Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Як захиститись у випадку мобінгу на роботі?

24/01/23

Нещодавно трудове законодавство зазнало суттєвих змін. Прийнято закони, якими надано визначення поняттю мобінг, встановлено відповідальність за такі дії і передбачено те, куди звертатись для захисту порушених прав.

Відтепер Кодекс законів про працю містить наступне визначення:

Мобінг (цькування) – це систематичні (повторювані), тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на:

приниження честі та гідності працівника,

його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов’язків, що проявляються у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій,

створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери,

у тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність.

Варто виділити такі ознаки мобінгу: систематичність, тривалість, умисність!

Які дії вважаються формами психологічного та економічного тиску?

створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери (погрози, висміювання, наклепи, зневажливі зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи виведення працівника із психологічної рівноваги);

безпідставне негативне виокремлення працівника з колективу або його ізоляція (незапрошення на зустрічі і наради, в яких працівник, відповідно до локальних нормативних актів та організаційно-розпорядчих актів має брати участь, перешкоджання виконанню ним своєї трудової функції, недопущення працівника на робоче місце, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця);

нерівність можливостей для навчання та кар’єрного росту;

нерівна оплата за працю рівної цінності, яка виконується працівниками однакової кваліфікації;

безпідставне позбавлення працівника частини виплат (премій, бонусів та інших заохочень);

необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавцем навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією та продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу.

Які обов’язки має роботодавець?

Роботодавець зобов’язаний

вживати заходів для забезпечення безпеки й захисту фізичного та психічного здоров’я працівників,

здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці,

проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню).

Увага! Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Мобінг заборонено. Щоб розібратись, мобінг це чи ні, варто звертатись до уповноваженого органу. Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), порушення трудових прав, мають право звернутися із скаргою до Державної служби України з питань праці та/або до суду.

Як довести факт мобінгу?

Залишилось порадити, які докази можуть допомогти довести факт мобінгу. Це можуть бути:

документи (накази, розпорядження)

скарги і заяви до Держпраці

свідчення свідків,

аудіо, фото, відео тощо.

Якщо у вас докази, варто подбати про їх збереження. Завантажте їх на гул-диск, посилання на який можна легко долучити до скарги.

Куди звертатись у випадку мобінгу?

У разі наявності фактів мобінгу потрібно писати письмову скаргу на адресу Державної служби України з питань праці. Якщо такі є, варто додавати і докази.

Скарга до Державної служби України з питань праці (сканована копія) направляється в електронному вигляді на адресу – dsp@dsp.gov.ua

Письмове звернення направляється на поштову адресу рекомендованим листом з повідомленням про вручення:

01601, м. Київ,

вул. Десятинна, 14

Телефон для консультацій Держпраці – (044) 288 10 00

Сайт Державної служби України з питань праці

https://dsp.gov.ua/

Стаття 173-5 визначає відповідальність за мобінг:

Закон передбачає:

накладення штрафу від 100 до 150 нмдг (1700 до 2550 грн);

або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

За таке ж порушення, вчинене групою осіб, або повторний випадок цькування протягом року:

штраф від 200 до 300 нмдг (3400 до 5100 грн)

або громадські роботи від 40 до 60 годин.

Якщо факт мобінгу встановлено судом:

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий чи строковий договір за власним бажанням (ст.38,39 КЗППУ).

Доведення мобінгу в суді є підставою для розірвання трудового договору з працівником, який здійснював мобінг, з ініціативи роботодавця.

У разі ушкодження здоров’я працівника заподіяна шкода відшкодовується в розмірі понесених витрат на лікування. Тому у разі звернення до лікаря, варто фіксувати погіршення здоров’я і зберігати рецепти та квитанції про оплату ліків і процедур.

, Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться в разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Як має виплачуватись вихідна допомога?

Якщо доведено факт мобінгу або порушення законодавства про працю, трудових прав, колдоговору чи трудового договору, а працівник все-таки вирішив звільнитись, то він має пам’ятати про те, що у такому випадку виплачується вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного середнього заробітку. (ст.44 КЗППУ)

Щоб довести порушення законодавства про працю, колективного та трудового договору, мобінгу, цькування, варто звертатись до Державної служби України з питань праці. Це той орган, який уповноважений проводити перевірки і виявляти порушення трудового законодавства.