Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

08/02/21

Повідомлення ініціативної групи з підготовки установчих зборів по формуванню громадської ради при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради про проведення установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті ШМР

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) проводиться робота по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради  (далі – Громадська рада).

Установчі збори для формування складу громадської ради при Виконавчому комітеті Шосткинської міської ради   (далі – установчі збори) будуть проведені відповідно до Типового положення  про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі –  Типове положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

Відповідно до протоколу № 2 від  08.02.2021року  засідання ініціативної групи 8 лютого 2021 року оприлюднюється оголошення про проведення установчих зборів та розпочинається прийом документів для участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради. Прийом документів триватиме по 23 лютого 2021 року включно. До 10 березня  2021 року ініціативна група повинна повідомити кандидатів про невідповідність документів, якщо така буде.

Установчі збори відбудуться о 13 годині 25 березня 2021 року за адресою: м. Шостка,  вул. Садовий бульвар, 9.

Основними завданнями Громадської ради є:

– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

– сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної, регіональної політики;

– сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної політики;

– проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю органу виконавчої влади;

– здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації державної, регіональної політики.

 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування.

Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради, відповідно до протоколу № 2 ініціативної групи від 08.02.2021 року складає 21 особу.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

 Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

–  прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

–  заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

– відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу Громадської ради;

–    відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

– мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

– фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

 Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому та  електронному вигляді.

  Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

   Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає за п’ять робочих днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом п’яти календарних днів.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах  є:

-невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10  Типового положення;

-неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим Типовим положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 Типового положення;

-невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6  Типового положення;

-недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах;

-відмова інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника від участі в установчих зборах шляхом надсилання офіційного листа;

-перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останні шість місяців, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів,  оприлюднюються не пізніше ніж за п’ять робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Шосткинської міської ради.

Документи в паперовому вигляді приймаються за адресою м. Шостка, вул. Садовий бульвар, перший поверх, дублюються в електронному вигляді – на електронних носіях або на електронну адресу domesticpol@ukr.net  до 17.00 23 лютого 2021 року.

Відповідальна особа за прийом документів : начальник відділу з питань внутрішньої політики, секретар ініціативної групи Волинець Тетяна Валеріївна, телефон +380997433209, електронна адреса domesticpol@ukr.net.

Склад    ініціативної групу з підготовки установчих зборів по формуванню Громадської ради

1. Трегуб Олексій Юрійович,  голова   правління ГО «Турбота» – голова ініціативної групи

2. Волинець Тетяна Валеріївна, начальник відділу  з питань внутрішньої     політики – секретар ініціативної групи

3.  Пилипейко Анна Михайлівна, секретар міської ради –  член ініціативної групи

4. Титович Тетяна Олександрівна, завідувач сектором обліку та розподілу житла –  член ініціативної групи

5.   Сокульска Ольга Федорівна, начальник відділу молоді –  член ініціативної групи;

6.   Червонний Євген Георгійович, голова Шосткинської міської  організації ветеранів –  член ініціативної групи;

7.  Ярига Олександр Олексійович, голова Громадської організації «Клуб підприємців»  –  член ініціативної групи;

8.  Хукаленко Наталія Володимирівна, голова Громадської організації «Перспектива»  –  член ініціативної групи;