Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Пилипейко Анна Михайлівна

Секретар Шосткинської міської ради: Пилипейко Анна Михайлівна

Повноваження

Секретар міської ради:

1) у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі Закон), здійснює повноваження міського голови;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” та інших законів;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) координує питання ведення Державного реєстру виборців;

10) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням Шосткинської міської територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

11) вирішує за дорученням міського голови або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів;

12) сприяє виконавчим органам ради у розвитку їх зв’язків з політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, засобами масової інформації, органами самоорганізації населення;

13) аналізує і прогнозує суспільно-політичні процеси на території громади;

14) організовує виконання інших повноважень у галузях охорони здоров’я, фізкультури і спорту, у сфері національностей та релігій;

15)  здійснює прийом та розгляд звернень громадян в установленому чинним законодавством порядку;

16)  виконує інші доручення міського голови.

Підпорядковані виконавчі органи міської ради:

відділ з розвитку охорони здоров’я, фізичної культури та спорту

– організаційний відділ;

– відділ ведення Державного реєстру виборців;

– відділ з питань внутрішньої політики;

В межах повноважень координує роботу та вирішує питання взаємодії з:

– засобами масової інформації;

– політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями;

– КЗ «Міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»;

– КЗ «Шосткинський міський фізкультурно-оздоровчий центр»;

– установами, організаціями фізкультурно – спортивного напрямку.

Сприяє діяльності:

–  депутатів міської ради;

–  органів самоорганізації населення;

–  громадських формувань; – добровільних спортивних товариств.