Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Місцеві вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Державні закупівлі

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

ПЛАНИ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2018

 

   

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА 

 

 

 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-

 ПРЕДСТАВНИЦТВО

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

КАРТА ШОСТКИ

 

 

 

 

№114 від 26.04.12

Про організацію роботи

Центру надання адміністративних

послуг міста Шостка

 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні, постановами Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг», від 05.01.2011р. № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», розпорядженням міського голови від 14.10.2011р. № 60 «Про затвердження робочої групи  з організації роботи по створенню центру надання адміністративних послуг в місті Шостка» виконком міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних  послуг міста Шостка. Додаток 1.

2. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних  послуг міста Шостка.  Додаток 2

3. Затвердити склад Центру надання адміністративних послуг міста Шостка. Додаток 3

 

 

 

Міський голова                                                                                  М.П.Нога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконкому

Шосткинської міської ради

від_____№______ 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг міста Шостка

 

І. Загальні положення

 

1.1. Положення про Центр надання адміністративних послуг міста Шостка (далі - Положення) розроблене відповідно до законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про звернення громадян», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 05.01.2011р. № 33 «Деякі питання надання платних адміністративних послуг», розпорядженням міського голови від 14.10.2011р. № 60 «Про затвердження робочої групи  з організації роботи по створенню центру надання адміністративних послуг в місті Шостка».

1.2. Положення встановлює організаційні принципи роботи працівників виконавчих органів міської ради та представників місцевих дозвільних органів, державних адміністраторів, державних реєстраторів, комунальних підприємств та установ в одному приміщенні з питань надання адміністративних послуг та порядок взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг з метою спрощення процедур надання адміністративних послуг, скорочення термінів та координації дій усіх учасників з надання адміністративних послуг, в тому числі видачі документів дозвільного характеру та здійсненні державної реєстрації суб'єктів господарювання, забезпечення юридичного оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, довідок, погоджень, посвідчень, проведення реєстрації тощо).

1.3. Учасники Центру надання адміністративних послуг (далі - Центр) у своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Шосткинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах їх повноважень, а також цим Положенням.

1.4. Центр надання адміністративних послуг  – об’єднання представників адміністративних органів, державних адміністраторів та державних реєстраторів для надання адміністративних послуг замовникам за принципом «єдиного вікна».

1.5. Метою Центру є забезпечення:

 

 

 

1.5.1. організації прийому та реєстрації заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою;

1.5.2. формування дозвільних справ, вчинення реєстраційних дій, формування, ведення та зберігання реєстраційних справ суб'єктів господарювання, організації документообігу для якісного надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

1.5.3. напрацювання і застосування методів та засобів для мінімізації і ліквідації корупційних загроз, що можуть виникати під час взаємовідносин між суб’єктами звернень та адміністративними органами;

1.5.4. спрощення та оптимізація системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень.

1.6. Основні принципи роботи Центру:

1.6.1. доступність послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

1.6.2. дотримання стандартів надання послуг;

1.6.3. відкритість та прозорість;

1.6.4. зрозумілість процедур;

1.6.5. оперативність у вирішенні питань;

1.6.6. забезпечення доступу суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

1.6.7. відповідність розміру плати за послуги економічно обґрунтованим витратам, пов'язаним з їх наданням;

 

II. Визначення термінів

 

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у нижче наведеному значенні:

Адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень уповноваженим суб'єктом, що відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів, довідок, погоджень, актів, сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо). 

Адміністративний орган – орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, посадова чи службова особа такого органу, комісія уповноважена відповідно до закону надавати адміністративні послуги, а також бюджетна установа, що належить до сфери управління відповідного органу, якій згідно із законом делеговано повноваження з надання  адміністративних послуг.

Працівник Центру – посадові та службові особи учасників Центру, які задіяні у роботі із прийому суб'єктів звернень з питань надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі.

Суб'єкт звернення – фізична чи юридична особа, що звертається до адміністративного органу чи його представника, державного адміністратора, державного реєстратора із заявою з метою юридичного оформлення умов реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (фізична особа - підприємець) незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Стандарт  адміністративної  послуги (інформаційні та технологічні картки)  - це акт, який видається  суб'єктом відповідно до нормативно-правових актів, що визначають порядок надання адміністративної послуги, та містить  інформацію  про адміністративну послугу і процедуру її надання,  зокрема умови та відповідальних осіб.

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях згідно із законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», постанов Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 року № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», від 21.05.2009 року № 526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності».

 

ІІІ. Структура Центру

 

Внутрішня структура Центру включає в себе організаційне поєднання в одному приміщенні адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, що має забезпечувати дотримання та функціонування принципу організаційної єдності в процесі надання встановленого переліку адміністративних послуг.

 

ІV. Організаційне забезпечення роботи Центру

 

4.1.   Організаційне забезпечення Центру здійснює його координатор – державний адміністратор Сорокопуд М.І.

4.2. Керівництво структурними одиницями Центру здійснюють відповідні посадові особи (керівники відділів, відділів у складі управлінь, секторів) відповідно до обсягу повноважень та посадових інструкцій.

 

V. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру

 

Фінансування діяльності Центру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VI. Відповідальність

 

Посадові особи місцевих дозвільних органів, державні адміністратори, державні реєстратори та працівники Центру за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та

 

 

 

розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання

їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                           О.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                  до  рішення  виконкому

 Шосткинської міської ради

                                                                    від   ______2012р №_____

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Центру надання адміністративних послуг  міста Шостка

 

1.Загальні положення

 

1.1. Регламент  Центру  надання  адміністративних  послуг  в  місті  Шостка (далі - Регламент)  встановлює  порядок  організації
діяльності Центру надання адміністративних послуг в м. Шостка,
визначає   діяльність   державних реєстраторів, державних адміністраторів та адміністративних органів, порядок їх взаємодії із
одержувачами адміністративних послуг, координацію діяльності
адміністративних органів міста Шостка в рамках Центру надання  адміністративних послуг м. Шостка,  організацію  документообігу  та  порядок  здійснення контролю за належністю надання адміністративних послуг.

1.2. Основними принципами роботи Центру  надання  адміністративних послуг м. Шостка (далі – Центр, ЦНАП) є:

- принцип орієнтації на замовника - формування ефективної системи взаємодії працівників ЦНАП із замовниками;

- принцип інформованості замовників - забезпечення функціонування постійно         діючої  системи  інформаційного   забезпечення зацікавлених замовників;

- принцип  найменшої  дії - максимальне  спрощення  організації  та технології надання адміністративних послуг;

- принцип  делегування повноважень - забезпечення гнучкості  в наданні адміністративних  послуг  з  врахуванням  специфічних особливостей і потреб замовників;

- принцип  «зворотного зв’язку» - встановлення зворотного зв’язку з одержувачами адміністративних послуг.

1.3. Терміни, що використовуються в даному Регламенті, наведені в Положенні  про  Центр  надання  адміністративних послуг міста Шостка.

1.4. Послуги Центру надаються замовникам без справляння за них плати. Оплата за підготовку та надання адміністративних послуг  здійснюється  відповідно  до  чинного законодавства.

         1.5. Режим роботи Центру надання адміністративних послуг:

         - працює щоденно (крім вихідних та святкових днів) з 8-00 до 17-00.

 

 

 

2. Організація роботи Центру

 

2.1. Основним завданням Центру є:

 

- надання  консультацій та роз’яснень  замовникам щодо порядку отримання тих чи інших адміністративних послуг;

- надання вичерпної інформації та необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг; прийняття цих документів; їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, що уповноважений вирішувати питання по суті;

- забезпечення чіткого контролю за термінами виконання документів;

- видача результату адміністративної послуги, організація співпраці із місцевими та регіональними органами виконавчої влади;

- забезпечення  організації  документообігу  у  виконавчих  органах міської ради із питань надання адміністративних послуг.

2.2.   Організація   роботи   Центру  покладається на державних реєстраторів, державних адміністраторів, загальний відділ Шосткинської міської ради, службу у справах дітей, відділ архітектури та містобудування міської ради, сектор обліку та розподілу житла міської ради..

2.3. Питання функціонування діяльності адміністративних органів в рамках роботи Центру та координація його діяльності  покладається  на координатора Центру.

