Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Підстави за яких Ви можете стати на квартирний облік

02/06/20

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:

 

      1) забезпечені жилою площею нижче за рівень,  що визначається   виконавчими комітетами  обласних,  Київської  і   Севастопольської міських Рад  народних  депутатів  разом  з радами профспілок.  По нашому місту він складає менше 6кв.м житлової площі на 1людину.

 

      2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і  технічним  вимогам.  Перелік  випадків,  коли   жилі будинки (жилі  приміщення)  вважаються такими,  що не відповідають санітарним і   технічним   вимогам,   визначається   Міністерством житлово-комунального господарства   УРСР,   Міністерством  охорони здоров’я УРСР і Держбудом УРСР;

 

     3) які  хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі  або  в одній кімнаті   з   членами   своєї   сім’ї.   Перелік  зазначених захворювань затверджується Міністерством охорони здоров’я УРСР  за погодженням з   Українською   республіканською  радою  професійних спілок. Порядок  видачі  медичних  висновків   зазначеним   хворим встановлюється Міністерством охорони здоров’я УРСР;

 

     4) які проживають за договором піднайму жилого  приміщення  в будинках державного   або   громадського  житлового  фонду  чи  за договором найму жилого приміщення в  будинках  житлово-будівельних кооперативів;

 

    5) які  проживають  не  менше  5  років  за  договором  найму (оренди) в будинках (квартирах),  що належать громадянам на  праві приватної власності;

 

    6) які проживають у гуртожитках;

 

    7) які  проживають  в  одній  кімнаті  по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі  старші за 9 років,  крім подружжя (в  тому  числі  якщо  займане  ними  жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

    8)  внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  визначені в пунктах 10-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені    абзацами    четвертим   –   восьмим,   чотирнадцятим, шістнадцятим  –  двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону України “Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх соціального захисту”

 

     Крім того, тими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються також  громадяни,  які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно  умов  даного  населеного  пункту  квартирах:  особи, які належать  до  осіб  з інвалідністю внаслідок війни; особи, на яких поширюється  чинність  Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії  їх  соціального  захисту” (стаття 10) ( 3551-12 ); Герої Радянського  Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами  Слави, Трудової Слави, “За службу Батьківщині у Збройних Силах  СРСР” усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники

війни;  працівники,  які  тривалий  час  сумлінно  пропрацювали на одному підприємстві,  в  установі,  організації. 

 

          * На  квартирний  облік  беруться  потребуючі  поліпшення житлових  умов  громадяни,  які постійно проживають, а також мають реєстрацію  місця проживання у даному населеному пункті. Зазначені вимоги не поширюються на внутрішньо переміщених осіб, визначених у підпункті  8  пункту  13  цих Правил. Виконавчі комітети обласних, Київської  і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з   радами   профспілок   можуть   установлювати  тривалість  часу постійного   проживання   громадян  у  даному  населеному  пункті, необхідну  для  взяття на квартирний облік. При визначенні потреби

громадян  у  поліпшенні житлових умов беруться до розрахунку члени їх  сімей, які  прожили  і  мають  реєстрацію  місця проживання у відповідному населеному пункті не менше встановленого строку (крім подружжя, неповнолітніх  дітей  і непрацездатних батьків, а також осіб,  зазначених  у підпункті  8  пункту 13 цих Правил)

 

         * Діти-сироти  та  діти,  позбавлені  батьківського піклування, які   досягли  16  років,  а  також  особи  з  їх  числа  беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік  громадян, які  потребують поліпшення житлових умов,  за місцем їх походження або проживання  до  влаштування  в  сім’ї  громадян,  заклади  для дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених  батьківського  піклування/