Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Про гуманітарну допомогу

07/07/22

Останнім часом надходить все більше звернень від мешканців громади щодо реалізації в торгівельних закладах громади товарів  так званої гуманітарної допомоги.

Під гуманітарною допомогою, благодійними пожертвами та безоплатною допомогою слід розуміти поняття, визначені Законом України «Про гуманітарну допомогу» та Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Гуманітарна допомога – цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров’я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

В мирний час вимоги до маркування харчової продукції вазначалися Законом України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». Законом чітко визначено, що споживач має знати про товар, що купує. Одна з вимог – викладення державною мовою.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2022 року № 234 «Про заходи щодо забезпечення в умовах воєнного стану безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів» оператори ринку можуть реалізовувати імпортовану харчову продукцію на митній території України, інформація про яку викладена мовою, відмінною від державної. При цьому партії зазначеної продукції повинні супроводжуватися обовязковою інформацією про харчовий продукт, що викладена державною мовою. Інформація надається на вимогу споживачів операторами ринку харчових продуктів, які здійснюють реалізацію харчових продуктів, у визначений такими операторами спосіб.

03 квітня 2022року набув чинності Закон України № 2155 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги”.  Кримінальний кодекс України доповнили окремою статтею 201 2 “Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги”.