Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Щодо проведення спеціальних перевірок декларацій державних службовців

19/02/12

Відповідно до Закону України «Про державну службу» особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця подає за місцем майбутньої служби довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію).

Декларація про майновий стан і доходи (податкова декларація) подається органу державної податкової служби за своєю податковою адресою.

Окрім цієї довідки претендент для проведення спеціальної перевірки подає також декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що є в додатку до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом.

 

 Спеціальній перевірці підлягають, зокрема, відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

 Спеціальна перевірка проводиться у п’ятнадцятиденний строк за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади.

Указом Президента України від 25.01.2012 року № 33/2012 затверджено Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних органів державної влади, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади.

 Інформація про результати спеціальної перевірки, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.

Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки.

Одночасно зазначаємо, що запити на проведення спеціальних перевірок щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  необхідно надсилати до органів державної податкової служби за податковою адресою осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних  із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.