Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Управління комунальної власності

Управління комунальної власності

Код ЄДРПОУ

06710004

В структурі управління – Сектор земельних ресурсів

Адреса: Україна, 41100, Сумська обл.,  м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 14

Email:   vkv18sgs@ukr.net

Начальник управління :   Нагорна Людмила Іванівна
05449 2-24-49

Графік особистого прийому керівником – середа 09-00 – 12-00

Управління  комунальної власності Шосткинської міської ради

Сектор земельних ресурсів Шосткинської міської ради

№п/п ПІБ посада телефон
1.
Нагорна Людмила Іванівна
Начальник 05449 2-24-49
3. Колотуша Тетяна Володимирівна Головний спеціаліст 05449 2-24-49
4. Петренко Тетяна Олександрівна спеціаліст 05449 2-24-49
5. Кролевецький Олександр Володимирович Спеціаліст 2 категорії 0989002438
6. Кравчук Костянтин Павлович Головний спеціаліст 0730111073
7. Тарасенко Сергій Вікторович Головний спеціаліст 0666719387
8. Таран Федір Володимирович Водій автотранспортних засобів 0982955390
9. Савкатов Темирбек Дойманбетович Старший інспектор 05449 7-09-01

Положення про управління комунальної власності Шосткинської міської ради 

1.     Загальні положення:

1.1. Управління комунальної власності Шосткинської міської ради  (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Шосткинської міської ради, утворюється міською радою, їй підзвітне та підконтрольне.

1.2. Управління є юридичною особою, має власну печатку із зображенням Малого Державного Герба України і  надписом свого найменування та штампи із надписом свого найменування, рахунки в банках.

1.3. Управління здійснює управління майном, яке належить до комунальної власності Шосткинської міської територіальної громади (далі – майно комунальної власності) в межах, визначених міською радою та цим Положенням і є її уповноваженим органом з питань управління майном комунальної власності.

1.4. У своїй діяльності управління  керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та іншими Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

1.5. Витрати на утримання Управління здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

1.6. Управління безпосередньо підпорядковане заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків. 

2. Основні завдання управління комунальної власності:

2.1. Реалізація державної та міської політики в галузі управління комунальною власністю Шосткинської міської територіальної громади.

2.2. Виконання   рішень   органів   виконавчої влади, міської ради, виконавчого

комітету міської ради та розпоряджень міського голови з питань управління комунальною власністю Шосткинської міської територіальної громади.

2.3. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке приватизується, відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Здійснення повноважень орендодавця комунального майна.

2.5. Забезпечення обліку та аналізу ефективності використання комунального майна.

2.6. Управління бере участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин.

2.7. Управління бере участь у розробці регуляторних актів, які регулюють земельні відносини у Шосткинській міській територіальній громаді та застосування їх у роботі згідно чинного законодавства.

2.8. Надає пропозиції та бере участь у підготовці документації щодо розпорядження землями Шосткинської міської територіальної громади.

2.9. Проводить організаційну роботу щодо забезпечення конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

2.10. Здійснює безпосередньо та разом з відповідними державними органами контроль за використанням та охороною земель комунальної власності.

3. Функції управління комунальної власності:

3.1. Розробляє нормативно – правові документи щодо ефективного та раціонального використання майна комунальної власності та вносить їх на розгляд міської ради та її виконавчого комітету у порядку, встановленому регламентом роботи ради та її виконавчого комітету (надалі – у встановленому порядку).

3.2. Здійснює оперативний облік майна (основних засобів) комунальної власності, забезпечує контроль за його використанням, збереженням; відслідковує його рух; вносить в проекти рішень виконавчого комітету питання щодо  надання згоди на списання, передачі з балансу на баланс майна комунальної власності Шосткинської міської територіальної громади, комунальних підприємств, організацій та установ Шосткинської міської ради, яке знаходиться у них на правах господарського відання або оперативного управління.

3.3. Готує та вносить на розгляд міської ради у встановленому порядку пропозиції щодо передачі або придбання у комунальну власність  підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб Шосткинської міської територіальної громади  в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.4. Бере участь у прийнятті майна в комунальну власність, передачі майна з комунальної власності до інших форм власності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Укладає договори користування майном комунальної власності відповідно до чинного законодавства України, контролює їх виконання.

3.6. Готує проекти рішень міської ради про передачу майна комунальної

власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області та вносить на розгляд міської ради відповідно до чинного законодавства України.

