Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Служба у справах дітей

Посилання на сторінку у Фейсбук https://www.facebook.com/shostkachildren

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка, вул. Садовий бульвар 9 Б,

Email:  ssnsh@ukr.net

Гришкова Ольга Петрівна – начальник  (05449) 2- 12- 82

Прийом громадян керівником: понеділок четвер 08-00 – 10-00 16-00 – 17-00  

Структура Служби у справах дітей Шосткинської міської ради

 з/пСтруктурна одиницяПосадаП.І.П.РобочийтелефонЕлектронна поштаАдресаОрганізація
1Служба у справах дітей Шосткинської міської радиНачальникГришкова Ольга Петрівна(05449) 2-12-82ssnh@ukr.netвул.Садовий бульвар,9БШосткинська міська рада
2Служба у справах дітей Шосткинської міської радиГоловний спеціалістЖаден Владислава Геннадіївна(05449) 2-12-82ssnh@ukr.netвул.Садовий бульвар,9БШосткинська міська рада
3Служба у справах дітей Шосткинської міської радиГоловний спеціалістКоба Лариса Іванівна(05449) 2-12-82ssnh@ukr.netвул.Садовий бульвар,9БШосткинська міська рада
4Служба у справах дітей Шосткинської міської радиГоловний спеціалістКоваленко Тетяна Петрівна(05449) 2-12-82ssnh@ukr.netвул.Садовий бульвар,9БШосткинська міська рада
5Служба у справах дітей Шосткинської міської радиГоловний спеціалістМогильна Ганна Юріївна(05449) 2-12-82ssnh@ukr.netвул.Садовий бульвар,9БШосткинська міська рада
6Служба у справах дітей Шосткинської міської радиГоловний спеціалістШевкун Наталія Миколаївна(05449) 2-12-82ssnh@ukr.netвул.Садовий бульвар,9БШосткинська міська рада

ПОЛОЖЕННЯ  про службу у справах дітей ШМР

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Служба у справах дітей Шосткинської міської ради є виконавчим органом міської ради, створюється міською радою, їй підзвітна і підконтрольна, підпорядкована її виконавчому комітету, міському голові та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.

 У своїй діяльності служба у справах дітей керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації, цим положенням.

 ІІ. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ СЛУЖБИ Є:

2.1 Реалізація на території м.Шостка державної політики з питань соціального захисту дітей і запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2 Розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами органів місцевого самоврядування , підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями, заходів щодо захисту прав свобод і законних інтересів дітей.

2.3 Координація зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій, установ усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організація роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.5.Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.6.Ведення державної статистики щодо дітей.

2.7.Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

2.8.Надання органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень

2.9.Улаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування , під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.

2.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.11.Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 ІІІ. СЛУЖБА ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:

3.1 Організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.2. Надає виконавчим органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.3.Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню.

3.4 Подає пропозиції до проектів регіональних програм , планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

 3.5. Забезпечує у межах своїх повновжень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.6.Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

3.7.Разом з відповідними структурними підрозділами органів місцевого самоврядування, науковими установами організує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.8.Надає організаційну і методичну допомогу центру соціально-психологічної реабілітації дітей, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.

3.9 Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.10. Розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

3.11. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів ( дитячих містечок).

3.12.Веде облік дітей, які можуть бути усиновлені.

3.13.Веде облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину.

3.14.Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налогодження психологічного контакту з дитиною.

3.15.Служба готує документи для подання до суду на усиновлення дітей.

3.16.Здійснює нагляд за дотриманням прав усиновлених дітей.

3.17.Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

3.18. Із залученням працівників управління освіти та органів охорони здоров’я за місцем проживання дитини здійснює контроль за умовами утримання навчання, виховання дитини над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована у прийомну сім’ю, дитячий будитнок сімейного типу шляхом відвідування родини. Періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, але не рідше ніж один раз на рік.

3.19.Щороку готує висновок про стан утримання, навчання та виховання дитини на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження сім’ї, вихователеям дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, в якому навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором відділу міліції.

3.20.Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.21.Захищає майнові та житлові права дітей, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

3.22.Служба за місцем знаходження майна надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо відчуження майна дитини.

3.23.Готує документи для реєстрації народження підкинутої ,знайденої дитини та подання їх органам реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення такої дитини.

3.24.Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

3.25.Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

3.26.Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівників молодше 18 років.

3.27. Проводить інформаційну – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції через засоби масової інформації.

3.28. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 ІV. СЛУЖБА МАЄ ПРАВО:

4.1. Приймати з питань, що належить до її компетенції рішення, які є обов’язковими для виконання виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності , посадовими особами, громадянами.

4.2.Отримувати повідомлення від відповідних органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

4.3.Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів обласної, міської ,районної, районної у місті держадміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.4.Звертатися до виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.5.Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.6. Порушувати перед органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.7.Влаштовувати дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передавати під опіку, піклування на усиновлення.

4.8.Вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей.

4.9. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.10. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.11.Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопрушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

4.12.Порушувати перед відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплинарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді.

4.13. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань , що належать до її компетенції.

4.15. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків , опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

4.16.Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

4.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод, і законних інтересів дітей.

4.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи;

вживати заходів для соціального захисту дітей.

У.Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними відділами органу місцевого самоврядування, підприємствами,установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.

VІ.СТРУКТУРА СЛУЖБИ

6.1. Службу у справах дітей Шосткинської міської ради очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації згідно вимог діючого законодавства.

6.2. Працівників служби призначає на посаду і звільняє з посади міський голова згідно вимог діючого законодавства.

6.3. Начальник служби:

 – здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

– видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

 – подає на затвердження Шосткинської міської ради кошторис доходів і видатків та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

 – затверджує функціональні обов’язки працівників служби;

– розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису служби;

6.4. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, утворюється колегія у складі начальника служби ( голова колегії), його спеціалістів, керівників інших структурних підрозділів міської ради, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

 Склад колегії затверджується міськвиконкомом за поданням начальника служби.

 Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

6.5. Утримання служби здійснюється за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків та інших джерел.

Матеріальне технічне забезпечення служби здійснює міськвиконком.

6.6. Для виконання службових обов’язків служба має печатку із своїм найменуванням. 

Оновлено 30.08.21, 24.09.21, 09.08.22