Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Пенсійне забезпечення працівників сільського господарства

Хто має право на пільгове пенсійне забезпечення працівників, зайнятих на роботах у сільському господарстві.

 

         Правом на пільгове пенсійне забезпечення користуються:

         - трактористи — машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства;

         - жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками — операторами в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства;

         - жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей до 14 — річного віку.

 

         Які умови, за яких призначаються пільгові пенсії.

         Трактористам:

         Чоловіки, які працюють трактористами — машиністами і безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах, на інших підприємствах сільського господарства, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу — не менш як 30 років, з них не менш як 20 років на такій роботі.

         За відсутності 30 років стажу роботи в період до 1 квітня 2024 р. пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення 55 — річного віку такого страхового стажу:

         з 1 квітня 2017 до 31 березня 2018р. - не менш як 26 років шість місяців;

         з 1 квітня 2018 до 31 березня 2019р. - не менш як 27 років;

         з 1 квітня 2019 до 31 березня 2020р. - не менш як 27 років шість місяців;

         з 1 квітня 2020 до 31 березня 2021р. - не менш як 28 років;

         з 1 квітня 2021 до 31 березня 2022р. - не менш як 28 років шість місяців;

         з 1 квітня 2022 до 31 березня 2023р. - не менш як 29 років;

         з 1 квітня 2023 до 31 березня 2024р. - не менш як 29 років шість місяців.

         До трактористів — машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, належать працівники, які оформлені на роботу трактористами — машиністами, мають відповідні посвідчення, постійно зайняті на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах упродовж повного сезону сільськогосподарських робот у рослинництві і тваринництві.

 

         Чи зараховується до пільгового стажу тракториста час страхової військової служби та навчання в професійно — технічному навчальному закладі?

         Час проходження строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу, військову службу за призовом, особа навчалася за фахом у професійно — технічному навчальному закладі, працювала за професією або обіймала посаду, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

         Час навчання у професійно — технічному навчальному закладі і час проходження строкової військової служби, які зараховується до пільгового стажу, не мають перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

 

         Пенсії багатодітним жінкам — працівницям сільського господарства.

         Жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, пенсія призначається незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 №244 затверджено Порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей, відповідно до якого жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро або більше дітей до 14 річного віку, в тому числі усиновлених, пенсії на пільгових умовах призначаються незалежно від віку та наявного трудового стажу.

         Права на таку пенсію мають жінки, зайняті на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, на

міжгосподарських підприємствах, у кооперативах, орендних колективах, а також у селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форми власності й господарювання.

Основні умови для призначення пенсії.

         - мати не менше п'яти дітей (в тому числі і усиновлених), при цьому остання (п'ята) дитина має досягти 14-річного віку;

         - на час звернення за призначенням пенсії (на дату подання заяви та необхідних документів до територіального органу Пенсійного фонду України) жінка обов'язково повинна бути зайнята на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві.

         Факт постійної роботи у сільськогосподарському виробництві підтверджується трудовою книжкою та за необхідності довідкою підприємства.

         Для визначення віку дітей та їх виховання до 14-річного віку надаються свідоцтва про народження дітей.

 

         Підтвердження пільгового стажу за певних обставин.

         Якщо підприємства, установи, організації або їхні правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

         Якщо господарство вже не існує і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що діють при головних управліннях Пенсійного фонду України в областях та м. Києві. Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 №18-1.

 

         Документи, що підтверджують пільговий стаж.

         Для підтвердження пільгового стажу спеціальною комісією особа подає до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

         - заяву про підтвердження стажу роботи;

         - довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 1 липня 2004 року та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі, - інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їхньої ліквідації;

         - трудову книжку;

         - документи, видані архівними установами, зокрема: довідку про заробітну плату; копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності — довідку про їхню відсутність), документи, що підтверджують виконання норм обслуговування тварин, зайнятість на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві та виконання встановленого мінімуму вихододнів.

         Територіальним управлінням додатково долучаються дані персоніфікованого обліку, якщо робота мала місце після 01.01.1998, та акт зустрічної перевірки.

         За потреби особа може подавати інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

 

        Щодо роботи колгоспних спеціалістів.

         Відповідно до постанови Ради Міністрі в СРСР від 17.03.1973 № 162 і постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 10.11.1977 № 981 на спеціалістів, які мають вищу або середню спеціальну освіту і працюють за спеціальністю в якості завідуючих, вихователів, музикальних керівників, медичних працівників дитячих дошкільних закладів і спеціалістами закладів культури колгоспів, розповсюджуються умови державного пенсійного забезпечення і соціального страхування, передбачені постановою Ради Міністрів СРСР від 20.07.1964 № 622.

         Тобто якщо вказані категорії осіб не були членами колгоспу (членство не підтверджено записами у трудовій книжці чи архівними документами) в стаж зазначеній категорії осіб зараховується весь період роботи в колгоспі без врахування встановленого та відпрацьованого мінімуму трудової участі.

 

         Щодо роботи у фермерському господарстві.

         Відповідно до Закону України від 20.12.1991 № 2009-XII “Про селянське(фермерське) господарство” (втратив чинність 29.07.2003) час роботи в селянському (фермерському) господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків (збору) на соціальне страхування.

         Час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків (збору) на соціальне страхування.

         Отже, для правильного обчислення страхового стажу, в разі наявності інформації про роботу в селянському (фермерському) господарстві, в обов'язковому порядку необхідно долучати документи що підтверджують сплату (чи не сплату) внесків (збору) на соціальне страхування.

 

         Щодо оплати праці.

         Згідно із статтею 66 Закону України “Про пенсійне забезпечення” у заробіток для обчислення пенсії членам колгоспів включається оплата праці в усіх її видах за роботу в громадському господарстві колгоспу.

         При цьому членам колгоспів, інших підприємств сільського господарства, які одержували поряд з грошовою оплатою натуральну, на вартість якої нараховувались страхові внески, ця натуральна оплата при визначені середньомісячного заробітку враховується за державними роздрібненими цінами того періоду, коли провадилась оплата праці.

 

         Щодо оплати праці за кінцевим результатом.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 306 затверджено Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії особам, що у період до запровадження обмеження максимального розміру заробітної плати (доходу), з якої сплачувалися внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць. Дія цього Порядку поширюється, зокрема, на осіб, які до 01.07.1998 працювали в сільському господарстві, були зайняті на сезонних роботах, працювали в старательських артілях, виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами та сплачували внески на державне соціальне страхування або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування і отримували заробітну плату (дохід) за результатами роботи, строк виконання якої перевищував календарний місяць.

         Документом, що підтверджує виплату особі заробітної плати за результатами роботи є довідка підприємства, установи, організації про заробіток (дохід) із зазначенням підстави для виплати заробітної плати (доходу) за результатами виконання роботи, оформлена згідно із додатком до зазначеної постанови.

         Підставою для виплати заробітку (доходу) за результатами виконаної роботи, що зазначаються у довідці, може бути: законодавчий або інший нормативно-правовий акт чи положення про оплату праці, яким на момент виплати особі заробітної плати (доходу) було передбачено проведення остаточного розрахунку за результатами певного періоду (кварталу, півріччя, року) або після закінчення роботи; цивільно-правовий договір.

         При цьому, визначити заробітну плату за нормами постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 306 можливо у тому випадку, якщо особі заробітна плата спочатку виплачувалась авансом, а потім було здійснено виплату різниці (доплати) між нарахованою по розцінкам сумою заробітної плати та нарахованим протягом року (кварталу, півріччя) авансом.

        

 

 07.06.2018 10:39

Источник: Шосткинська міська рада http://shostka-rada.gov.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"