Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Розроблено Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції

09/09/22

На виконання Закону України від 02 вересня 2014 року №1668-VII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування благодійної допомоги” та пункту 2 1 розділу VII “Прикінцеві положення” Закону України від 05 липня 2012 року   №5073-VI “Про благодійну діяльність та благодійні організації” був розроблений Порядок формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014  №1089 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.11.2014 за №1471/26248 (далі – Порядок), який набув чинності з 05.12.2014 після опублікування в журналі “Офіційний вісник України”.

Основною метою Порядку є забезпечення формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції (далі – Реєстр). Згідно з п. 1.3 розд. I Порядку №1089 Державна податкова служба (далі – ДПС) створює та адмініструє Реєстр волонтерів в електронній формі та його оприлюднення на офіційному веб-порталі ДПС.

Для включення до Реєстру волонтерів благодійник – фізична особа подає заяву за формою №1-РВ з позначкою “Включення до реєстру” та документи: копію документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті) та довідку з банку за формою №4-РВ  із зазначенням реквізитів рахунку, відкритого на ім’я такого волонтера, що призначений для здійснення благодійної діяльності.

 Зазначені документи можуть бути подані особисто, поштою або через уповноважену особу (далі – представник) за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред’явлення повертається) та її копії. Фізична особа – благодійник особисто подає документи до будь-якого органу ДПС, поштою або через представника документи подаються до органу ДПС за основним місцем обліку фізичної особи – благодійника.

У разі подання документів поштою підпис фізичної особи – благодійника на Заяві за формою №1-РВ та копія довідки про відкриття/закриття рахунка фізичною особою, що призначений для здійснення благодійної діяльності, мають бути завірені нотаріально.

Дані заяви мають відповідати даним Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), паспортного документа та доданим до заяви документам.

 Датою включення фізичної особи – благодійника до Реєстру волонтерів є дата внесення відповідного запису до Реєстру волонтерів. Орган ДПС повідомляє фізичну особу – благодійника про результати розгляду заяви у порядку, визначеному статтею 42 глави 1 розділу II Кодексу. У разі включення фізичної особи – благодійника до Реєстру у листі зазначаються відповідні дані, наведені у пункті 1.3 розділу I цього Порядку, а у разі повернення документів на доопрацювання вказується причина повернення.

Пресслужба ГУ ДПС у Сумській області