Сайт в режимі тестування та наповнення. Стара версія доступна за посиланням: old.shostka-rada.gov.ua

Соціальна допомога, державна допомога для населення

1. НАДАННЯ СУБСИДІЙ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII.
2. Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами).

Перелік необхідних документів:

1. Заява про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі;
2. декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
3. довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у порядку, встановленому Положенням (якщо такі доходи неможливо підтвердити довідкою, до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру);
4. копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності);
5. договір найму (оренди) житла (у разі наявності);
6. довідка про норми забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом (для призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ);
7. довідка про склад сім`ї;
8. рахунок з банку;
9. особовий рахунок скрапленого газу (для субсидії на скраплений газ).

2. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 № 1768- ІІІ.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”.

Перелік необхідних документів:

1. заява уповноваженого представника сім’ї, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);
2. декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
3. довідка про склад сім’ї;
4. довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
5. довідка встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

3. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”  від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Перелік необхідних документів:

1. заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
2. декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
3. довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
4. витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або виданий компетентним органом іноземної держави документ про народження, в якому відсутні відомості про батька, за умови легалізації такого документа в установленому законодавством порядку;
5. копія свідоцтва про народження дитини;
6. рахунок з банку;
7. довідка про навчання за денною формою (для дітей віком від 18 до 23 років);
8. довідка про склад сім`ї.
Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.

4. НАДАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ, НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТІ УТРИМУВАТИ ДИТИНУ АБО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ЇХ НЕВІДОМЕ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ (зі змінами).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 189 „Про затвердження Порядку призначення і виплати, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме”.

Перелік необхідних документів:

1. заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);
2. копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
3. декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї).

Залежно від підстав, на яких призначається тимчасова допомога, додатково подаються:
– рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину;  довідка державної виконавчої служби, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом шести місяців, що передують місяцю звернення;
– довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним,  а  також перебування на строковій військовій службі;
– повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

5. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У БАГАТОДІТНИХ СІМ’ЯХ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI.
2. Постанова Кабінет Міністрів України від 13.03.2019 № 250 „Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям”.

Перелік необхідних документів:

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа,  що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);
2. копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу). У разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку подається посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
3. копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів);
4. копії ідентифікаційних номерів всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

6. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ ЗАСТРАХОВАНІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”  від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Перелік необхідних документів:

1. заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);
2. довідка, видана лікувально-профілактичним закладом встановленого зразка;
3. довідка з основного місця навчання про те, що жінка навчається – для студентів;
4. довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації – для жінок, звільнених з роботи;
5. довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна – для жінок, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;
6. рішення про усиновлення чи встановлення опіки – для осіб, які усиновили чи взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження;
7. довідка з Пенсійного фонду, що жінка-суб`єкт підприємницької діяльності не сплачує страхові внески ( для ФОП).

7. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ВИПЛАТА КОМПЕНСАЦІЙ ТА ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, УЧАСНИКАМ ЛІКВІДАЦІЇ ЯДЕРНИХ АВАРІЙ, ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ПОТЕРПІЛИМ ВІД РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, ВІДНЕСЕНИХ ДО КАТЕГОРІЙ 1, 2 ТА 3, ДІТЯМ, ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 „Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 „Про затвердження Порядку виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян”.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562 „Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285 „Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”.

Перелік необхідних документів:

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1:
1. заява;
2. копія паспорта;
3. копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 (посвідчення серії А, Б, Я);
4. копія довідки спеціалізованої МСЕК про встановлення інвалідності відповідної групи (для одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам ліквідації наслідків інших ядерних аварій, громадянам, які брали участь в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, які стали інвалідами внаслідок відповідних ядерних аварій, участі в ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, та щорічної допомоги на оздоровлення);
5. копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;
6. проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 2:
1. заява;
2. копія паспорта;
3. копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 2 (посвідчення серії А, Б, Я);
4. копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;
5. проїзний квиток (для відшкодування вартості проїзду).

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  ЧАЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорій 3:
1. заява;
2. копія паспорта;
3. копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, категорії 3 (посвідчення серії А, Б, Я);
4. копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплати компенсацій та допомоги дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батькам:
1. заява;
2. копія свідоцтва про народження;
3. копія посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи (вкладка до посвідчення для дітей, яким встановлено інвалідність пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи);
4. копія паспорта батька та / або матері;
5. копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, що підтверджує статус батька та / або матері, віднесених до категорій 1, 2 та 3, що має право на пільги відповідно до законодавства (за наявності);
6. копія довідки про присвоєння батьку та / або матері (для дітей з неповних сімей) реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера.

Для призначення та виплати грошової компенсації батькам потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей, які не харчуються в загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих на територіях радіоактивного забруднення, та дітей з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, додатково подаються:
1. довідка з навчального закладу про те, що дитина не відвідувала навчальний заклад протягом відповідного періоду (за необхідності);
2. довідка про те, що навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі школи (за необхідності);
3. довідка про те, що дитині необхідна спеціальна дієта і вона не може харчуватися за місцем навчання (за необхідності);
4. довідка про те, що в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей (за необхідності);
5. довідка про те, що у  навчальному  закладі  не забезпечено безоплатне харчування дітей (за необхідності).

Для призначення та виплати щорічної допомоги на оздоровлення дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, додатково подаються:
1. копія свідоцтва про смерть особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері;
2. експертний висновок відповідної МЕК щодо встановлення причинного зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
3. копія посвідчення померлої особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, батька або матері.

8. ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 „Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”.