2.4.  Координатор Центру в межах своєї компетенції:

- здійснює   поточне   керівництво (координацію)   діяльністю   Центру   надання адміністративних послуг, роботою працівників Центру;

- вносить  пропозиції  міському  голові  щодо  структури,  кадрового складу, технічного оснащення, кошторису витрат Центру;

- забезпечує взаємодію адміністративних органів;

- організовує інформаційне забезпечення Центру, зокрема, визначає час
проведення інформаційних заходів;

 - розглядає скарги замовників на діяльність працівників Центру, а
також скарги, зауваження й пропозиції щодо функціонування ЦНАП;

- вносить пропозиції  міському  голові,  іншим керівникам
адміністративних органів щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної  відповідальності працівників Центру;

- організовує підвищення кваліфікації працівників Центру;

- реалізує інші функції щодо ЦНАП, надані йому міською радою, виконавчим комітетом міської ради та міським головою.

2.5. Прийом  вхідних  пакетів  та  видача  вихідних  пакетів документів  здійснюється виключно в Центрі. Вхідний пакет реєструється у журналі обліку/реєстрації звернень для отримання адміністративних послуг. Додаток 1 до Регламенту.

2.6. Участь  представника адміністративного органу, що представлений в ЦНАП,  який  здійснює  прийом  у  приміщенні Центру, обліковується у журналі обліку відвідувань ЦНАП м. Шостка за формою згідно з додатком 2 до Регламенту.

2.7. Адміністративні послуги в рамках роботи ЦНАП надаються згідно з інформаційними та технологічними картками (стандарт адміністративних  послуг),  які розробляються адміністративними органами та затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради згідно з додатками 3,4  до Регламенту.

2.8.  У приміщенні адміністративних органів на доступному для огляду місці розміщується  повна  і  вичерпна  інформація  про  порядок   отримання адміністративних  послуг  за  принципом  організаційної  єдності  в  ЦНАП, режим роботи ЦНАП, та перелік адміністративних послуг, які надаються адміністративними органами в рамках роботи ЦНАП.

 

3.  Функції, права і обов’язки

державних адміністраторів, державних реєстраторів, представників адміністративних органів в Центрі надання адміністративних послуг

 

3.1.  Працівники ЦНАП забезпечують:

- консультування замовників;

- прийняття від замовників вхідних пакетів;

- надання  вихідних  пакетів;

- підготовку пропозицій органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, виконавчим органам місцевого самоврядування щодо реалізації основних принципів  державної  політики  з  питань  вдосконалення  надання адміністративних послуг.

3.2.    Основними      завданнями      працівників ЦНАП   є:

-  надання  вичерпної  інформації  щодо  вимог  та  порядку  одержання адміністративної послуги;

- прийняття документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрація, формування вхідного пакету документів та його передача відповідним адміністративним органам;

-   видача результату адміністративної послуги;

- забезпечення  взаємодії адміністративних органів та  ведення документообігу;

- контроль за додержанням посадовими особами адміністративних органів строків розгляду та видачі результату адміністративної послуги;

-  формування та  ведення  реєстру документів дозвільного характеру та електронного документообігу;

-  інформування  посадової  особи,  якій  він  підпорядковується,  про порушення вимог законодавства з питань функціонування ЦНАП;

 

4.  Робота з вхідним пакетом документів

 

4.1.   Працівник ЦНАП  після  отримання  вхідного  пакету  здійснює запис у журналі обліку/реєстраціїщ заяв, вносить інформацію в електронний реєстр, та формує адміністративну справу.

4.2.   Після  отримання  вхідного  пакету  працівник  ЦНАП  забезпечує передачу пакету документів в адміністративний орган та відповідає за своєчасне надання адміністративної послуги.

4.3. Підставою для відмови у реєстрації вхідного пакету є:

- подання   замовником   документів,   необхідних   для   одержання адміністративної послуги не в повному обсязі;

- виявлення   у   документах,   поданих   замовником,   недостовірних відомостей;

- негативний  висновок  за  результатами  проведених  експертиз  та обстежень, необхідних для видачі адміністративної послуги;

- інші  вимоги,  передбачені  чинним  законодавством.

4.4.  У  разі   виявлення   ситуації,   що   унеможливлює   здійснення адміністративної  процедури  через  неповноту  або  суперечливість  наданої заявником  інформації,  робота  зі  здійснення  адміністративних  процедур призупиняється до отримання повної і точної інформації. В цьому разі протягом трьох днів адміністративний орган забезпечує підготовку письмової інформації  заявнику  з  вимогою  щодо  усунення  виявлених  недоліків,  яка передається в ЦНАП.

