Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Місцеві вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Державні закупівлі

 Послуги

 Статистика

 Економіка

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
ВСЕ ПРО СУБСИДІЇ
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2017

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

ПЛАНИ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ 2017

 

   

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ МІСТА 

 

 

 ОФІЦІЙНЕ ІНТЕРНЕТ-

 ПРЕДСТАВНИЦТВО

 ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

КАРТА ШОСТКИ

 

 

 

 

№ 402 від 28.11.12

Про  проект програми  підтримки малого підприємництва м. Шостка

на 2013-2014 роки.  

На виконання Законів України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Законів України « Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», та відповідно до ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:


1. Схвалити проект програми  підтримки малого підприємництва м. Шостка на 2013-2014 роки та винести на затвердження сесією міської ради (додається).

 

 

Додаток

до рішення виконкому  

від_28.11.12_ № __402___

 

 

ПРОГРАМА

 

підтримки малого підприємництва

 

 м.Шостка

 

на 2013-2014 роки

 

(проект)

 

м.Шостка, 2012 рік

 

 

Зміст

 

Вступ

3

Характеристика  програми підтримки малого підприємництва м.Шостка на 2013-2014 роки

 

4

Стан малого підприємництва в місті

7

SWOT аналіз

10

Мета Програми

12

Заходи програми підтримки малого підприємництва м. Шостка

на 2013-2014 роки

 

13

Очікувані показники ефективності реалізації заходів програми

22

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

22

 

 

Вступ

 

Підприємництво є одним із головних факторів формування і розвитку ринкової економіки, підтримки внутрішнього ринку. Підприємництво вирішує соціальні завдання (зайнятість населення, виробництво товарів народного споживання,  надання послуг населенню) та економічні задачі (наповнення бюджетів різних рівнів).

Програма Підтримки малого підприємництва м.Шостка на 2013 – 2014 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законодавчих і нормативно-правових актів.

Програма є узгодженим за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексом заходів, спрямованих на створення та поліпшення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в місті.

Заходи Програми розроблено відділом торгівлі та підтримки підприємництва міської ради, структурними підрозділами міської ради, радою підприємців при виконкомі міської ради.

Програма визначає основні шляхи реалізації на рівні міста державної політики розвитку малого підприємництва у тісному зв’язку з активною регіональною політикою, політикою зайнятості населення, інвестиційно-інноваційними напрямками розвитку міста.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

 програми підтримки малого підприємництва

м.Шостка на 2013-2014 роки

 

1.

Загальна характеристика міста:

Площа території   (км2) – 35,57

Кількість населення (тис.чол.) – 79,5

Специфіка – хімічна промисловість

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) -2,8

Перелік територій, які відносяться до:

             - зон інвестиційної привабливості    - 1

             - територій пріоритетного розвитку  - 1

             - єврорегіонів     -  -

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)

 

3.

Головний замовник Програми

Головний розробник Програми

 

 

 

Співрозробники:

Міська рада

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради

Відділи та управління міської ради, міськрайцентр зайнятості населення, рада підприємців при виконавчому комітеті міської ради

4.

Мета Програми

Мета Програми - забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

Підвищення ефективності впровадження державної регуляторної політики на місцевому рівні;

сприяння в отриманні та спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

поєднання інтересів суб’єктів господарювання з інтересами громади міста;

підвищення рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо своїх прав і обов’язків;

підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого підприємництва;

сприяння створенню нових елементів інфраструктури підтримки підприємництва;

активізація фінансово - кредитних механізмів, пошук нових форм фінансування підприємницької діяльності;

формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу;

- підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані результати

 

Кількість зареєстрованих малих підприємств, од.  

1251*

1262

 

Кількість МП на 10 тис.чол. населення, од.

32*

33

 

Кількість зареєстрованих підприємців-фізичних осіб

4469*

3986

 

Кількість діючих підприємств (одиниць)

230

240

 

Кількість діючих підприємців-фізичних осіб

2580

2600

 

Чисельність працюючих на малих підприємствах (осіб)

2540*

2650

 

Питома вага малого підприємництва у загальному випуску реалізованої продукції (%)

15,7*

16,4

 

Питома вага податкових надходжень до зведеного бюджету від діяльності малого підприємництва (%)

17,8*

18,1

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2013-2014 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

-

9.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів

2013рік – 12,1 тис.грн.

2014рік –12,3 тис.грн.

10.

Основні джерела фінансування

Місцевий бюджет

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

11

Система контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія з питань торгівлі, побутового обслуговування та підприємницької діяльності

* дані за 2011 рік

 

 

 

Стан малого підприємництва в місті.

