Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Спрощено процедуру реєстрації волонтера…зареєструйся до 01.01.2023!

16/12/22

У зв’язку з прийняттям наказу Міністерства фінансів України від 10.11.2022 №370, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України  від 25.11.2022 за №1467/38803 ( далі- наказ №370) внесено зміни до наказу Міністерства фінансів України від 30.10.2014 року № 1089 «Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.11.2014 за № 1471/26248 (далі – Реєстр волонтерів), та спрощено процедуру реєстрації волонтером.

         Крім того внесено зміни до Податкового кодексу України (Закон України від 16.11.2022 №2747-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування  благодійної допомоги, зібраної волонтерами») (далі – Закон №2747).

          Вищевказаними законодавчими змінами скасовано положення щодо обов’язкового подання заявником  (фізичною особою-благодійником) разом з Заявою про включення до Реєстру  волонтерів  (далі – Заява форми №1-РВ) копій документів про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер (фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий органі мають відмітку у паспорті) та довідки з банку щодо відкриття на ім’я волонтера рахунку, призначеного для здійснення благодійної діяльності.

       Крім того розширено можливість подання заяви форми №1-РВ до будь-якого органу ДПС в разі подання документів фізичною особою- благодійником особисто та створено правові підстави щодо подання Заяви форми №1-РВ в електронній формі – засобами порталу «Дія» та через Електронний кабінет платника податків.

      ДПС наразі здіснює технічну реалізацію можливості подання заяви                      в електронній формі – засобами порталу Дія, Електронного кабінету чи засобами комунікацій.

Разом з тим, щоб уникнути оподаткування коштів, що надходять на особисті картки/ рахунки та пов’язані з волонтерською діяльністю, треба виконати три умови:

     – фізична особа має бути включена в Реєстр волонтерів, який ведеться в ДПС України;

     – кошти мають надходити виключно на рахунок, інформація про який включена до Реєстру волонтерів;

       – отримані кошти мають бути фактично використані на цілі, визначені в пп «а» пп. 165.1.54 п.165.1 ст.165 ПКУ, та/або  документально підтверджені витрати благодійників пов’язані з такою діяльністю.

         Особливу увагу потрібно звернути на те, що згідно з Законом  №2747 до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподаткованого доходу, віднесено суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої благодійниками- фізичними особами, які включені до Реєстру волонтерів до 01.01.2023.

        В іншому випадку фізична особа-благодійник повинна подати до            01 травня 2023 року  Декларацію про майновий стан  і доходи за 2022 рік до територіального податкового органу за місцем основного обліку відповідно до вимог п.179.1 ст.179 Податкового кодексу України.

                                                          Пресслужба Головного управління

                                                         ДПС у Сумській області