держархбудконтролю.

2.12. Розглядає відповідно до закону справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності із прийняттям відповідних рішень.

2.14. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

3. Права та обов’язки

3.1.Посадові особи відділу для виконання покладених на них завдань під час перевірки мають право:

3.1.1. Безперешкодного доступу до будівництва об’єкта та до прийнятих в експлуатацію об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню;

3.1.2. Складати протоколи про вчинення правопорушень та акти  перевірок, накладати штрафи відповідно до закону;

3.1.3. Видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

– усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил;

– зупинення підготовчих та будівельних робіт, що не відповідають вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, зокрема будівельних норм, містобудівних умов та обмеженням, затвердженому проекту або будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або дозволу на виконання будівельних робіт.

3.2. Проводити перевірку відповідності виконання підготовчих та будівельних робіт вимогам законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, затвердженим проектним вимогам, рішення, технічним умовам, своєчасності та якості проведення передбачених нормативно-технічного і проектною документацією зйомок, замірів, випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності у випадках, передбачених законодавством, паспортів, актів та протоколів випробувань, сертифікатів та іншої документації.

3.3. Проводити згідно із законодавством  перевірку відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що використовуються під час будівництва об’єкта, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

3.4. Залучати до проведення перевірок представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, експертних та громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), фахівців галузевих науково-дослідних та науково-технічних організацій.

3.5. Одержувати безоплатно від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

3.6. Вимагати у випадках, передбачених законодавством, вибіркового розкриття окремих конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомки і замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

3.7. Забороняти за вмотивованим письмовим рішенням керівника відділу експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів не прийнятих в експлуатацію.

3.8. Здійснювати фіксування процесу проведення перевірки з використанням аудіо- та відеотехніки.

3.9. Здійснювати контроль за дотриманням порядку обстеження та паспортизації об’єктів, а також за здійснення заходів щодо забезпечення надійності та безпеки під час їх  експлуатації.

3.10. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також підприємствами, установами та організаціями.

4. Керівництво та структура

4.1. Керівник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським головою в порядку передбаченим законодавством .

4.2. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради протягом трьох днів після призначення начальника відділу інформує про це Держархбудінспекцію.

4.3. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом  професійного спрямування (Будівництво та архітектурне право), стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше як три роки або на керівних посадах в іншій сфері не менше як п’ять років.

4.4. Начальник відділу:

1) Очолює відділ, здійснює керівництво його діяльністю, представляє його у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в

Україні та за її межами, несе персональну відповідальність за виконання покладених законом на відділ завдань.

2) Організовує та контролює виконання у відділі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону, Держархбудінспекції, розпорядження міського голови, рішень ради та виконавчого комітету Шосткинської міської ради.

3) Подає пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади відповідно до закону працівників відділу.

4) Здійснює інші повноваження, визначені законом.

4.5. Працівники відділу призначаються на посаду розпорядженням міського голови за рекомендацією конкурсної комісії на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Шосткинської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняються з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства України.

4.6. На період відсутності начальника відділу його обов’язки виконує один із спеціалістів відділу або інша особа, визначена розпорядженням міського голови.

4.7. Призначення особи на посаду у відділ, яка передбачає роботу з єдиним реєстром документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та

анулювання зазначених документів, здійснюється за умови проходження кандидатом на таку посаду відповідної підготовки у Держархбудінспекції з перевіркою рівня його кваліфікацій та знань шляхом проведення заліку. Про успішне складання заліку Держархбудінспекцію повідомляє Відділ.

4.8. Відділ видає акти у передбаченій законом формі, організовує та контролює їх виконання.

4.9. Чисельність працівників, структура, кошторис та штатний розпис Відділу затверджується в установленому законодавством порядку.

4.10. Відділ та його працівники забезпечуються засобами, необхідними для провадження своєї діяльності.

4.11. Працівники відділу можуть бути притягнуті до дисциплінарної, цивільної, адміністративної, кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

4.12. Працівники несуть відповідальність за несвоєчасне та неналежне виконання обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.Взаємодія

Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, службами, виконавчими органами Шосткинської міської ради, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавцями, а також підприємствами та організаціями.

6. Відповідальність

Працівники відділу державного архітектурно-будівельного контролю міської ради несуть відповідальність за:

6.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені даною посадовою інструкцією, бездіяльність – в межах, визначених чинним законодавством України.

Належне виконання завдань, покладених на відділ. Порушення вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання і протидії корупції.

6.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

6.3. Завдання матеріальної шкоди – в межах визначених чинним цивільним законодавством та законодавством та законодавством про право України.

6.4. Розголошення відомостей, що містять конфіденційну інформацію, в межах, зазначених чинним законодавством України.

6.6. Порушення загальних правил поведінки державного службовця, етичного кодексу працівників виконавчих органів міської ради та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходження в межах, визначених чинним законодавством України.

6.6. За неналежне зберігання печатки та неправильне її використання, в межах чинного законодавства України.

6.7. Працівники відділу звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог цього Положення у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час їх дій, якщо форс-мажорні обставини виникли після затвердження даного Положення, їх виникнення викликано подіями, що не залежить від волі працівників, і вони вживали всіх  заходів для того, щоб уникнути негативні наслідки цих обставин.

6.8. Під форс-мажорними обставинами  розуміється: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви, тощо), воєнні дії і дії органів влади чи місцевого самоврядування. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідними документами, виданим уповноваженим органом.

7. Заключні положення

7.1. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені за ініціативою міського голови, начальника відділу, а також приведення Положення у відповідність з чинним законодавством.

7.2. Реорганізація відділу проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством.

7.3. Ступінь відповідальності інших працівників відділу встановлюється їх посадовими інструкціями.

Оновлено 27.08.21, 09.08.22