Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Оголошення про проведення конкурсу з визначення проєктів, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з бюджету Шосткинської міської територіальної громади

30/03/21

Управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради оголошує конкурс з визначення проєктів, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, для виконання (реалізації) яких у 2022 році буде надаватись фінансова підтримка за рахунок коштів бюджету Шосткинської міської територіальної громади.

Проведення конкурсу передбачено постановами Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №166 «Деякі питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю», від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), а також Порядком проведення конкурсу з визначення проєктів, розроблених громадянськими організаціями, затвердженим рішенням виконавчого комітету Шосткинської міської ради від 29.01.2021 № 13.

Конкурс проводиться у рамках програми соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю, інших установ та закладів Шосткинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які будуть передбачені в бюджеті Шосткинської міської територіальної громади для фінансової підтримки громадських організацій  осіб з інвалідністю (далі-бюджетні кошти).

Бюджетні кошти спрямовуються на фінансову підтримку громадських організацій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі- громадські організації).

Мета конкурсу – залучення громадських організацій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до вирішення соціальних проблем шляхом задоволення потреб Шосткинської міської територіальної громади у послугах із денного догляду, соціальної, корекційної, психологічної допомоги  та організації  реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, у тому числі дітей, які мають інтелектуальну недостатність та затримку розвитку (далі-Особи).

Проєкти, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

-забезпечення умов для денного перебування Осіб на базі громадської організації або обслуговування їх  в домашніх умовах;
-створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку;
-формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок та здібностей;
-проведення (надання комплексу заходів (послуг) з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, психолого-педагогічної реабілітації;
-проведення психологічної та педагогічної корекції;
-формування та розвиток у Осіб навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування, позитивна поведінка тощо);
– спостереження за станом здоров’я;
-організація денної зайнятості та дозвілля, спортивно-оздоровчої, художньої діяльності, працетерапії (сприяння у читанні книг, журналів, газет, допомога у написанні та читанні листів, проведення занять з малювання, рукоділля, ігор тощо);
-допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

– надання соціальної допомоги та різних видів соціальних послуг;
– здійснення соціального супроводу/патронажу Осіб;
– інформаційні заходи (організація навчання та просвіти батьків/опікунів Осіб, довідкові послуги, розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання соціальних послуг, розробка методичних матеріалів, проведення конференцій, семінарів, форумів, фестивалів, тренінгів, круглих столів, акцій тощо).

Проєкти можуть включати вищевказані види діяльності, але можуть не обмежуватися їх переліком.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь у конкурсі складену відповідно затвердженої форми із зазначенням найменування громадської організації та назви проєкту за підписом керівника, скріпленим печаткою громадської організації;
2) виписку з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
3) опис проєкту та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проєкту, відповідно затвердженої форми.
Опис проєкту повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) проєкту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) проєкту інші громадські організації, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) проєкту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;
4) копію статуту (положення);
5) листи-підтвердження інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) проєкту);
6) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) проєкту протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадянської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Громадська організація бере участь у співфінансуванні проєкту в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) проєкту може здійснюватися громадською організацією у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі  разових, періодичних, цільових внесків та відрахувань засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Не допускаються до участі в конкурсі громадські організації в разі, коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про громадську організацію, що міститься у відкритих державних реєстрах;
2)громадська організація відмовилася від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;
3) громадська організація перебуває у стадії припинення;
4)громадська організація провадить свою статутну діяльність менше шести місяців до оголошення конкурсу;
5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі, з порушенням вимог конкурсу;
6) установлено факт порушення громадською організацією вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходу впливу за таке порушення (крім попередження);
7)заходи проєкту, зазначені у конкурсній пропозиції, не орієнтовані на мешканців Шосткинської міської територіальної громади;
8) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
9) громадська організація не зареєстрована у Шосткинській міській територіальній громаді;
10) проєкт не відповідає пріоритетам конкурсу.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

-реалізацію проєктів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;
-оплату посередницьких послуг;
-придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;
-реалізацію проєктів, метою яких є отримання прибутку;
-надання (виплату) цільовим групам населення матеріальної допомоги, грантів тощо;
-проєкт не забезпечує ефективного розв’язання актуальних проблем щодо соціального захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та не містять конкретних результативних показників виконання поставлених завдань.

До участі в конкурсі допускається один проєкт, який поданий однією громадською організацією.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою. Конкурсні пропозиції надаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формах.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсних пропозицій, мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою громадської організації, надані особисто (уповноваженою особою) керівником організації.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникові конкурсу.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених бюджетом Шосткинської міської територіальної громади на 2022 рік.

Загальний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів  усіх проєктів, поданих громадськими організаціями осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю становить 350000 грн.

Конкурсні пропозиції приймаються з 01 квітня 2021 року до 01 липня 2021 року:  понеділок – четвер з 0800 до 1715, п’ятниця з 0800 до 1600, перерва з 1200 до 1300  за адресою: м.Шостка, вул. Свободи, буд. 43А, e-mail: info22@dszn.sm.gov.ua, контактний телефон  7 08 94.