Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Оголошення про проведення конкурсу з визначення проєктів, розроблених громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Шосткинської міської територіальної громади

30/03/21

Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради оголошує конкурс з визначення проєктів, розроблених громадськими організаціями ветеранів, для виконання (реалізації) яких у 2022 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Шосткинської міської територіальної громади.

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 №156 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), а також Порядком проведення конкурсу з визначення проєктів, розроблених громадянськими організаціями, затвердженим рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 29.01.2021 № 13.

Конкурс проводиться у рамках програми соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, інших установ та закладів Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті Шосткинської міської територіальної громади для фінансової підтримки громадських організацій  ветеранів (далі-бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку громадських організацій ветеранів, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, учасників антитерористичної операції та їх сімей, які отримали свій статус відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталіторного режиму 1917-1991 років» і «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» (далі- громадські організації).

Мета конкурсу – залучення громадських організацій ветеранів до вирішення  соціальних проблем, потреб військово-патріотичного виховання мешканців Шосткинської міської територіальної громади.

Проєкти, заходи, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

-відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;
-проведення спортивно-реабілітаційних та оздоровчих заходів;
-проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, засідань за круглим столом та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики проєкту;
– проведення заходів військово-патріотичного виховання;
-розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

– надання соціальної допомоги та різних видів соціальних послуг;
– здійснення соціального супроводу/патронажу;
-організація денної зайнятості та дозвілля.

Проєкти, заходи можуть включати вищевказані види діяльності, але можуть не обмежуватися їх переліком.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі складену відповідно затвердженої форми із зазначенням найменування громадської організації та назви проєкту за підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації;
2) виписку з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) опис проєкту та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проєкту, відповідно затвердженої форми.
Опис проєкту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) проєкту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) проєкту інші громадські організації, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
4) копію статуту (положення);
5) листи-підтвердження інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) проєкту);
6) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) проєкту протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадянської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Громадська організація бере участь у співфінансуванні проєкту в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) проєкту може здійснюватися громадською організацією у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі  разових, періодичних, цільових внесків та відрахувань засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Не допускаються до участі в конкурсі громадські організації в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2)громадська організація відмовилася від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
3) громадська організація перебуває у стадії припинення;
4)громадська організація провадить свою статутну діяльність менше шести місяців до оголошення конкурсу;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі, з порушенням вимог конкурсу;
6) установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);
7)заходи проєкту, зазначені у конкурсній пропозиції, не орієнтовані на мешканців Шосткинської міської територіальної громади;
8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
9) громадська організація не зареєстрована у Шосткинській міській територіальній громаді;
10) проєкт не відповідає пріоритетам конкурсу.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

-реалізацію проєктів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;
-оплату посередницьких послуг;
-придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;
-реалізацію проєктів, метою яких є отримання прибутку;
-проєкт не забезпечує ефективного розв’язання актуальних проблем щодо соціального захисту ветеранів та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань.

До участі в конкурсі допускається один проєкт, який поданий однією громадською організацією.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Конкурсні пропозиції надаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації, надані особисто (уповноваженою особою) керівником організації.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік.

Загальний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів усіх проєктів, поданих громадськими організаціями ветеранів становить 500000 грн.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 квітня 2021 року до 01 липня 2021 року:  понеділок – четвер з 0800 до 1715, п’ятниця з 0800 до 1600, перерва з 1200 до 1300  за адресою: м.Шостка, вул. Свободи, буд. 43А, e-mail: info22@dszn.sm.gov.ua, контактний телефон  7 08 94.