Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Проект регуляторного акту- рішення Шосткинської міської ради "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік"

 

 

Проект рішення Шосткинської міської ради   «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Шосткинської міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

 

Назва регуляторного органу –Шосткинська міська  рада

 

Назва документу - «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік».

 

Підготовлений відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015№1151.

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 № 280/97-ВР (зі змінами), пункту 12.3.статті 12 Податкового Кодексу України повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого міста, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового кодексу України необхідно встановити розміри ставок місцевих податків і зборів , які будуть діяти в місті Шостка у 2019 році.

Податковим кодексом зобов’язано копію ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків і зборів або змін до них.

Крім того, відповідно до вимог ст.266.4.2., 284.1 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу інформацію та рішення за формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017 р.  

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів, або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі відсутності регулювання відповідно до п.12.3.5.ст 12 Податкового кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки, тобто не сплачуватимуться податки на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок платниками 1 та 2 груп.

Недоотримання коштів бюджетом матиме негативний вплив на територіальну громаду. Оскільки не забезпечуватиметься в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати робітникам, які фінансуються з бюджету міста та соціально важливих місцевих програм.

Кожен місцевий податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення.

 

Проблеми, які пропонується розв’язати з прийняттям даного рішення.

 

Встановлення законним чином ставок місцевих податків і зборів  забезпечить надходження до місцевого бюджету фінансового ресурсу у сумі 49,7 млн.грн., в тому числі: від плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у сумі 23,9 млн.грн., від сплати єдиного податку у сумі 25,6 млн.грн. та від місцевих зборів 0,02 млн.грн, що дозволить вирішити наступні проблеми :

 

- забезпечити виконання завдань передбачених «Міською програмою соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів» у рамках якої надаються різні види матеріальної допомоги та пільг та компенсацій найуразливішим верствам населення на суму 2 млн.грн.;

 

- забезпечити виконання завдань передбачених міською комплексною програмою «Охорона здоров'я на 2017-2020 роки » спрямованих на надання сучасної медичної допомоги хворим, на її виконання щороку необхідно понад 16 млн.грн. на придбання медикаментів, забезпечення виплати заробітної плати, придбання сучасного медичного обладнання та комплектуючих, проведення капітального ремонту лікувальних закладів. Виконання завдань передбачених цією програмою сприятиме створенню госпітального округу північного регіону;

 

- забезпечити виконання завдань передбачених міською «Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Шостка на 2016-2020 роки» (на її виконання щороку необхідно понад 33 млн.грн.), а саме направити у 2019 році: на здійснення заходів з благоустрою міста коштів на суму понад 11,1 млн.грн.; на проведення  капітального ремонту житлового фонду- 7,6 млн.грн., утримання доріг та тротуарів, реконструкцію -2,5 млн.грн.;

 

- забезпечити виконання завдань передбачених міською «Програмою розвитку фізичної культури і спорту в м.Шостка на 2017-2020 роки». На її виконання необхідно майже 9,5 млн.грн. для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової роботи, забезпечення модернізації, зміцнення матеріально-технічної бази, відновлення та розширення інфраструктури фізкультурно-спортивних закладів, стадіону «Зірка» та спортивних майданчиків;

 

- забезпечити виконання завдань передбачених міською «Програмою відпочинку та оздоровлення дітей на 2017-2020 роки ». На її виконання щороку необхідно до 1 млн. грн. для оздоровлення дітей в пришкільних, профільних та загородніх таборах, оновлення їх матеріальної бази; на оздоровлення дітей пільгових категорій - дітей-сиріт, дітей учасників антитерористичної операції, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей;

 

- забезпечити дотримання вимог ст.12 Податкового кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються міською радою до початку наступного бюджетного періоду.

Податковий кодекс чітко регламентує необхідність встановлення міською радою місцевих податків і зборів, розмір їх ставок  до початку наступного бюджетного періоду. Рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік» відповідає вимогам ст.1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та потребує процедур , передбачених ст.34 цього Закону, тому зазначену проблему не можна розв’язати за допомогою діючого регуляторного акту - рішення Шосткинської міської ради  Х сесії VІІ скликання від 10.07.2017 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 рік ».