3.7. Готує проекти рішень міської ради про передачу майна комунальної власності у державну власність та вносить їх на розгляд міської ради відповідно до чинного законодавства України.

3.8. Готує проекти рішень міської ради про  оренду цілісних майнових комплексів підприємств, організацій і установ комунальної власності, їх структурних підрозділів та вносить їх на розгляд міської ради відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Готує проекти рішень виконавчого комітету Шосткинської міської ради про передачу в оперативне управління або господарське відання підприємствам, організаціям, установам комунальної власності Шосткинської міської територіальної  громади майна комунальної власності та вносить їх на розгляд виконавчого комітету міської ради в установленому порядку відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Передає майно комунальної власності, в тому числі цілісні майнові комплекси підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади міста, їх структурних підрозділів, нерухоме та інше індивідуально визначене майно в оренду  в межах законодавства України, здійснює функцію орендодавця.

3.11. Бере участь в інвентаризації  цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади міста, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду, у тому числі нерухомого майна відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Укладає договори оренди майна комунальної власності, у тому числі на нежитлові приміщення, вносить до них зміни, продовжує термін їх дії у встановленому міською радою порядку та здійснює контроль за їх виконанням відповідно до чинного законодавства України.

3.12. Здійснює реєстрацію договорів оренди комунального майна.

3.13. Здійснює контроль за надходженням орендної плати, вживає заходи щодо ліквідації заборгованості з орендної плати та пені; виконанням орендарями договірних зобов’язань та дотримання ними умов договорів оренди.

3.14. Готує пропозиції щодо переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, і вносить їх на розгляд міської ради.

3.15. Організовує і виконує рішення міської ради щодо приватизації об’єктів комунальної власності.

3.16. Розглядає та реєструє заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації. Повідомляє заявників про результати розгляду, а у разі відмови повідомляє мотиви відмови.

3.17. Проводить роботу по підготовці об’єктів до приватизації.

3.18. Створює комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, формує та затверджує їх персональний склад.

3.19. Проводить конкурси по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності.

3.20. У разі необхідності залучає радників, консультантів та експертів у процесі приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності відповідно до чинного законодавства України.

3.21. Виступає замовником оцінки майна; укладає договори на проведення оцінки майна; затверджує (погоджує) акти оцінки майна (висновки про вартість майна).

3.22. Організовує продаж об’єктів комунальної власності в процесі їх приватизації.

3.23. Здійснює контроль за виконанням умов договорів купівлі – продажу майна комунальної власності.

3.24. Контролює та вживає заходи щодо своєчасного та повного надходження коштів до міського бюджету від приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності.

3.25. Веде бухгалтерський облік, своєї фінансово-господарської діяльності, здійснює нарахування орендної плати та пені по договорам оренди, нарахування пені та неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об’єкти приватизації по договорам купівлі-продажу.

3.26. Здійснює підготовку проектів рішень міської ради, пов’язаних з регулюванням земельних відносин в Шосткинській міській територіальній громаді.

3.27. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради.

3.28. Веде прийом громадян та надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу з земельних питань.

3.29. Виступає замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю громадою, як суб’єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

3.30. Здійснює підготовку до укладення договорів оренди землі, додаткових угод до них.

3.31. Здійснює розрахунки розмірів орендної плати за користування земельними ділянками.

3.32. Веде облік укладених та зареєстрованих договорів, що посвідчують право користування земельними ділянками комунальної власності.

3.33. Здійснює підготовку документації для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки  та подає їх на реєстрацію.

3.34. Здійснює підготовку лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них.

3.35. Здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

3.36. Здійснює підготовку до укладення договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та договорів на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3.37. Здійснює контроль за надходженням коштів від орендної плати,  продажу земельних ділянок та прав на них.

3.38. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від орендної плати та продажу земельних ділянок комунальної власності.

3.39. Здійснює підготовку та забезпечує роботу комісії по вирішенню земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.

3.40. Управління в межах виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Шосткинської міської ради, підприємствами, установами та організаціями.

3.41. Сприяє організації роботи по виконанню доручень виборців.

3.42. Підтримує ділові контакти з постійними депутатськими комісіями міської ради.

3.43. Веде діловодство, пов’язане з діяльністю Управління комунальної власності.

3.44. Вирішує інші питання, передбачені законодавчими актами України.  

4.     Права управління комунальної власності: 

4.1. Одержувати від відділів і управлінь міської ради, підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності, інформаційні, довідкові матеріали, необхідні для здійснення повноважень, визначених цим Положенням.

4.2. Брати участь в проведенні інвентаризації майна комунальної власності, здійснювати перевірки з питань ефективного його використання юридичними особами комунальної власності. Складати з цих питань акти, довідки, доповідні записки. Надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень та вносити пропозиції міському голові, його заступникам для вжиття відповідних заходів.

4.3. Управління не має права втручатись у господарську діяльність підприємств, організацій і установ комунальної власності за винятком випадків, передбачених законодавством і установчими документами цих підприємств, в рамках повноважень Управління, як представника органу управління цих підприємств.

4.4. Залучати професійних спеціалістів, для здійснення оцінки об’єктів майна об’єктів комунальної власності.

4.5. Одержувати    в   установленому   порядку   від виконавчих органів міської

ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які  необхідні для підготовки проектів рішень міської ради.

4.6. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земель комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок.

4.7 За доручення міського голови здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель міста, підприємствами, установами і організаціями.

4.8. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до його компетенції.

4.9. Брати участь у засіданнях сесій міської ради, постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.10. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій сектору, визначених цим Положенням.

5. Структура та штати управління комунальної власності: 

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Структура, чисельність, штатний розпис затверджується рішенням Шосткинської міської ради.

5.3. Фінансування витрат на утримання управління здійснюється за рахунок коштів бюджету Шосткинської міської територіальної громади.

6. Начальник управління комунальної власності:

6.1. Організовує роботу Управління, готує положення про структурні підрозділи Управління, погоджує посадові інструкції працівників Управління, які затверджуються міським головою.

6.2. Видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження організовує та контролює їх виконання.

6.3. Забезпечує роботу з ведення діловодства в Управлінні.

6.4. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Управління.

6.5. Безпосередньо займається розробленням проектів нормативно-правових актів.

6.6. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни в Управлінні.

6.7. Підписує договори  купівлі – продажу майна комунальної власності.

6.8. Аналізує результати роботи Управління, вживає заходів щодо підвищення її ефективності.

6.9. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету міської ради та постійних депутатських комісіях міської ради.

6.10. У разі відсутності начальника Управління його обов’язки виконує заступник начальника Управління.

7. Взаємовідносини управління  з іншими структурними підрозділами міської ради:

7.1. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також  підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.

8. Прикінцеві положення:

8.1. Реорганізація або ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідним рішенням Шосткинської міської ради шляхом викладення Положення в новій редакції.

8.3. Це Положення набирає чинності з моменту прийняття Шосткинською міською радою рішення про його затвердження та державної реєстрації.

8.4. Місцезнаходження: 41100, Сумська область, місто Шостка, вулиця Садовий бульвар,14.

Положення

про сектор земельних ресурсів  управління комунальної власності

Шосткинської міської ради 

1.     Загальні положення:

1.1. Сектор земельних ресурсів управління комунальної власності Шосткинської міської ради  (далі – Сектор) є структурним підрозділом управління, в межах компетенції забезпечує виконання покладених на нього завдань.

1.2. Сектор підзвітний і підконтрольний начальнику управління комунальної власності. 

1.3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», та іншими Законами України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

2. Основні завдання сектору земельних ресурсів:

2.1. Участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин.

2.2. Участь у розробці регуляторних актів, які регулюють земельні відносини у Шосткинській міській територіальній громаді та застосування їх у роботі згідно чинного законодавства.

2.3. Надання пропозицій та участь у підготовці документації щодо розпорядження землями Шосткинської міської територіальної громади.

2.4. Організація роботи щодо забезпечення конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

2.5. Здійснення безпосередньо та разом з відповідними державними органами контролю за використанням та охороною земель комунальної власності.

3. Функції сектору земельних ресурсів:

3.1. Здійснює підготовку проєктів рішень міської ради, пов’язаних з регулюванням земельних відносин в Шосткинській міській територіальній громаді.

3.2. Аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради.

3.3. Веде прийом громадян та надає методичну, консультаційну та організаційну допомогу з земельних питань.

3.4. Виступає замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю громадою, як суб’єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб.

3.5. Здійснює підготовку до укладення договорів оренди землі, додаткових угод до них.

3.6. Здійснює розрахунки розмірів орендної плати за користування земельними ділянками.