 

Розвиток малого підприємництва є особливим і вкрай важливим сегментом господарського комплексу, інструментом участі значної частини економічно активного населення міста у підприємницькій діяльності, має суттєвий вплив на  підвищення надходжень до бюджетів всіх рівнів, зниження рівня безробіття.

Станом на 01.01.2012 року в місті було зареєстровано 1251 суб’єктів господарювання – юридичних осіб та 4469 суб’єктів господарювання фізичних осіб-підприємців. За 9 місяців поточного року ці показники змінилися наступним чином: 1248 суб’єктів господарювання – юридичних осіб та 4287 суб’єктів господарювання фізичних осіб-підприємців. Регрес зумовлений збільшенням фінансового навантаження на суб’єктів господарювання у зв’язку із уведенням в дію норм Податкового Кодексу України.

За підсумками 2011 року в малому бізнесі було зайнято 2584 осіб, що на 11,7% менше ніж у 2010 році, це пояснюється кризовими процесами в економіці країни. За даними Держкомстату рівень зайнятості у малому підприємництві складає 21,5% від загальної кількості працездатного населення.

У 2011 році 75% від створених в місті нових робочих місць створено в малому підприємництві. Суб’єктами малого бізнесу –юридичними особами створено 96 нових робочих місць (24,0% від загальноміського показника по суб’єктам – юридичним особам), кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання-фізичних осіб склала 1613 осіб. За 10 місяців  2012 року   створено відповідно 114 та 1026 робочих місць. Найбільше (43,8% від загальної кількості) робочих місць створено підприємствами, що працюють в галузі торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку. 40,4% від загальної кількості нових робочих місць було створено суб’єктами господарювання, що працюють в виробничій сфері. Підприємцями-фізичними особами протягом 10 місяців поточного року найбільше робочих місць створено в сфері торгівлі (76,9% від загальної кількості).

Для залучення незайнятого населення до підприємницької діяльності міськрайцентром зайнятості за 9 місяців 2012 року організовано та проведено 19 семінарів з орієнтацією на залучення до підприємницької діяльності, які відвідали 266 осіб. 17 осіб відкрили власну справу. Курси за напрямком «Основи підприємницької діяльності» пройшли 25 безробітних громадян.

За рахунок державної підтримки через міськрайонний центр зайнятості в 2011 році одержали грошову допомогу у вигляді дотації роботодавцям за створені нові робочі місця 38 осіб  та одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності – 27 осіб. За 9 місяців 2012 року  27 особам надано дотацію за створені нові робочі місця  та 13 осіб отримали одноразову допомогу для започаткування підприємницької діяльності.

Обсяг реалізованої продукції  (товарів, робіт, послуг) малих підприємств міста у 2011 році становив 303175,2 тис.грн. (15,7% від загальноміського). У 2011 році обсяги реалізації склали 85,1% від показника 2010 року.

Середньомісячна заробітна плата у сфері малого підприємництва зросла на    0,1 % відносно 2010 року ( 992,65 грн.), однак є низькою і складає лише 56,1% від середньої по місту.

Дедалі відчутнішою є частка малого бізнесу в доходах місцевого бюджету. Внески підприємців, зайнятих у малому бізнесі у 2011 році склали 14491,9 тис.грн., або 25,6%, за 9 місяців поточного року цей показник складає  24,8% ( 102,9% до відповідного періоду минулого року). За 2011 рік від суб’єктів малого підприємництва до Зведеного бюджету міста надійшло 24,6 млн. грн., що складає 17,8 % всіх надходжень. Прогнозується, що впродовж 2012 року рівень надходжень до бюджету зросте до 27,9 млн.грн.

З кожним роком все більше СПД залучаються до закупівлі товарів, виконання робіт, послуг для державних і місцевих замовлень за рахунок бюджетних коштів. Протягом 9 місяців 2012 року кількість замовлень становила 376 одиниць, обсяги замовлень складали 61,7% від загальної кількості замовлень.

З метою створення сприятливого бізнес-середовища, вдосконалення правового регулювання господарських відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, триває робота по виконанню вимог регуляторного законодавства. Протягом 2011 року прийнято 5 регуляторних актів. Станом на 01.10.2012 року в місті діє 18 регуляторних актів. Проводиться робота з відстеження результативності регуляторних актів. За 2011 рік здійснено базове відстеження результативності 5 регуляторних актів, повторне відстеження  2  регуляторних актів.  За 9 місяців 2012 року проведено базове відстеження 2 регуляторних актів, періодичне відстеження 1 регуляторного акту, повторне відстеження 5 регуляторних актів.