        

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме міських рад належить встановлення ставок місцевих податків і зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Впливає на всіх членів територіальної громади, які мають впевненість у можливості забезпечення фінансування соціально важливих міських програм (описані в розділі1) за рахунок отриманих надходжень місцевих податків і зборів у сумі близько 49,7 млн.грн. від запропонованого регулювання

 -

Держава

До повноважень органів місцевого самоврядування віднесено право встановлювати ставки місцевих податків і зборів. Від запропонованого регулювання прогнозується надходження коштів від сплати місцевих податків і зборів для направлення їх на фінансування соціально важливих міських програм в галузях охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, тощо.

 -

Суб’єкти господарювання,

Впливає на суб’єктів господарювання, які мають у власності нерухоме майно, є платниками єдиного податку та сплачують  податки в розмірах, встановлених міською радою

 -

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

 

Довідкова інформація щодо основних засад справляння місцевих податків і зборів  у місті Шостка.

 

До місцевих податків та зборів належать: податок на майно, який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та  плати за землю ; а також єдиний податок, збір за місця паркування транспортних засобів, туристичний збір.

За 2017 рік до місцевого бюджету м. Шостка надійшло місцевих податків і зборів у сумі 47,7 млн.грн., в тому числі: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 1,5 млн.грн., транспортного податку -0,1 млн.грн., плати за землю -18,4 млн.грн. ; єдиного податку -27,6 млн.грн., місцевих зборів -0,02 млн.грн., що дозволило реалізувати частину завдань передбачених міськими програмами «Освіта м.Шостка на 2016-2018 роки» та «Охорона здоров'я на 2017-2020 роки», «Програмою розвитку культури міста Шостка на 2016-2018 роки», направити на виплату заробітної плати працівникам галузі «Освіта» - 16,1 млн.грн., «Охорона здоров’я» - 3,7 млн.грн., «Культура і місцецтво» -4,4 млн.грн., «Фізкультура і спорт»- 1,7 млн.грн. , інших галузей - 2,2 млн.грн. , а також направити на оплату енергоносіїв спожитих бюджетними установами міста- 8,4 млн.грн.; на оплату харчування в закладах освіти міста - 6,7 млн.грн. Крім того, за рахунок місцевих податків і зборів проведена частина  робіт з благоустрою міста на суму 3,4 млн.грн. згідно з  «Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Шостка на 2017-2020 роки» та надані різні види матеріальної допомоги , пільги і компенсаційні виплати найуразливішим верствам населення на суму 1,1 млн.грн. на виконання «Міської програми соціального захисту окремих категорій громадян та фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших установ та закладів».

У 2018 році планується отримати надходжень у обсязі 46,6 млн.грн., а у 2019 році – 49,7 млн.грн. Внаслідок реалізації регуляторного акту передбачається зростання у 2019 році надходжень по місцевих податках і зборах у порівнянні з 2018 роком на суму 3,0 млн.грн. (або на 6,5%).

Планується, що питома вага місцевих податків і зборів у загальному обсязі власних та закріплених доходів у 2019 році не зменшиться  у порівнянні з 2018 роком.

Зменшення кількості платників місцевих податків і зборів у 2019 році не передбачається.

 

Інформація про ставки місцевих податків і зборів:

 

1)Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки має об’єктом оподаткування житлову і нежитлову нерухомість та їх частки. Платники податку - юридичні та фізичні особи, які є власниками об’єктів оподаткування.

 

Органи місцевого самоврядування повноважні на встановлення ставок та пільги щодо бази оподаткування, визначеної Податковим кодексом України.

Розробником проекту на 2019 рік ставка збережена на тому рівні, що і в 2018 році, а саме : на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості для юридичних осіб – 1 відсоток , для  фізичних осіб - 0,15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв.метр, бази оподаткування. (За 1 кв. метр бази оподаткування фізичні  особи сплачуватимуть за 2018 рік -5,58 грн.; юридичні особи - 37,23 грн. розмір плати збільшиться у разі зростання мінімальної заробітної плати).

 

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості за 1 кв.метр бази оподаткування для фізичних та юридичних осіб встановлюється - 0,15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, крім ставки на господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо, яка встановлюється –  0 відсотків. (За 1 кв. метр бази оподаткування фізичні і юридичні особи сплачуватимуть за 2018 рік -5,58 грн., розмір плати збільшиться у разі зростання мінімальної заробітної плати).