3.7. Веде облік укладених та зареєстрованих договорів, що посвідчують право користування земельними ділянками комунальної власності.

3.8. Здійснює підготовку документації для здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки  та подає їх на реєстрацію.

3.9. Здійснює підготовку лотів до проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу земельних ділянок або прав на них.

3.10. Здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності.

3.11. Здійснює підготовку до укладення договорів про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки та договорів на виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок.

3.12. Здійснює контроль за надходженням коштів від орендної плати,  продажу земельних ділянок та прав на них.

3.13. Здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від орендної плати та продажу земельних ділянок комунальної власності.

3.14. Здійснює підготовку та забезпечує роботу комісії по вирішенню земельних спорів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.

3.15. Сектор в межах виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Шосткинської міської ради, підприємствами, установами та організаціями.

3.16. Сприяє організації роботи по виконанню доручень виборців.

3.17. Підтримує ділові контакти з постійними депутатськими комісіями міської ради.

3.19. Готує проекти рішень виконкому і міської ради з питань, які входять до компетенції сектору, здійснює контроль за їх виконанням.

3.20. Веде діловодство, пов’язане з діяльністю сектору земельних ресурсів.

3.21. Вирішує інші питання, передбачені законодавчими актами України.  

4.     Права сектору земельних ресурсів: 

4.1. Одержувати    в   установленому   порядку   від виконавчих органів міської

ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які  необхідні для підготовки проектів рішень міської ради.

4.2. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земель комунальної власності, додержанням умов договорів оренди земельних ділянок.

4.3. За доручення міського голови, начальника управління здійснювати перевірки з питань ефективного використання земель міста, підприємствами, установами і організаціями.

4.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до його компетенції.

4.5. Брати участь у засіданнях сесій міської ради, постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

4.6. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій сектору, визначених цим Положенням.

5. Структура та штати сектору земельних ресурсів: 

5.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2. Фінансування витрат на утримання сектору здійснюється за рахунок коштів бюджету Шосткинської міської територіальної громади.

6. Завідувач сектору земельних ресурсів:

6.1. Завідувач сектором безпосередньо підпорядкований начальнику управління комунальної власності.

6.2. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі.

6.3. Розробляє посадові інструкції працівників сектору та розробляє обов’язки між ними.

6.4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи управління.

6.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

6.6. Звітує перед міським головою про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

6.7. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності сектору, вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

6.8. Забезпечує роботу з ведення діловодства, контролює стан трудової, виконавчої дисципліни та правила внутрішнього службового розпорядку та  загальних правил етичної поведінки службовця у секторі.

6.9. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами міської ради, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва.

7. Взаємовідносини сектору земельних ресурсів з іншими структурними підрозділами міської ради:

7.1. Сектор в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, а також  підприємствами, установами та організаціями з метою належного виконання покладених на нього завдань.

8. Прикінцеві положення:

8.1. Реорганізація або ліквідація сектору здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

До уваги громадян!

Приватизація майна комунальної власності відбувається на підставі Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018р. №432

До уваги учасників АТО!

Учасникам АТО можуть бути надані земельні ділянки за адресою: Сумська область, місто Шостка, вул. Воронізька, орієнтовною площею 50,0 га,   для будівництва житлових будинків.

Зразки заяв

1. До Шосткинської міської ради

  (ПІБ заявника)                                   
  (місце реєстрації, телефон)                                                                                                                              

Заява

Прошу надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною площею_________ з подальшим наданням у власність    для___________________________________________________                                                 (мета використання, цільове призначення)                                   _____________________________________________________________________________                                      

яка розташована за адресою   : ______________________________________________            ________________________________________________________________________

          Додатково повідомляю, що я раніше право на безкоштовну приватизацію земельною ділянки за даним цільовим призначенням згідно ст. 116,118 Земельного кодексу України не використав (ла). ________________     _                                                                                                          (підпис)                            

             Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.                                                                                                                                   

__________________                                                                 ________________       (дата)    

                                                                                                         (підпис)

2. до Шосткинської міської ради

                                                                               
(ПІБ заявника)                                   
(місце реєстрації, телефон

ЗАЯВА

          Прошу затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передати безоплатно у приватну власність земельну ділянку  площею ________га  по вул. ____________________  кадастровий номер ______________________________      для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

            Додатково повідомляю, що я раніше своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд не використав (ла)._____________                                                                                                                                (підпис)

              Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.                                                                                                                                   

____________________                                                         ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

3. до Шосткинської міської ради

                                                                                _
(ПІБ заявника)                                   
(місце реєстрації, телефон

ЗАЯВА

          Прошу надати дозвіл на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,0 га  на території Шосткинської МТГ _________________________________________________                                   (місце розташування земельної ділянки кадастровий номер)

для ведення особистого селянського господарства, з подальшим наданням у приватну власність.