При виконавчому комітеті Шосткинської міської ради діє рада підприємців, де залучені представники депутатського корпусу малого та середнього бізнесу міста.

Єдиним дозвільним офісом протягом 2011 року  видано  228 документів дозвільного характеру, надано  235 консультацій. Активно співпрацює Єдиний дозвільний офіс з: міською санітарно-епідеміологічною станцією (видано 58 документів дозвільного характеру), відділенням ГУМНС (36), відділом архітектури та містобудування міста (23), управлінням ветеринарної медицини (11), ДАБК у Сумській області (58). За 9 місяців 2012 року видано 461 документ дозвільного характеру з них: міською санітарно-епідеміологічною станцією (видано 54 документи дозвільного характеру),  відділом архітектури та містобудування міста (30), управлінням ветеринарної медицини (165), державною інспекцією з фітосанітарного карантину та рослин (125).

 Станом на 01.10.2012 для потреб підприємницької діяльності передано в оренду нежитлових приміщень загальною площею 2019,5 м.кв. комунальної власності територіальної громади, продано  1798,3 м.кв.

У вересні 2012 року проведено конкурс «Підприємець року – 2012». Визначені переможці у 3–х номінаціях: «Краща жінка – підприємець», «Кращий підприємець- фізична особа» сфері обслуговування, «Краще мале підприємство» у виробничій сфері.

            З метою заохочення суб’єктів господарювання до добровільної та своєчасної сплати податків, створення сприятливих умов між бізнесом і владою Шосткинською об’єднаною державною податковою інспекцією у 2012 році визначено рейтинг сумлінних платників податків. Серед  підприємств малого та середнього бізнесу: ТОВ «Зодіак», ТОВ «Фармхім».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT аналіз

Сильні сторони

Слабкі сторони

Наявність стратегії розвитку Сумської області на період до
2015 року "Нова Сумщина – 2015" та "Програми підтримки малого підприємництва в Сумській області на 2011-2012 роки";

Наявність Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку «Свема» в м.Шостці Сумської області на 2012-2015 роки;

Відсутність тиску на підприємців з боку місцевої влади;

Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при прийнятті регуляторних актів;

Функціонування реєстраційно-дозвільної системи за принципом "єдиного вікна";

Наявність банківських та інших фінансово-кредитних установ.

Можливість перекваліфікації працівників;

Функціонування ради підприємців при виконавчому комітеті міської ради;

Наявність висококваліфікованої робочої сили.

 

Зменшення споживчого кредитування та високі відсоткові ставки по кредитах на розвиток малого бізнесу;

Зменшення обігових коштів для розвитку бізнесу;

 Складність росту та переходу з малого в середній та великий бізнес;

Недостатнє фінансування програми підтримки малого підприємництва;

Слабка активність суб’єктів господарювання в обговоренні законодавчих, нормативно-правових актів з питань розвитку та функціонування  підприємницької діяльності;

Низька професійна підготовка керівних кадрів для малого бізнесу, їх небажання підвищувати свій кваліфікаційний рівень;

Перевиробництво окремих видів товарів.

Можливості

Загрози

Розвиток нових, сучасних елементів інфраструктури, а саме «Індустріального парку «Свема», а в його складі – бізнес-інкубатору;  

 

Зниження платоспроможного попиту;

Більш жорстка конкуренція;

Перевищення пропозиції над попитом;

 

Поява на ринку праці висококваліфікованих кадрів в сфері ІТ технологій;

Державна підтримка в реалізації інвестиційних проектів;

Зниження владного тиску на розвиток підприємництва

 

Тонізація бізнесу;

Високі кредитні ставки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета Програми.

 

Мета Програми - забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади.

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

підтримки малого підприємництва м. Шостка

на 2013-2014 роки. 

 

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість

тис.грн

 

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Впорядкування   нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

1.1.

Підвищення ефективності впровадження державної регуляторної політики на місцевому рівні

1.1.1.Розробникам проектів регуляторних актів забезпечити подальше здійснення державної регуляторної політики в місті:

- планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів;

- проведення якісного та повного аналізу регуляторного впливу розроблених регуляторних актів;

- оприлюднення проектів регуляторних актів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті та проведення їх громадського обговорення;

- здійснення відстеження результативності регуляторних актів

Постійно

Структурні підрозділи Шосткинської міської ради- розробники регуляторних актів  

Місцевий бюджет м.Шостка

5,9

6,0

1.1.2.Залучення громадських організацій та підприємств до обговорення проектів регуляторних актів

Постійно

Розробники регуляторних актів

-

-

-

1.1.3.Проведення консультацій, круглих столів з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності

Протягом року

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

Управління економіки Шосткинської міської ради.     

