Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

16/03/23

Повідомлення про наміри отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ТОВ «ТСХ-ХІМРЕАКТИВ»

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «ТСХ-ХІМРЕАКТИВ» (код ЄДРПОУ 31268921, юридична адреса: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Індустріальна, буд. 1, тел. +38 (05449) 7-04-71, е-mail: tcx.chimreaktiv@gmail.com) спеціалізується на виробництві органічних хімічних речовин, а саме 3-фенілглутарової кислоти.  Отримання продукту здійснюється за основними технологічними етапами: синтез, промивання та пакування.

Після перевірки якості продукт фасується в поліетиленову тару та передається на склад. Виготовлення 3-фенілглутарової кислоти здійснюється у відповідності до затвердженого технологічного регламенту. Перевірка якості сировини, аналіз готової продукції, аналітичний контроль проміжної та технічної продукції (позафазний контроль) здійснюється в лабораторії відділу контролю якості. Всі основні технологічні процесі здійснюються в закритих приміщеннях, обладнаних загально-обмінними витяжними системами.

Основне технологічне устаткування додатково обладнане місцевими витяжними вентиляційними системами.

Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбувається організовано через витяжні вентиляційні системи.

Плановий обсяг виготовлення 3-фенілглутарової кислоти 453,85 кг на добу та 152,04 тон на рік. В процесі виготовлення кислоти використовуватимуться органічні та неорганічні хімічні речовини: бензальдегід, диметилмалонат, діетиламін, спирт метиловий, бензойна кислота, кислота сірчана, гідрооксид натрію. 

Сировина постачатиметься до місць використання в пересувній штучній  тарі та перевантажуватиметься у технологічне устаткування із застосуванням вакуумного насосу і трубопроводів.  Тимчасове зберігання вхідної сировини здійснюватиметься в окремому приміщенні складу органічних хімічних реактивів.

Опалення виробничої будівлі підприємства проводиться за допомогою твердопаливного котла ТМ «UKRTERMO» номінальною тепловою потужністю 97 кВт та обладнаного циклоном (ефективність очистки – не менш 70 %). В якості палива для роботи котла використовують дрова твердих порід деревини або пелети

Підприємство має намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами новоствореного об’єкта на виробничому майданчику, розташованому за адресою: 41100, Сумська область, м. Шостка, вул. Індустріальна, буд. 1. 

 ТОВ «ТСХ-ХІМРЕАКТИВ» має позитивний висновок Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Технічне переоснащення виробничих приміщень промислової будівлі для виробництва органічних хімічних речовин у м. Шостка по вул. Індустріальна, 1 (колишня вул. Щербакова, 1) за № 21/01-20213257603/1 від 15.12.2021 року.

 Згідно Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 108 від 09.03.2006 р., на підприємстві заплановані виробництва та технологічне устаткування, на яких впроваджуються найкращі доступні технології і методи керування, які включають в себе технологічні процеси, методи керування, виготовлення, обслуговування, експлуатації, які розроблені за вимог економічної та технічної доцільності, доступності з точки зору втрат і переваг, і є найбільш ефективними для досягнення високого рівня захисту навколишнього середовища і цілому, у .ч. направлених на мінімізацію викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

 Для захисту атмосферного повітря та зниження викидів забруднюючих речовин планується наступне:

–           забезпечення виробництва найсучаснішим передовим технологічним устаткуванням та трубопроводами, які мінімізують кількість нераціональних втрат летких речовин та забезпечують максимальну герметизацію операцій, пов’язаних зі зливанням-наливанням органічних розчинників, летких хімічних речовин, відпрацьованих розчинів-маточників, відгонів тощо;

–           розробка системи діагностики та контролю справності технологічного устаткування та трубопроводів, та графіку проведення планового поточного ремонту устаткування та трубопроводів.

–           оптимізація технологічної лінії задля забезпечення мінімальної кількості стикових з’єднань та технологічних трубопроводах;

Виробнича діяльність підприємства призводить до викиду в атмосферне повітря 12-ти шкідливих речовин від 7 джерел викидів, у наступному переліку та обсязі: азоту діоксид – 0,135 т, аміак – 0,000083 т, сажа – 0,000145 т, ангідрид сірчистий – 0,0311 т, вуглецю оксид – 0,648 т, метан – 0,004738 т, бенз(а)пірен – 5,75E-08 т, вуглеводні насичені С1219 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку  на сумарний органічний вуглець – 0,025 т, спирт метиловий – 0,7616 т, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,0235 т. Загальний обсяг викидів складає 1,62917 т, крім того, парникові гази – вуглецю діоксид – 79,698 т, діазоту оксид – 0,0034033 т.

Підприємство в процесі діяльності дотримується встановлених нормативів та не має перевищення граничнодопустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межі зони впливу. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись. Перевищення нормативів викидів відсутнє.

Нормативна санітарно-захисна зона для виробництва підприємства, яка складає 500 м, не витримана. В зв’язку з цим отриманий Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.06.2021 р. №12.2-18-4/10826 щодо обґрунтування розміру санітарно-захисної зони для виробництва органічних хімічних речовин, із встановленням санітарно-захисної зони від крайніх основних джерел викидів підприємства, розміром 416 м у південно-східному, 460 м у північно-західному напрямках та нормативним розміром 500 м у всіх інших напрямках. В межах встановленої СЗЗ житлових забудов та прирівняних до них об’єктів немає. Слід зазначити, що забруднення підприємством атмосферного повітря носить локальний характер і не перевищує встановлені нормативи якості на межі санітарно-захисної зони та у селітебній зоні.

За додатковою інформацією та питаннями звертатися на підприємство  за адресою:  41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Індустріальна, буд.1, тел. +38 (05449) 7-04-71. Скарги та пропозиції надавати до Департаменту захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації: пл. Незалежності, 2, м. Суми, тел. (0542) 63-28-39, е-mail: ecoe@sm.gov.ua на протязі одного календарного місяця з дня публікації повідомлення.