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017 р. ставки встановлені за типовою формою (додаток 1.1 до пункту 5.3.додатку 1 до проекту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»).

 

2) Ставка транспортного податку встановлюється Податковим кодексом з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, а саме - з року випуску якого минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка  не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування .

 

3) Плата за землю : платниками земельного податку є: власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); землекористувачі.

 

Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності, користуванні. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

 

Відповідно до статті 274 Податкового кодексу ставка податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

 

Ставку земельного податку за земельні ділянки пропонується залишити на рівні  2018 року у розмірі  від 0,03 до 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки в залежності від цільового призначення земель.

 

Податок за земельні ділянки, що відносяться до сільськогосподарських  угідь встановлюється у розмірі 0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», яка набрала чинності 25.07.2017 р. ставки встановлені за типовою формою.

 

Від сплати податку в м.Шостка звільняються військові формування Національної гвардії України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

 

4) Єдиний податок : платники податку - суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на чотири групи  платників єдиного податку.

 

Відповідно до ст.293 Податкового кодексу фіксовані ставки єдиного податку для платників першої і другої груп встановлюються міською радою для фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку (фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. грн.)  - у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

для другої групи ( фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1,5 млн.грн.) - у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

Проектом рішення ставки податку диференційовані залежно від виду господарської діяльності і збережені на рівні діючих у 2018 році, а саме:

для платників першої групи ставка на роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках становить -8%, на всі інші види господарської діяльності - 7%, згідно з пунктом 5.2.1. додатку 4 проекту рішення.

для платників другої групи ставки встановлюються в розмірі від 4 до 7% , в залежності від виду діяльності, згідно з пунктом 5.2.2. додатку 4 проекту рішення. У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати для платників другої групи у 2017 році ставки були зменшені майже удвічі. У  2018 році ставки не змінювались. В проекті регуляторного акту на  2019 рік пропонується залишити діючі у 2018 році ставки без змін .

 

Прийняті ставки є економічно обґрунтованими, без погіршення умов для розвитку бізнесу.

 

Для платників третьої та четвертої груп єдиного податку ставки встановлені статтею 293 Податкового кодексу України.

 

5) Туристичний збір : платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Шостка та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування у зазначений строк.

Базою справляння туристичного збору є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в визначених проектом регуляторного акту місцях, за вирахуванням податку на додану вартість.

Відповідно до ст.268 Податкового кодексу ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1% до бази справляння збору.

Відповідно до проекту регуляторного акту пропонується ставку туристичного збору встановити в розмірі 1 %. до бази справляння збору, на рівні 2018 року.

 

6) Збір за місця для паркування транспортних засобів : проектом пропонується залишити діючу у 2018 році ставку - за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,03 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного ) року.

 

ІІ. Визначення цілей державного регулювання:

 

Ціллю прийняття цього регуляторного акту є встановлення в м. Шостка місцевих податків і зборів відповідно до визначеного Податковим Кодексом переліку і в межах визначених ним граничних розмірів ставок, які будуть діяти у 2019 році, що дозволить забезпечити виконання соціально важливих міських програм, фінансування бюджетної сфери, розвитку м.Шостка за рахунок  коштів, які отримає бюджет міста від сплати місцевих податків і зборів у сумі не менше 49,7 млн.грн. та реалізація в місті державної політики у податковій сфері, підвищення податкової дисципліни.

Дотримання правових аспектів буде виконано шляхом направлення ухваленого рішення про встановлення місцевих податків і зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники податків та зборів, але не пізніше 01 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених податків та зборів або змін до них.

ІІІ. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання.

 

Перший альтернативний спосіб  досягнення встановлених цілей-прийняття запропонованого регуляторного акту.

 

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

 

Другий альтернативний спосіб –залишити ситуацію без змін.

 

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству.

 

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Будуть встановлені ставки місцевих податків і зборів з урахуванням інтересів територіальної громади, дотримана процедура прийняття регуляторного акту.

Альтернатива 2

У разі неприйняття проекту рішення , відповідно до п.12.3.5.ст 12 Податкового кодексу, будуть застосовуватись мінімальні ставки.