-

-

-

1.2.

Сприяння в отриманні та спрощення процедур видачі документів дозвільного характеру;

 

1.2.1. Забезпечення ефективної роботи “Єдиного дозвільного офісу»

Постійно

Державні адміністратори, місцеві дозвільні органи

Місцевий бюджет м.Шостка,

2,0

2,1

1.2.2.Забезпечення роботи “гарячих ліній” для надання консультацій підприємцям:

 

Тел.4-24-13  

 

Тел..2-10-51

 

 

 

 

 

Постійно

 

Згідно затвердженого графіку

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради. Управління економіки Шосткинської міської ради.       

-

-

-

1.2.3. Проведення круглих столів з питань оптимізації дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю підприємців, місцевих дозвільних органів

 

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради. Управління економіки Шосткинської міської ради.

Місцеві дозвільні органи       

-

-

-

 

1.2.4. Забезпечення ведення реєстру документів дозвільного характеру

 

Державні адміністратори

Місцевий бюджет м.Шостка

3,5

3,5

 

    з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

 

Джерела фінансування

Вартість

тис.грн.

 

2013

2014

2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2.1.

Активізація фінансово - кредитних механізмів, пошук нових форм фінансування підприємницької діяльності

 

2.1.1.Оновлення бази даних щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ  та розміщення на www.shostka-rada.gov.ua

Постійно

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет м.Шостка

-

-

2.1.2.Забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у місцевих, регіональних національних, та міжнародних виставках (налагодження системи інформування про виставкові заходи, допомога в обладнанні демонстраційних стендів, інформаційне забезпечення)

2013-2014 роки 

 

Сектор з питань інвестиційної діяльності Шосткинської міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради, управління економіки Шосткинської міської ради

Кошти суб’єктів господарювання

-

-

2.1.3.Надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

 

2013-2014 роки

Шосткинський міськрайцентр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

2.1.4.Сприяння в реалізації  освітніх програм Центру професійно-технічної освіти служби зайнятості «Основи малого підприємництва»

 2013-2014 роки

Шосткинський міськрайцентр зайнятості

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

 

    з/п

Пріоритетні завдання

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість

2013

2014

3. Ресурсне та інформаційне забезпечення,  формування інфраструктури підтримки підприємництва

3.1.

 Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого і середнього бізнесу

 

3.1.1.Сприяння у створенні пільгових умов при передачі суб’єктам малого підприємництва вільних площ, що належать до комунальної власності

Постійно

Відділ комунальної власності Шосткинської міської ради

-

-

-

3.1.2.Оновлення баз даних нежитлових приміщень комунальної власності, вільних земельних ділянок та розміщення інформації в засобах масової інформації і на офіційному сайті  міської ради www.shostka-rada.gov.ua

Постійно

Відділ комунальної власності  Шосткинської міської ради, управління Держкомзему в м.Шостка 

Місцевий бюджет м.Шостка

-

-

3.1.3. Залучення суб’єктів малого бізнесу до виконання місцевих і державних замовлень, закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування, надання допомоги в підготовці документів

2013-2014

Розпорядники бюджетних коштів, що здійснюють закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти шляхом проведення конкурсних торгів, управління економіки  Шосткинської міської ради

-

 

-

-

3.2.

Підвищення рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо своїх прав і обов’язків

 

3.2.1.Організація семінарів, круглих столів з актуальних питань ведення підприємницької діяльності і відповідних змін в діючому законодавстві

2013-2014

Шосткинська об’єднана державна податкова інспекція

-

-

-

3.2.2.Проведення семінарів та навчання суб’єктів малого підприємництва міста з питань впровадження євро- стандартів, виробництва продукції, надання послуг.

2013-2014

Управління економіки Шосткинської міської ради,  відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради,  Шосткинський філіал „ДП- Сумистандартметрології та сертифікації.

Місцевий бюджет м.Шостка

0,1

0,1

3.2.3.Проведення семінарів для безробітних по тематиці «Від бізнес ідеї до власної справи».

2013-2014

Шосткинський міськрайцентр зайнятості.

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

3.2.4.Висвітлення в друкованих та електронних засобах масової інформації матеріалів щодо позитивного досвіду  ведення  бізнесу

Постійно

Сектор з питань внутрішньої політики Шосткинської міської ради,

відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет м.Шостка

0,1

0,1

3.3.

Підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого підприємництва

3.3.1.Проведення конкурсу «Кращий підприємець року» та відзначення «Дня підприємця»

Щороку

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет м.Шостка

0,5

0,5

3.3.2.Організація та проведення виставок-ярмарків товаровиробників Сумщини

Щороку

Управління економіки Шосткинської міської ради,

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

Кошти суб’єктів господарювання

-

-

3.3.3.Організація співпраці з міжнародними донорськими організаціями, об’єднаннями підприємців та фондами підтримки підприємництва з інших областей та країн

2013-2014

Управління економіки Шосткинської міської ради,

Сектор з питань інвестиційної діяльності Шосткинської міської ради.

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

-

-

-

3.3.4.Оновлення баз даних  щодо місцевих товаровиробників  та розміщення їх на офіційному сайті  міської ради www.shostka-rada.gov.ua

2013-2014

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

-

-

-

3.3.5.Створення віртуальної виставки товарів та послуг суб’єктів малого підприємництва місцевих товаровиробників «Зроблено на Сумщині»

 

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради, управління економіки

Шосткинської міської ради.

-

-

-

3.4.

Підвищення кваліфікації кадрів для сфери малого підприємництва

3.4.1.Організаційна та інформаційна підтримка суб’єктів підприємництва по перепідготовці управлінських кадрів за програмою «Українська ініціатива»

2013-2014

 

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

-

-

-

3.4.2.Проведення професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітних для потреб малого підприємництва

 

2013-2014

Міськрайцентр зайнятості.

    Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

-

-

 

з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Вартість

тис.грн

 

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.

 

 

Сприяння створенню нових елементів інфраструктури підтримки підприємництва

4.1.1.Сприяння реалізації інвестиційного проекту «Індустріальний парк «Свема»

2013-2014

Сектор з питань інвестиційної діяльності Шосткинської міської ради, управління економіки Шосткинської міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради.

-

-

-

4.1.2.Удосконалення роботи Центру обслуговування платників податків, створення підрозділу Центру сертифікації ключів електронних підписів

2013-2014

Шосткинська об’єднана державна податкова інспекція

-

-

-

4.1.3.Сприяння роботі бізнес-інкубатору, створеного на базі навчально-лабораторного корпусу Шосткинського інституту СумДУ

2013-2014

Управління економіки Шосткинської міської ради, відділ торгівлі та підтримки підприємництва Шосткинської міської ради

-

-

-

 

Загальна вартість програми

 12,1

 12,3

 

 

 

 

 

 

 Очікувані показники ефективності реалізації заходів програми

 

Результатами реалізації Програми стане прискорення розвитку малого підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв'язання економічних і соціальних проблем міста, зміцнення його економічної бази, вирішення проблем безробіття.

Реалізація заходів Програми дозволить збільшити кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва та показники їх діяльності.

За результатами виконання Програми на кінець 2014 року очікується збільшення:

- кількості діючих суб’єктів малого і середнього підприємництва, на 10 тис. наявного населення до 32 од.;

- чисельності працюючих у суб’єктів малого і середнього підприємництва  до 2650 осіб;

- питомої ваги реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктів малого підприємництва до обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) по місту в цілому до 16,4 %;

- надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва до 18,1  %.

 

Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

 

Організацію виконання Програми здійснюють структурні підрозділи Шосткинської міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади.

Відділ торгівлі та підтримки підприємництва міської ради щокварталу здійснює моніторинг виконання структурними підрозділами міської ради, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади запланованих заходів Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань торгівлі, побутового обслуговування та підприємницької діяльності.

 

 

 

 

28.11.12

 
 
 
 
КАЛЬКУЛЯТОР СУБСИДІЙ 
 
 
 ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК "СВЕМА"

ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ ВІДЕОРОЛІК

МІСТА  ШОСТКА

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ВІРТУАЛЬНА ВИСТАВКА

ПРОМИСЛОВИХ

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА

 СТАТИСТИКА  

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ НС 

 

 

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

СЛУЖБА У СПРАВАХ 

ДІТЕЙ

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ

СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ 
ТА МОЛОДІ


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

освіта

ЦЕНТРАЛЬНА

РАЙОННА ЛІКАРНЯ 

црл шостка

ШОСТКИНСЬКА ОДПІ 

ШОСТКИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

пенсионный фонд шостка

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА  

ОРГАНІЗАЦІЯ УСВА

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"