Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Інформація щодо організації та проведення мирних заходів

До уваги громадян! Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» розпорядженням оперативно-тактичного угрупування «Суми» №116/ОТУ Суми/4050 дск від 07.09.2022 заборонено проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів та скупчення більше 10 осіб. Просимо населення дотримуватися встановлених заборон!

05.10.22

Масові акції стали звичним явищем в Україні. Це нормально — зібратися для висловлення незгоди чи обурення діями влади. І якщо у звичайний час головною проблемою є пройти усі бюрократичні процедури, то тепер додаються ще й карантинні реалії, які теж необхідно врахувати.

Розповідаємо, як організувати масову акцію, щоб не наражати учасників на неприємності з законом.

Рівні права для усіх

Право на мирні зібрання, мітинги, збори, походи й демонстрації без зброї мають всі громадяни України, за умови завчасного сповіщення місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Це право передбачено ст. 39 Конституції України. Ця свобода є, у певному розумінні, абсолютною і може бути обмежена лише судом, відповідно до закону, і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку.

Тобто, орган державної влади чи місцевого самоврядування не має права погоджувати, дозволяти або забороняти проведення масової акції. Конституцією прямо передбачено, що характер взаємодії, у цьому випадку, має виключно сповіщувальний характер.

Тож, що таке завчасне сповіщення і де межа цієї завчасності? Чи є якийсь конкретний строк і чи взагалі можливо виміряти завчасність?

Конституційний Суд України у своєму рішенні по цьому питанню чітко наголошує, що  організатори  таких  мирних  зібрань  мають  сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь,  тобто  у прийнятні  строки,  що передують даті їх проведення.  Ці строки не повинні обмежувати  передбачене  статтею  39  Конституції  України право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним  органам  виконавчої   влади   чи   органам місцевого   самоврядування   вжити  заходів  щодо  безперешкодного проведення громадянами зборів,  мітингів,  походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей.   

Визначення конкретних   строків   завчасного   сповіщення   з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання.

Тобто, зараз відсутній законодавчо визначений строк завчасного повідомлення, тож це віддається виключно на розсуд організаторів акції. 

Радимо це робити з достатнім запасом часу для того, варто врахувати, що повідомлення — це не спосіб обмежити ваші права, а скоріше, можливість убезпечити себе під час акції, бо держава та органи місцевого самоврядування беруть на себе функцію підтримання порядку, припинення можливих протиправних дій тощо.

Подаємо заяву завчасно, що потрібно вказати?
  • кому адресована заява;
  • від кого надійшла — точне зазначення повної назви організації або прізвища, імені по батькові громадянина, адреса місцеперебування (проживання), контактний телефон;
  • мету, форму, місце проведення заходу;
  • маршрут проходження;
  • час початку і закінчення заходу;
  • прогнозовану кількість учасників;
  • ПІБ, місце проживання, контактні телефони організаторів;
  • дату подачі заяви.

Також є можливість подачі заяви поштою, це зручно тоді, коли організатор знаходиться не у тому місті, де планується акція. Подати заяву таким чином можливо рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про його отримання.

Контроль масової акції

Здійснення контролю за порядком масових акцій належить до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, зокрема, як делеговані повноваження (пп. 3 п. “б” ч. 1 ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”).

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування мають право негайно після отримання заяви звернутися до суду з позовною заявою про заборону масових заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання (ч. 1 ст. 280 Кодексу адміністративного судочинства України). 

Наприклад, в інтересах національної безпеки та забезпечення громадського порядку суд може задовольнити прохання позивача в разі, якщо буде доведено, що проведення масової акції може створити реальну небезпеку заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров’ю населення або правам і свободам інших людей.

У разі встановлення обмеження права на свободу мирних зібрань суд повинен обґрунтувати у постанові необхідність встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань, а також пропорційність способу такого обмеження. Адміністративна справа про заборону або встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань вирішується судом протягом двох днів після відкриття провадження у справі, а в разі відкриття провадження менш як за два дні до проведення відповідних заходів — невідкладно. 

Оновлено 27.08.21, 07.09.22