 

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

     Оцінка впливу на орган місцевого самоврядування :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- збільшення надходжень до місцевого бюджету м.Шостка;

- виконання програм економічного та соціального розвитку;

-забезпечення сталого розвитку міста і зменшення соціальної напруги

-формування позитивного іміджу міської влади шляхом підвищення рівня довіри за причини встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів, з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

- пов’язані з розробкою регуляторного акту, контроль за його виконанням, проведення аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акту;

Альтернатива 2

- збільшення кількості суб’єктів господарювання за причини мінімальних розмірів податків

- зменшення надходжень до місцевого бюджету,

- невиконання вимог чинного законодавства

 

                   Оцінка впливу на сферу інтересів громадян :

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

- реалізація соціальних, міських програм,

-зниження напруги у суспільстві

-  сплата податків і зборів згідно діючому законодавству

Альтернатива 2

  - відсутні

-  непрямі витрати -полягають у зменшенні обсягів бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток міста, не вирішенні загальноміських проблем, не виконанні міських програм

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання місцевих податків і зборів, одиниць

 

 

20

59

 

200

279

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

7,2

21,1

71,7

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування,

встановлення обґрунтованих ставок податків,

виконання програм соціально-економічного розвитку міста

сплата податку за встановленими ставками;

зростання розміру суми податків при зростанні розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків

Альтернатива 2

мінімальні витрати на сплату податків,

зменшення податкового навантаження

пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податків;

зменшення обсягів бюджетних коштів, які спрямовуватимуться на розвиток міста та вирішення проблем громади міста

 

 

Витрати суб’єктів господарювання на впровадження регуляторного акту Витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта  

 

За Альтернативою 1

 

Розрахунок вартості 1 людино-години: для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 31.12.2018 року - 3723 грн. У погодинному визначенні розмір становить 22,41 грн.(ст.8 Закону України від 07.12.2017р. №2246-VIII).

 

Дані про кількість платників та суму сплачених ними податків надані Головним управлінням ДФС у Сумській області листом від 16.02.2018 року №2785/10/18-28-120 та Шосткинською об’єднаною податковою інспекцією ДФС у Сумській області листом №554/10/18-17-20-0014 від 16.02.2018 року без розподілу між суб’єктами господарювання великого, середнього та малого бізнесу. Головним управлінням статистики у Сумській області в листі від 12.02.2018 р. № 05.1-58/440-18 надана інформація щодо кількості підприємств м.Шостка за розмірами за 2016 рік без розподілу по підприємствах, тому для обрахунків використовувались орієнтовні розрахункові дані внутрішнього обліку фінансового управління Шосткинської міської ради.

 

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 

674537

 

19208

 

655329

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*22,41)+8*22,41 =448,20

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом  (сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

674985,20

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Плата за землю

 

 

20

 

12

 

20

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9хрядок10),

 гривень

 

 

 

13499704

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

674537

 

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*22,41)+8*22,41=448,20

-

448,20

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

Витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

 

За Альтернативою 2

 

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За 5 років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (середній розмір сплати податку 1 суб’єктом господарювання), гривень

Плата за землю

 

 

 

 

655329

 

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(1*12*22,41)+

4*22,41=358,56

-

4

Витрати , пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду(контролю)(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг(проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи(матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше, гривень

-

-

9

Разом(сума рядків:1+2+3+4+5+6+7+8)

655687,56

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

Плата за землю

 

20

 

 

 

20

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання(вартість регулювання) (рядок9хрядок10), гривень

 

 

 

 

 

13113751,20

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

655329-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

(1*12*22,41)+

4*22,41=358,56

-

358,56

-

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

 

-

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

 

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива № 1

13499704,00

Альтернатива № 2

13113751,20

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою; прийняття рішення відповідає вимогам чинного законодавства, приводить ставки по місцевим податкам і зборам у відповідність до вимог ПК України;

встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання

Альтернатива 2

2

Часткове вирішення існуючої проблеми. Надходжень бюджету не вистачить для реалізації усіх запланованих програм

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів у 2019 році в м.Шостка.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою Ставки місцевих податків і зборів визначені.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету міста Шостка

На дію даного акта можливий вплив :

зовнішніх та внутрішніх чинників: ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері - зміни у Податковому кодексі України, різке збільшення розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму,

зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

 

Для розв’язання зазначеної проблеми пропонується встановлення Шосткинською міською радою   фіксованих ставок плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць; туристичного збору та збору за паркування транспортних засобів, визначення об'єкту оподаткування, платників податків і зборів, податкового періоду та інших обов'язкових елементів, відповідно до  Податкового кодексу України.