          Додатково повідомляю, що я раніше своє право на безоплатну приватизацію земельної ділянки відповідного цільового призначення не використав _____________                                                                                                            (підпис)    

           Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних______________                                                                                                              (підпис)    

 Викопіювання з графічного матеріалу, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки додається

____________________                                                         ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

4. До Шосткинської міської ради

(ПІБ заявника)                                   
(місце реєстрації, телефон

Заява

Прошу надати в оренду  ________ частини земельної ділянки площею ______  га кадастровий номер __________________ за адресою: __________________________  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, в зв’язку придбанням частини житлового будинку.     

             Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

Необхідні документи додаю

__________________                                                                 ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

5. До Шосткинської міської ради

     
(ПІБ заявника)                                   
 (місце реєстрації, телефон

Заява

Прошу продати у приватну власність  земельну ділянку площею ___________га  кадастровий номер ____________________________________ по вул. ________________________  для ______________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________               

          Даю згоду на оплату авансового внеску   ________________                                                                 

(підпис)    

             Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.                                                                                                                                   

__________________                                                                 ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

6. До Шосткинської міської ради

                                                                               
(ПІБ заявника)                                   
(місце реєстрації, телефон

Заява

Прошу надати у приватну власність   земельну ділянку площею _______ га кадастровий номер ________________________ розташовану ________________________ гараж №_______ для будівництва (обслуговування) індивідуального гаражу.     

          Додатково повідомляю, що я раніше право на безкоштовну приватизацію земельною ділянки за даним цільовим призначенням згідно ст. 116,118 Земельного кодексу України не використав (ла). ________________                                                                                                               (підпис)                            

             Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних. 

Необхідні документи додаю

__________________                                                                 ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

7. До Шосткинської міської ради

     
(ПІБ заявника)                                   
(місце реєстрації, телефон

Заява

Прошу припинити права оренди  земельної ділянки площею______ га кадастровий номер __________________________________________             для ______________________________________________________________ в зв’язку з відчуженням нерухомого майна розташованого на земельній ділянці та добровільною відмовою.     

Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.    

Необхідні документи додаю

__________________                                                                 ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

8. До Шосткинської міської ради

(ПІБ заявника)                                   
 (місце реєстрації, телефон

Заява

Прошу надати в  оренду терміном на ______ років  земельну ділянку площею _______ га кадастровий номер _______________________________ по вул.  _______________________________________________________      _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.                                                                                                                                   

Необхідні документи додаю

__________________                                                                 ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

9. До Шосткинської міської ради

(ПІБ заявника)                                   
(місце реєстрації, телефон

Заява

Прошу надати у приватну власність  земельну ділянку площею ______ га кадастровий номер____________________________________за адресою:______________________________  для будівництва (обслуговування і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та площею______   кадастровий номер_________________________ для ведення особистого селянського господарства, на якій розташований належній мені на праві власності житловий будинок.     

Додатково повідомляю, що я раніше право на безкоштовну приватизацію земельною ділянки за даним цільовим призначенням згідно ст. 116,118 Земельного кодексу України не використав (ла)  ________________     _                                                                                                (підпис)                            

             Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.                                                                                                                                   

Необхідні документи додаю

__________________                                                                 ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

10. До Шосткинської міської ради

(ПІБ заявника)                                   
(місце реєстрації, телефон

Заява

Прошу надати у приватну власність  земельну ділянку площею ______ га кадастровий номер ___________________ за адресою: ______________________________  для ведення особистого селянського господарства.     

Додатково повідомляю, що я раніше право на безкоштовну приватизацію земельною ділянки за даним цільовим призначенням згідно ст. 116,118 Земельного кодексу України не використав (ла). ________________     _                                                                                                          (підпис)                            

Відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від  01червня 2010 року №2297-VI  надаю згоду на обробку моїх особистих персональних даних.     

Необхідні документи додаю

__________________                                                                 ________________       (дата)                                                                                                             (підпис)

Оновлено 27.08.21, 09.08.22

Документи:

Оновлено 30.11.22