Перелік необхідних документів:

1. заява, складена у довільній формі про надання грошової допомоги;
2. паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а для іноземців та осіб без громадянства – документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
3. копія довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів родини;
4. копія довідки з військової частини про залучення до проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації (для військовослужбовців з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) (з пред’явленням оригіналу);
5. копія довідки з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб) (з пред’явленням оригіналу);
6. копія свідоцтва про шлюб (з пред’явленням оригіналу);
7. копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
8. письмова згода (у довільній формі) про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних;
9. копія довідки з уповноваженого банку, в якій зазначаються реквізити поточного рахунка уповноваженого представника сім’ї (з пред’явленням оригіналу).

У разі наявності житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об’єднаної територіальної громади.

Для виплати грошової допомоги на малолітніх дітей, які переміщуються без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, додатково подаються документи, що посвідчують особу заявника та підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником, або документ, що підтверджує повноваження представника служби у справах дітей.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк:
1. заява, в якій повідомляється про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги;
2. довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім’ї, засвідчені підписом уповноваженого представника сім’ї.

9. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі змінами).

Перелік необхідних документів:

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);
2. довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);
3. виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією особи з інвалідністю з дитинства;
4. медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
5. оригінал та копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;
6. довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на повному державному утриманні;
7. довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з інвалідністю з відомостями про місце проживання;
8. довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання;
9. іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;
10. копія рішення суду про усиновлення дитини.

Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
1. копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю опікуна (піклувальника);
2. копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною;
3. копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.

10. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Перелік необхідних документів:

1. Заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта або іншого документа,  що посвідчує особу);
2. копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);
3. копія рішення про встановлення опіки (для опікунів);
4. рахунок з банку.

11. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”.

Перелік необхідних документів:

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
2. декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї);
3. копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи);
4. копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна);
5. копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено);
6. довідка про склад сім`ї;
7. довідка МСЕК (для інвалідів);
8. довідка з Пенсійного фонду про те, що не має права на пенсію;
9. рахунок з банку.

12. НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ, НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНО ОПІКУ ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 № 2811-ХІІ.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”.

Перелік необхідних документів:

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
2. копія рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування;
3. копія свідоцтва про народження дитини;
4. довідка про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини (для дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і які є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок бюджетних коштів, – видана органом реєстрації довідка, в якій зазначено статус дитячого навчального закладу та за які кошти він фінансується, а також підтверджено факт перебування в ньому дітей);
5. довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у разі одержання пенсії на дитину органи соціального захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних носіях інформації);
6. медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданий в установленому МОЗ порядку.

13. ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА ПЕНСІЙНОГО ВІКУ, АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА НА ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ СТРАХОВОГО СТАЖУ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закони України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 09.07.2003 № 1058-IV; „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій” від 03.10.2017 № 2148-VIII.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 „Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”.

Перелік необхідних документів:

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
2. декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї);
3. інформація про адресу зареєстрованого місця проживання (адресу фактичного місця проживання);
4. довідка про наявний трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України;
5. копія рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано недієздатною);

Для призначення допомоги за місцем фактичного проживання, до заяви додається довідка про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання.

14. КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ “ПАКУНОК МАЛЮКА”

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180 “Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

Перелік необхідних документів:

1. Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
2. копія свідоцтва про народження дитини;
3. копія ідентифікаційного номера дитини та матері;
4. копія паспорта;
5. довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;
6. рахунок з банку.

15. КОМПЕНСАЦІЯ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО 3 РОКІВ “МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ”

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 року № 68 «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”».

Перелік необхідних документів:

1. заява про надання компенсації одного з батьків;
2. заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
3. копія договору між заявником та нянею;
4. документ, що підтверджує оплату няні (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція);
5. копія свідоцтва про народження дитини;
6. копія паспорта та ідентифікаційного номера отримувача компенсації;
7. копія довідки про захворювання дитини;
8. копія медичного висновку ЛКК про наявність у дитини інвалідності;
9. копія трудової книжки отримувача послуги;
10. документ з місця роботи *про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) / довідки ОК-7 з Пенсійного фонду (для ФОП);
11. копія довідки МСЕК (для осіб І або ІІ групи інвалідності);
12. копія паспорта та ідентифікаційного номера няні, копія витягу з реєстру платників податків, копія свідоцтва ФОП (КВЕД 97.00, 88.91, 78.20, 85.10).

16. КОМПЕНСАЦІЯ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, ЯКІ НАДАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”.

Перелік необхідних документів:

1. Фізичною особою, яка надає соціальні послуги надаються:
– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї);
– довідки про доходи всіх членів сім’ї за попередні 6 місяців перед зверненням;
– заява на згоду надавати соціальні послуги;
– копія паспорту та ідентифікаційного номера;
– копія трудової книжки;
– рахунок в банку.

2. Особою, яка потребує надання соціальних послуг надаються:
– заява про згоду отримувати соціальні послуги;
– копія паспорту та ідентифікаційного номера;
– висновок ЛКК щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень або щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися.

3. Законним представником дитини, яка потребує надання соціальних послуг надаються:
– заява про необхідність надання соціальних послуг;
– копія свідоцтва про народження дитини;
– копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
– довідка про захворювання дитини, що видана ЛКК.

17. ДОПОМОГА НА ДОГЛЯД ОСОБІ СТАРШЕ 80 РОКІВ

Нормативні акти, якими регламентується надання  послуги:

1. Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд”.

Перелік необхідних документів:

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
– декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги  (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного  члена  сім’ї);
– висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду або ксерокопія довідки МСЕК;
– довідка з Пенсійного фонду про те, що не отримує надбавку на догляд;
– копія паспорту та ідентифікаційного номера;
– рахунок з банку.

Оновлено 30.08.21