 

Механізм вирішення визначеної проблеми:

- затвердження рішення  про місцеві податки і збори;

- інформування  платників про встановлені правила справляння податків і зборів на 2019 рік через повідомлення на офіційному сайті Шосткинської міської ради (www.shostka-rada.gov.ua ) та в Шосткинській міськрайонній газеті «Полісся».

-сприяння веденню підприємницької діяльності суб’єктами господарювання, які є платниками місцевих податків і зборів, з метою росту рівня їх платоспроможності;

- забезпечення надходжень встановлених податків і зборів до місцевого бюджету м.Шостка

 

Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

- економіко–фінансові – пропоновані ставки місцевих податків і зборів дозволять підвищити загальну суму зібраних коштів, економічне і раціональне використання цих коштів;

- організаційні – розробка регуляторного акта відповідно до цілей державного регулювання; його оприлюднення; розгляд та прийняття відповідного рішення.

Запропонований механізм дії даного проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості та передбачуваності.

 

 

VIТЕСТ   малого підприємництва (М-Тест)

 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання:

консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 12.03.2018 р. по 20.03.2018 р.

 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Розробником проведено робочі зустрічі з представниками малого підприємництва

5

Ознайомлення представників малого бізнесу з запропонованими розмірами податків. Не отримано негативних відгуків. Отримання інформації та пропозицій від підприємців Белясник В.І.,Ліфіренко М.М., Кочаток А.А.,  Карпенко С.А., Гришков О.О.

2.

Телефонні розмови

8

Отримання інформації про можливість сплачувати податки , пропозицій від підприємців Піскун В.Б., Майборода В.М., Ємлягіна, Є.М., Карпенко Г.А.,Касьяненко В.М.та інших.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання ,у числі що сплачують :

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки :161 платників, надходження за 2017 рік становить 1227,2 тис.грн.;

плата за землю : 481 платник, надходження за 2017 рік склали 9064,1 тис.грн.

єдиний податок: 2135 платників, з них 346 (одиниць) – платники єдиного податку 1-ї групи, 1168 (одиниць) – платники єдиного податку 2-ї групи; , 621 (одиниць) – платники єдиного податку 3-ї групи , надходження за 2017 рік становлять 27565,6 тис.грн., в тому числі 1 та 2 груп- 4520,4  тис.грн.

туристичний збір : 3 платника ,надходження за 2017 рік становлять 9,9 тис.грн.

питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 92,8 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

-

 

-

 

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити): ,

Сплата  одним підприємцем :

єдиного податку  1 гр.(ставка 7% від прож.мін.-1921 грн.)

     2 гр.(середня ставка 5% від мін. з/п 3723 грн.)

   

  плата за землю (приватні підприємці 8142 грн./рік, юридичні особи -30427грн./рік)

 

  податку на нерухоме майно

 

місцеві збори (1% бази оподаткування туристичн. збору та 0,03% від мін.з/п за 1 кв.м.-збір  за паркування ) ,

гривень

 

 

134,47 грн./міс.

 

186,15 грн./міс.

 

 

 

18844 грн./рік

 

 

7622,36 грн./рік

 

 

 

3302,48 грн/рік

-

-

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, од.                      

  Єдиний податок

                                                     1 гр.

                                                     2 гр.

                           

                  плата за землю

 

                 податок на нерухоме майно

      збори (туристичний, за паркування)

 

 

346

1168

481

161

3

-

-

8

Сумарно, гривень

 

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

1год. х 22,41 грн.х1 =

22,41 грн.

-

-.

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

2год. х 22,41грн. х1 =44,82 грн.

 

-

11

Процедури офіційного звітування

Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

(0,5год.+0,5год.+ 0,1год.+0,5год.) х

22,41грн.х1х12

=430,27 грн.

-

-.

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

2 год. х 22,41 грн. = 44,82 грн.

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

542,32

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

2616

 

 

16

Сумарно, гривень

 

542,32 х 2616 =   1418709,12

Х

        -

 

Розрахунок вартості 1 людино-години: 

 

Норма робочого часу на 2018 рік при 40-годинному робочому тижні становить 1993 години.

Використовується мінімальний розмір заробітної плати, яка з 01.01.2018 року становить: 3723 грн. та 22,41 грн. у погодинному розмірі.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

13468469,24

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1418709,12

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

14887178,36

-

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

14887178,36

 

 

  1. 5.     Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва можуть бути:

- спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання;

- встановлення зменшених ставок податків та зборів.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки та місцевих зборів  (визначаються виключно нормами Податкового кодексу України). Таким чином, Шосткинська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання.

 

Оскільки справляння туристичного збору та збору за паркування не несуть податкового навантаження на самих суб’єктів підприємництва, а лише витрати пов’язані з обігом, звітуванням та справлянням їх з платників даних зборів, пом’якшувальним заходом для них могло бути тільки спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання. Проте, застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства.

 

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевим податкам і зборам у межах встановлених Податковим кодексом України.

 

З метою пом’якшення дії державного регулювання ставки єдиного податку, запропоновані у проекті рішення на 2019 рік менші ніж встановлена Податковим кодексом максимально гранична межа, а саме : для платників першої групи ставка на роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках складе -8%, на всі інші види господарської діяльності - 7%(при граничному максимальному розмірі  встановленому ПКУ - 10% від розміру прожиткового мінімуму), для платників другої групи ставки встановлюються в середньому в розмірі 4% ( граничний розмір згідно ПКУ -20% від розміру мінімальної заробітної плати).Таким чином, підприємці першої та другої груп при сплаті податку щомісячно заощаджуватимуть від 58 до 595 гривень, або від 696 грн. до 7140 грн. на рік. Ставки є економічно обґрунтованими, без погіршення умов для розвитку бізнесу.

 

 

VIІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Згідно з вимогами ст.12 Податкового Кодексу України міська рада  приймає рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний бюджетний період (рік). Запропонований строк дії регуляторного акта -2019 рік, достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

VIІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Виходячи з мети державного регулювання для відстеження результативності даного регуляторного акта визначені такі кількісні показники :

 

Показники результативності

2017 (факт)

2018 (план)

2019 (очікувані надходження, у зв’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходження місцевих податків і зборів, в тому числі:

47662,6 тис.грн.

46639,9 тис.грн.

 

49671,5 тис.грн.

податок на нерухоме майно, відмінне від земельного податку

1502,5 тис.грн.

1536,7 тис.грн.

1636,6 тис.грн.

плата за землю

18433,4 тис.грн.

20913,9  тис.грн.

22273,3 тис.грн.

транспортний податок

142,1 тис.грн.

125,0 тис.грн.

133,1 тис.грн.

єдиний податок

27565,6 тис.грн.

24045,0 тис.грн.

25607,9 тис.грн.

збори

19,0 тис.грн.

19,3 тис.грн.

20,6 тис.грн.

Питома вага надходжень від місцевих податків і зборів в загальному обсязі власних і закріплених доходів місцевого бюджету, відсотки

25,4%

23,5%

23,5%

Кількість суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

2636

2636

2636

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік

Рівень інформованості суб’єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2019 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним у газеті «Полісся» (загальнотижневий тираж складає до 700 екземплярів) та  на офіційному сайті Шосткинської міської ради (www.shostka-rada.gov.ua )

Розмір коштів (тис.грн.) та час, що  витрачатиметься суб’єктами господарювання на сплату місцевих податків і збрів

Розмір коштів , що витрачаються суб’єктами господарювання на сплату єдиного податку  та податку на майно

 

ІХ. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

 

Оцінка ефективності запропонованого регуляторного акта буде здійснена за підсумками проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту.

 

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено на етапі підготовки його проекту до набрання ним чинності на підставі даних за 2017 рік. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено у третьому кварталі 2019 року.

 

Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися статистичним методом. Згідно статистичного методу буде проводитися моніторинг статистичних показників згідно п. 8. аналізу регуляторного впливу.

 

Заступник міського голови                                               Н.О.Сиваєва29.03.2018 10:41

Источник: Шосткинська міська рада http://shostka-rada.gov.ua
 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"