4.5.  Відмова у наданні адміністративної послуги долучається до справи та робиться відповідна відмітка в електронній базі даних.

4.6. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, заявник повторно подає вхідний пакет у порядку, передбаченому розділом 4 цього Регламенту.

4.7. Повторний розгляд документів здійснюється адміністративним органом у строк, встановлений законодавством.

4.8. При  повторному  розгляді  документів  не  допускається  відмова  у наданні адміністративної послуги з тих самих причин, що стали підставою
для попередньої відмови у його видачі (за винятком не усунення чи усунення
не в повній мірі заявником причин, що стали підставою для попередньої
відмови).

4.9. Вхідний пакет розглядається в порядку та у терміни, визначені чинним законодавством, інформаційними та технологічними  картками.

 

5.  Видача вихідного пакету документів

 

5.1. Вихідний пакет включає результат адміністративної послуги, відмову у наданні адміністративної послуги чи дублікат результату адміністративної послуги та документи, подані замовником в складі вхідного пакету, якщо дане передбачено чинним законодавством.

5.2. Відповідальний працівник адміністративного органу не пізніше ніж за один робочий день, що передує терміну,  визначеному чинним  законодавством  для  надання  конкретної адміністративної процедури, передає сформований вихідний пакет в ЦНАП (у разі відмови - лист з   обґрунтуванням причин невиконання або неможливості виконання адміністративної послуги).

5.3. Не пізніше наступного робочого дня після отримання вихідного пакету працівник ЦНАП вносить інформацію в програмне забезпечення, повідомляє замовника в телефонному або письмовому режимі про місце і час видачі.

 

 

5.4. Вихідні  пакети  зберігаються  в  приміщенні  Центру  до  моменту  їх отримання замовниками.

5.5. Вихідний пакет видається замовнику працівниками ЦНАП після подання документів, що посвідчують особу та підтверджують факт оплати за результат адміністративної послуги  (в разі платності послуги).

5.6. Замовник спільно з працівниками ЦНАП перевіряє відповідність вихідного пакету своїй заявці, після чого замовник  ставить  підпис  в  журналі  обліку/реєстрації  заяви.

 

6. Ведення електронного реєстру замовників адміністративних послуг

 

6.1. При прийнятті вхідного пакету інформація фіксується в електронному вигляді.

6.2.   Після  занесення  даних  про  заявника  в  електронну  базу  даних адміністративній   справі   присвоюється   номер,   за   яким   здійснюється ідентифікація замовника і адміністративної процедури та який фіксується на бланку заяви.

6.3. Відповідальний працівник ЦНАП забезпечує ведення електронної бази даних, де акумулюється наступна інформація:

- щодо суб’єктів господарської діяльності - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код, прізвище, ім’я, по батькові керівника, номер телефону/факсу;

- дата надходження вхідного пакету;

- вид адміністративної послуги, на який подано вхідний пакет;

- про вихідний пакет (дата і номер рішення про видачу або відмову у видачі документа із зазначенням підстави для такої відмови; дата і номер рішення про переоформлення документа, призупинення його дії, видачу його дубліката, копії; про дату і номер рішення про анулювання документа із зазначенням підстави для анулювання);

- про   адміністративний орган, який  надає  адміністративну  послугу (найменування, адреса, телефон);

- про представників адміністративного органу, що представлений в ЦНАП (прізвище, ім’я, по батькові, телефон);

- про адміністративний орган, який забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданні колегіального органу (сесії міської ради, її виконавчого комітету тощо);

- вартість підготовки та оформлення адміністративної послуги  (у разі платності);

- оплата замовником вартості підготовки та оформлення  адміністративної послуги (у разі платності);

6.4. З метою  вдосконалення  взаємодії  державних реєстраторів, державних адміністраторів, представників адміністративних органів ЦНАП та механізмів діяльності відповідального підрозділу може створюватися система електронного обміну даними з використанням цифрового підпису у  порядку,  визначеному законодавством.

 

 

7.   Контроль за здійсненням адміністративних процедур

 

7.1.    Відповідальність за додержання термінів надання  адміністративних  послуг несуть керівники адміністративних органів.

