Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів підприємець не відносить до витрат

18/02/12

Порядок оподаткування фізичних осіб-підприємців, крім тих, що застосовують спрощену систему) передбачено статтею 177 Податкового кодексу України (ПКУ).

Згідно з п. 177.2 статті 177 ПКУ об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

Відповідно до п. 177.4 статті 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат операційної діяльності згідно з розділом ІІІ ПКУ.

Згідно з п. 138.1 статті 138 розділу ІІІ ПКУ витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування, складаються з витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктом 138.4, пунктами 138.6 — 138.9, підпунктами 138.10.2 — 138.10.4 статті 138 ПКУ.

Відповідно до пп. «ж» пп. 138.10.6 статті 138 ПКУ включаються до складу ВВ витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім тих, вартість та строк використання яких відповідають ознакам, установленим для основних засобів розділом І ПКУ, та підлягають амортизації у складі нематеріальних активів), виданих державними органами для провадження господарської діяльності, у т. ч. витрати на придбання ліцензій та інших дозвільних документів.

Враховуючи, що витрати, понесені на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів, виданих державними органами, не належать до витрат від операційної діяльності, то фізособи-підприємці на загальній системі оподаткування не мають права включити зазначені витрати до складу своїх витрат.