Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Оголошення про міський конкурс з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році

01/03/21

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Виконавчий комітет Шосткинської  міської ради оголошує міський конкурс з визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства  у сфері роботи з дітьми та молоддю, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2021 році.

Конкурсні пропозиції приймаються у друкованій та електронній формі з 1 березня  до 10  квітня  2021 року ( включно) щоденно, крім суботи та неділі з 8-00 до 17-15 години, п’ятниця з 8-00 до 16-00 години за адресою: м. Шостка, пр. Садовий бульвар, 9-б, І поверх,  контактний телефон 2 30 30.

Перелік пріоритетних завдань, на реалізацію яких повинні спрямовуватися проєкти інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі у Конкурсі для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету  Шосткинської міської територіальної громади у 2021 році

1.Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування життєвих, сімейних цінностей у дітей та молоді.

2.Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання — здійснення заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної життєвої позиції.

3.Формування та пропаганда здорового й безпечного способу життя –здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я.

4.Створення умов для інтелектуального самовдосконалення дітей та молоді, творчого розвитку особистості.

5.Розвиток неформальної освіти — здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти.

6.Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості молоді).

7.Партнерська підтримка молоді та дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб — здійснення заходів, спрямованих на соціальне становлення та підтримку молоді та дітей  з числа внутрішньо переміщених осіб .

Проєкти для участі у конкурсі можуть подавати: інститути громадянського суспільства, які діють на території ШМТГ, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за пів року до оголошення конкурсу, за умови, що інститут громадянського суспільства бере участь у співфінансуванні проекту у розмірі не менше як 15 відсотківнеобхідного обсягу фінансування. Внесок для виконання проєкту може здійснюватися у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» у останній редакції.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій   у сумі  до 15 000 гривень (п’ятнадцяти тисяч гривень 00 копійок ).

Забороняється спрямування бюджетних коштів на:

реалізацію проєктів, якщо їх фінансування передбачається за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, розпорядником яких є інший організатор конкурсу;

оплату посередницьких послуг;

придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, комп’ютерів, транспортних засобів тощо;

реалізацію проєктів, метою яких є отримання прибутку;

надання (виплату) цільовим групам населення матеріальних допомог, грантів, тощо;

здійснення діяльності релігійного або політичного характеру.

Документація має бути підготовлена українською мовою і складатися з:

Заяви про участь у конкурсі складена за формою, що затверджена організатором конкурсу ( Додаток № 3)  із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проєкту за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим його печаткою (у разі наявності);

Опис проекту та кошторис витрат, ( Додаток №4 ) необхідних для виконання  проєкту, за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис проекту  повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання проєкту, інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання проєкту інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання проекту, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування

Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);

Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства                             ( Додаток №4), зокрема про досвід виконання проєктів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу. 

Проєкт та кошторис витрат, подані на Конкурс, повинні відповідати вимогам, нормам та термінам постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 №710 «Про ефективне використання державних коштів» та Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 03 березня 2016 року №808, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 р. за №453/28583.

Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам, зазначеним в абзаці першому пункту 6 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у останній редакції).

 інститут громадянського суспільства не є юридичною особою та не зареєстрований в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу;

 інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

 інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

 конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог викладених у постанові Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»  (у останній редакції);

проєкт, зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

 установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім попередження, протягом одного або двох бюджетних періодів.

Контактна особа : Сокульська Ольга Федорівнаначальник відділу молоді Шосткинської  міської ради, контактнийтелефон: 23030

Конкурсна документація, надана до виконавчого комітету Шосткинської  міської ради  в неналежному вигляді або після закінчення строків зазначених вище, розглядатися не буде!

У зв’язку зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» звертаємо увагу  інститутів громадянського суспільства на те, що конкурсні пропозиції повинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня  2018 року №426.