7.2.    Основними заходами контролю є:

- моніторинг у часі всіх дій працівників ЦНАП (його посадових осіб), пов’язаних  з  прийомом,  розглядом  вхідних  пакетів  та  видачею  вихідних пакетів;

- документальна фіксація дати прийняття вхідних пакетів і повернення вихідних пакетів;

- заходи, пов’язані з підготовкою та видачею вихідних пакетів;

- супровід  та  загальна  координація  дій  адміністративних органів (їх посадових осіб), пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

- інформування   міського   голови,   його   заступників   про   будь-які порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, що допускаються адміністративними органами (їх посадовими особами).

         7.3. Контроль за проходженням справи покладається на координатора Центру.

 

8. Відповідальність у сфері надання адміністративних послуг

 

Працівники ЦНАП за порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Додаток 3

     до регламенту Центру

надання адміністративних послуг

   міста Шостка                                                                         

 

Форма інформаційної картки

        Затверджено

___________________

___________________

 (ПІБ керівника, підпис)

 

«___»________2012 року

Інформаційна картка

адміністративної послуги, яка надається населенню та суб’єктам господарювання міста Шостка _____________________________

(зазначити назву послуги)

 

1.

Орган, що надає адміністративну послугу

 

 

2.

Підстави надання послуги (нормативно-правові акти)

Конституція, закони України, інші нормативно-правові акти (з посиланням на статті)

3.

Перелік документів, необхідних для надання послуги та вимоги до них

 

4.

Оплата

Платність (безоплатність) послуги та нормативний акт, що регулює питання платності (безоплатності) послуги,

вказати суму оплати

5.

Порядок розгляду

 

6.

Термін виконання

 

7.

Відповідальний за виконання

 

8.

Результат послуги

Документ дозвільного характеру, рішення, довідка, копії рішень тощо

10.

Місце отримання послуги

Центр надання адміністративних послуг

(адреса)

11.

Причина відмови

Відсутність потрібних матеріалів тощо

12.

Порядок оскарження

 

13.

Відповідальність

Посадові особи несуть цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення законодавства

14.

Інформаційне забезпечення споживача послуги

Інформацію про послугу можна отримати в Центрі надання адміністративних послуг або на веб-сайті Шосткинської міської ради

 

Додаток 4

     до регламенту Центру

надання адміністративних послуг

   міста Шостка                                                                        

Форма технологічної картки

 

       Затверджено

___________________

___________________

(ПІБ керівника, підпис)

 

«___»________2012 року

 

 

Технологічна картка

адміністративної послуги, яка надається населенню та суб’єктам господарювання міста Шостка _____________________________

                                          (зазначити назву послуги)

 

 

№ п/п

Порядок розгляду

(чітко вказати послідовність кожної дії при розгляді звернення)

Термін розгляду

(чітко вказати термін виконання кожної дії при розгляді звернення)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення виконкому

Шосткинської міської ради

від_____№______

 

 

 

СКЛАД

Центру надання адміністративних послуг

 

1. Служба у справах дітей міської ради

2. Державні адміністратори

3. Державні реєстратори

4. Відділ архітектури та містобудування міської ради

5. Сектор обліку та розподілу житла міської ради

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                    О.М.Кравченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

    до регламенту

Центру надання адміністративних

    послуг  міста Шостка

 

 

ЖУРНАЛ ВІДВІДУВАНЬ

Центру надання адміністративних послуг

відповідальними працівниками адміністративних органів 

 

Дата

Назва адміністративного органу

ПІБ відповідальної особи

Початок роботи

Закінчення роботи

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

час

підпис

час

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

    до регламенту

Центру надання адміністративних

    послуг  міста Шостка

Журнал обліку/реєстрації звернень громадян для отримання адміністративних послуг

 

Реєстраційний номер

Дата реєстрації документа

ПІБ замовника

Назва адміністративної послуги

ПІБ працівника ЦНАП

Підпис одержувача адміністративної послуги

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДІЙ 
 
 
 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "СВЕМА"

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛІК

МІСТА  ШОСТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

 СТАТИСТИКА  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НС 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

освіта

ЦЕНТРАЛЬНА

РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

црл шостка

ШОСТКИНСЬКА ОДПІ 

ШОСТКИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

пенсионный фонд шостка

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  

ОРГАНІЗАЦІЯ УСВА

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"