Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Оголошено міський конкурс з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю

01/02/23

Оголосити міський конкурс з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Виконавчий комітет Шосткинської  міської ради оголошує міський конкурс з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства  у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2023 році.

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з  1 лютого   до  1  квітня 2023 року ( включно) щоденно, крім суботи та неділі з 8-00 до 17-15 години, п’ятниця з 8-00 до 16-00 години за адресою: м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 14, І поверх

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проєкти інститутів громадянського суспільства, що подаються до участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету  Шосткинської міської територіальної громади у

2023 році. 2023

1. Забезпечення дієвості механізмів участі молоді у житті  власних громад.

2. Популяризація здорового способу життя.

3. Підвищення спроможності молоді, розвиток системи неформальної освіти.

4. Підтримка соціально-вразливої молоді.

5. Формування української громадянської ідентичності.

6. Військово-патріотичне виховання.

7. Формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання.

Проєкти для участі у конкурсі можуть подавати: інститути громадянського суспільства, які діють на території ШМТГ, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за півроку до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проєкту у розмірі не менше як 15 відсотківнеобхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проєкту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (у останній редакції).

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій   у сумі  до 20 000 гривень (двадцяти тисяч гривень 00 копійок ).

Забороняється спрямування бюджетних коштів на:

реалізацію проєктів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;

оплату посередницьких послуг;

придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

реалізацію проєктів, метою яких є отримання прибутку;

надання (виплату) цільовим групам населення матеріальних допомог, грантів, тощо;

здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

      Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

Заяви про участь у конкурсі складена за формою, що затверджена організатором конкурсу ( Додаток № 3)  із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проєкту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності).

Опису проєкту та кошторису витрат, ( Додаток №4 ) необхідних для виконання  проєкту, за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис проєкту  повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проєкту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проєкту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

Інформації про діяльність інституту громадянського суспільства                             ( Додаток №4), зокрема про досвід виконання проєктів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. 

Проєкт та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України                              від 11 жовтня 2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року №808, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за №453/28583, постанови Кабінету Міністрів України  від  9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану»

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 2022 року № 849 «Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

 інститут громадянського суспільства не є юридичною особою та не зареєстрований в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу;

 інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

 інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

 конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог викладених у постанові Кабінету Міністрів від 29 липня 2022 року № 849 «Про внесення зміни до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», постанові Кабінету Міністрів України від                    12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у останній редакції);

проєкт, зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

 установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох бюджетних періодів.

Контактна особа : Сокульська Ольга Федорівнаначальник відділу молоді Шосткинської  міської ради.

Конкурсна документація, надана до виконавчого комітету Шосткинської  міської ради  в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде!

         ЗВЕРТАЄМО УВАГУ НА ДОДАТКОВІ ОБОВЯЗКОВІ ВИМОГИ:

Проєкти запропоновані учасниками в рамках пріоритетів конкурсів, повинні бути спрямовані на розв’язання проблем, актуальних під час воєнного стану.

Перелік видів діяльності що можуть бути підтримані організатором конкурсу, повинні відповідати вимогам правового режиму воєнного стану.

В описі програми (проєкту, заходу), який інститут громадянського суспільства подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути зазначена інформація щодо:

забезпечення виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) та досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах воєнного стану.

Завантажити рішення від 31.01.23 № 20 ” Про проведення міського   конкурсу  з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році ” за посиланням: