Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Місцеві вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Державні закупівлі

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

ПЛАНИ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2018

 

   

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА 

 

 

 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-

 ПРЕДСТАВНИЦТВО

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

КАРТА ШОСТКИ

 

 

 

 

№119 від 26.04.12

Про Громадську раду при 

виконавчому комітеті

Шосткинської міської ради

 

 

     На виконання постанови КМУ № 996 від 03.11 2010 року «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», на підставі протоколу установчих зборів по формуванню складу Громадської ради при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради  від 20.04.12 року, рішення Громадської ради № 1 від 20.04.12 року та з метою забезпечення участі громадськості у вирішенні питань соціально-економічного та культурного розвитку міста виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 

1. Створити  Громадську раду при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради. 

 

2. Затвердити склад Громадської ради при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради та Положення про неї ( додаток 1, додаток 2).

 

 

 

   Міський голова                                                                        М.П. Нога

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконкому

 

від 26.04.12    № 119

 

 

 

     СКЛАД

     Громадської ради при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради

 

 

Харитонова                               -  голова  міського громадської організації 

Наталія Миколаївна                    «Шосткинська міська організація жінок»,

                                                      голова Громадської ради

 

Трегуб                                      -   заступник голови правління міської  громадської

Олексій Юрійович                      організації  «Шосткинське міське товариство

                                                    допомоги дітям –інвалідам  та інвалідів  з      

                                                    дитинства «Турбота», заступник голови

                                                    Громадської ради

 

 

Волинець                                  -  спеціаліст І кат. сектору з питань внутрішньої

Тетяна Валеріївна                        політики Шосткинської міської ради,

                                                       секретар  Громадської ради

 

 

                                         Члени

 

 

Сабара                                       -  член правління  «Шосткинської міської    

Ігор Омелянович                       організації  Української Спілки ветеранів                                                                      

                                                      Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)»

 

Губський                                   - голова міської молодіжної громадської  

Віталій Васильович                    організації  «Буферна зона»

 

 

Сисоєва                                     - відповідальний секретар міськради ветеранів

Раїса Федорівна                          Шосткинської міської організації ветеранів 

 

Ніпод                                        -  голова громадської організації «Діти Великої   

Валентина Митрофанівна          Вітчизняної війни м. Шостка»

 

 

 

Шишков                                 -  член  Комітету  Шосткинської громадської 

Сергій Анатолійович               організації  інвалідів і вдів інвалідів Великої

                                                   Вітчизняної війни

 

Михайленко                           - голова міської молодіжної громадської організації Сергій Васильович                   «Десятина»  

 

Плодиста                               -  член Ради ветеранів  КП ШКЗ «Імпульс»

Олександра Іллівна

 

Червонящий                         - голова міської громадської організації

Анатолій Степанович            «Союз. Чорнобиль»

 

 

 Керуючий справами виконкому                                          О.М. Кравченко

 

 

Додаток 2

до рішення виконкому від 26.04.12   №  119

 

 

                                              ПОЛОЖЕННЯ

                      про Громадську раду при   виконавчому комітеті

                                          Шосткинської міської ради

 

1.  Громадська  рада  при виконавчому комітеті Шосткинської міської ради  (далі Громадська рада)  є   постійно   діючим   колегіальним   виборним  консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі  громадськості  в вирішенні питань соціально-економічного  та культурного розвитку міста, здійснення громадського контролю  за  діяльністю виконавчих органів влади на території міста,  налагодження ефективної   взаємодії   зазначених   органів   з   громадськістю, врахування  громадської  думки  під  час  формування та реалізації программ соціально - економічного та культурного розвитку міста.

2. Громадська рада здійснює свою діяльність на території м. Шостка
      3. У своїй діяльності  Громадська рада керується  Конституцією  та законами України,  указами Президента України і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції  та законів України,  актами Кабінету Міністрів  України  та цим Положенням.

 4.  Положення про   Громадську   раду   затверджується на засіданні  виконкому Шосткинської міської ради.    
       5.  Основними завданнями  Громадської ради є:
         - створення умов  для  реалізації  громадянами  конституційного права на участь в вирішенні  питань соціально-економічного та культурного розвитку міста;
        - здійснення громадського  контролю   за   діяльністю   органів виконавчої влади;
        - сприяння врахуванню   органами  виконавчої  влади  громадської думки під час

вирішення питань  соціально-економічного  та культурного розвитку міста.
      6. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
     1) готує та подає виконавчому комітету  пропозиції  до  орієнтовного  плану проведення консультацій з громадськістю,  а також щодо  проведення консультацій, не передбачених таким планом;
     2) готує   та   подає   виконавчому комітету  пропозиції  щодо  організації консультацій з громадськістю;
     3) подає  виконавчому комітету  обов'язкові  для  розгляду  пропозиції  щодо підготовки  проектів нормативно-правових актів з питань соціально - економічного та культурного розвитку міста;
     4) проводить    відповідно    до   законодавства   громадську експертизу  та  громадську  антикорупційну   експертизу   проектів нормативно-правових актів;
     5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  виконавчим комітетом пропозицій та зауважень громадськості,  а  також  дотриманням  ним нормативно-правових актів,  спрямованих на запобігання та протидію корупції;
     6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному веб-сайті Шосткинської міської ради  та в інший прийнятний спосіб;
     7) збирає,  узагальнює  та  подає   до виконавчого комітету    інформацію   про пропозиції  громадських  організацій  щодо  вирішення питань,  які мають важливе суспільне значення;
     8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних питань розвитку міста;
     9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
     7.  Громадська рада формується з представників інститутів громадянського суспільства м .Шостка.

 Склад  Громадської  ради  формується  на установчих зборах  шляхом рейтингового голосування за  кандидатури,  які  добровільно  заявили  про  бажання  брати  участь  у роботі громадської ради та  внесені інститутами громадянського суспільства.
     Строк повноважень складу Громадської ради - два роки.    До складу  Громадської ради може бути обрано не більше ніж по  одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського  суспільства.     Членство в громадській раді є індивідуальним.
      Для  формування  складу  Громадської  ради  виконавчий комітет Шосткинської міськради утворює ініціативну  групу  з  підготовки  установчих  зборів  за   участю  інститутів громадянського суспільства.
     Якщо при  органі вже утворена Громадська рада,  то не пізніше ніж за 60 календарних  днів  до  закінчення  її  повноважень  вона утворює  ініціативну  робочу  групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
     До складу ініціативної групи з підготовки  установчих  зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті,  які є членами діючої Громадської ради,  та органу,  при якому утворюється громадська рада.
      Не пізніше   ніж   за   30  календарних  днів  до  проведення установчих зборів орган  в  обов'язковому  порядку  оприлюднює  на своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб підготовлене  ініціативною  групою  повідомлення  про  дату,  час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв
для участі в установчих зборах,  відомості про склад  ініціативної групи  та  прізвище,  ім'я,  електронну  адресу  та номер телефону відповідальної особи.
     Для участі  в  установчих  зборах   до   ініціативної   групи подається заява у довільній формі,  підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
     До заяви додаються:
     рішення керівника інституту громадянського суспільства,  якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування  представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою  (у разі наявності);
     біографічна довідка   делегованого   представника   інституту громадянського суспільства;
     копії документів,  що  підтверджують  легалізацію   інституту громадянського суспільства;
     інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
      За 10  календарних  днів  до  проведення  установчих   зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур  до  нового  складу  громадської ради та у разі потреби уточнює  місце  проведення  установчих  зборів,   про   що   повідомляється   на    офіційному веб-сайті Шосткинської міської ради та в інший прийнятний спосіб .

Під час проведення установчих зборів  з  числа  їх  учасників обирається    голова    зборів,    секретар,   лічильна   комісія, заслуховується інформація про  результати  діяльності  Громадської ради.

 Протокол установчих зборів,  відомості про склад  Громадської ради  оприлюднюються  на  офіційному сайті Шосткинської міської ради  та в інший прийнятний спосіб.
     8. Виконавчий комітет Шосткинської міської ради затверджує  склад  Громадської  ради  на   підставі протоколу установчих зборів.

   Після затвердження виконкомом складу Громадської ради, при  надходженні заяв від інститутів громадянського суспільства про бажання брати  участь в роботі Громадської ради, вона включає до свого складу нових членів та звертається до виконкому про затвердження  внесення змін до складу Громадської ради.
     9. Членство  в  Громадській  раді  припиняється  на підставі  рішення Громадської ради у разі:
    систематичної відсутності  члена  Громадської  ради   на   її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
    повідомлення керівника  інституту громадянського суспільства, якщо  інше  не  передбачено  його  установчими  документами,   про відкликання  свого  представника  та  припинення  його  членства в Громадській раді;
    скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
    неможливості члена  Громадської  ради  брати  участь у роботі Громадської ради за станом здоров'я,  визнання у судовому  порядку   члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
    подання членом Громадської ради відповідної заяви.
    10. Громадську  раду  очолює голова,  який обирається з числа членів  ради  на  її   першому   засіданні   шляхом   рейтингового голосування.
    Голова Громадської  ради  має  заступника,  який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.
    Головою Громадської ради не може  бути  обрано  посадову особу органів

місцевого самоврядування.
    Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради у разі припинення його членства у  раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про Громадську раду.
     11. Голова громадської ради:
     організовує діяльність громадської ради;
     скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
     підписує документи від імені громадської ради;
     може брати участь у засіданнях виконавчого комітету Шосткинської міської ради.
    12. Функції   секретаря   Громадської  ради  виконує спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики Шосткинської міськради,  який не є членом Громадської ради.
    13. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що  проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.

  Позачергові   засідання  Громадської  ради  можуть  скликатися  за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
      Засідання Громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому присутні не менш як половина її членів.
     Засідання Громадської ради проводяться відкрито.
     У засіданнях  Громадської ради можуть  брати  участь з правом дорадчого
голосу уповноважені  представники  виконавчого комітету Шосткнської міської ради.
     За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
    14. Рішення    Громадської    ради    приймається   відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
      Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є  обов'язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради прийняте за результатами розгляду пропозицій  Громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів Громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на офіційному   веб-сайті   Шосткинської міської ради  та  в  інший  прийнятний  спосіб.
      Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.
     15. Громадська  рада інформує  громадськість про свою роботу шляхом розміщення  в  обов'язковому  порядку  в  спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті Шосткитнської міськради  та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи,   план   роботи,   керівний  склад,  прийняті  рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
      16. Забезпечення секретаріату Громадської  ради  приміщенням, засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет Шосткинської міської ради
      17. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

 

 Керуючий справами виконкому                                       О.М. Кравченко

 

 
 
 
 
КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДІЙ 
 
 
 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "СВЕМА"

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛІК

МІСТА  ШОСТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

 СТАТИСТИКА  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НС 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

освіта

ЦЕНТРАЛЬНА

РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

црл шостка

ШОСТКИНСЬКА ОДПІ 

ШОСТКИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

пенсионный фонд шостка

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  

ОРГАНІЗАЦІЯ УСВА

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"