Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Про Міську програму з реалізації

Конвенції ООН про права дитини

на 2012-2016 роки

 

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», на виконання рішення XIV сесії VI скликання Сумської обласної ради від 17.02.2012 року «Про Обласну програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки», з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству,  міська рада  в и р і ш и л а:

 

         1.  Затвердити Міську Програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки (додається).

         2. Фінансовому управлінню Шосткинської міської ради (Голушко О.І.) при формуванні місцевого бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів, визначених програмою.

         3.  Організацію виконання Програми покласти на заступника міського голови згідно з розподілу обов’язків. 

4.   Вважати таким, що втратило чинність рішення ІІ сесії VI скликання «Про   міську Програму запобігання соціальному сирітству на 2011-2016 роки», у зв’язку з прийняттям даного рішення.

5.  Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, науки та проблем молоді і спорту (Суптельна С.О.).

 

 

 

 

Міський голова                                                      М.П.Нога                                                                                                                                                

 

 

Додаток

до рішення міської ради

шостого скликання

від 25.04.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська програма з реалізації Конвенції ООН

про права дитини на 2012-2016 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012


1.Паспорт

Міської програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення
Програми

Виконавчий комітет Шосткинської міської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення 14 сесії шостого скликання Сумської обласної ради від 17.02.2012 року «Про Обласну програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на  2012-2016 роки»

3.

Розробник Програми

Служба у справах дітей

4.

Співрозробники Програми

Управління освіти, міський центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, сектор у справах сім’ї, дітей та молоді, КЛПЗ «Шосткинська дитяча лікарня», управління праці та соціального захисту населення

5.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей

6.

Учасники Програми

Міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді,  сектор у справах сім’ї, дітей, молоді, управління освіти, управління культури і туризму, управління праці та соціального захисту населення, УМВС України в Сумській області, територіальна державна інспекція праці у Сумській області, Шосткинське міськрайонне управління юстиції

7.

Термін реалізації Програми

2012 – 2016 роки

7.1.

Етапи виконання Програми

І етап: 2012 рік

ІІ етап: 2013-2016 роки

8.

Перелік місцевих бюдже-тів, які беруть участь у виконанні Програми

 місцевий бюджет

м.Шостка

9.

Загальний обсяг фінансо-вих ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

  544,4 тис. гривень

 

 


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Міська програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2012-2016 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про
Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року».

Станом на 1 квітня 2012 року на первинному обліку  служби у справах дітей перебуває 122 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, із них: 97 перебувають під опікою, піклуванням, 11 проживають у прийомних сім'ях. Виховуються в сім’ях громадян 89 % дітей даної категорії. У той же час 11 % дітей не влаштовано до сімейних форм виховання.

За останні два роки в місті спостерігається тенденція до збільшення кількості громадян, які бажають усиновити дитину-сироту, або дитину, позбавлену батьківського піклування. Так у 2011 році Шосткинським міськрайсудом було усиновлено 3 дітей даної категорії, за І квартал  2012 року також усиновлено 3 дитини. Разом з цим на   обліку з усиновлення станом на 01.04.2012 перебуває  22 дитини. Сформована база потенційних кандидатів в усиновителі, що налічує 2 подружні пари.

Як свідчить аналіз дітей з первинного обліку, 76 % - діти, що є соціальними сиротами. Тобто це діти, батьки яких позбавлені батьківських прав за ухилення від виконання батьківських обов’язків, є хронічними алкоголіками або наркоманами, не забрали дитину із закладу охорони здоров’я без поважної причини і не виявляли до неї батьківської турботи.

         Для підвищення ефективності дій, спрямованих на мінімізацію ризиків, негативних проявів серед дітей, акцентується увага на ранньому виявленні сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які виховуються в таких родинах. Так, протягом 2011 року службою у справах дітей обстежено 72 сім’ї, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків та 65 сімей, в яких є новонароджені діти. За незадовільне виконання батьківських обов’язків попереджено 70 батьків, ініційовано притягнення до відповідальності 45 таких осіб.

На обліку служби у справах дітей  перебуває  27 дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, це діти, які проживають в сім’ях, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків.

З метою попередження правопорушень та злочинів, профілактики алкоголізму та наркоманії, профілактики дитячої бездоглядності, бродяжництва, жебракування, службою у справах дітей спільно з   кримінальною міліцією у справах дітей Шосткинського МРВ УМВС України у Сумській області, управлінням освіти, сектором у справах сім’ї та молоді та центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в  2011 році було проведено 30 рейдів: « Урок»,  «Підліток», Діти вулиці» під час яких виявлено 24 неповнолітніх.

                Та найбільш проблемними залишаються питання працевлаштування та захисту житлових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.          На квартирному обліку перебуває 28 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

         Такий стан справ викликає необхідність прийняття цієї Програми,
завданням якої є об’єднання в єдину систему зусилля міста щодо захисту прав дітей.

 

                                        

         3. Мета Програми

           Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права
дитини, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей з дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, збереження здоров'я кожної дитини протягом усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу кожної дитини до високоякісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної і вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Реалізація Програми буде здійснюватись на засадах відкритості,
прозорості та дієвості.

Оптимальним шляхом вирішення зазначених  проблеми є  здійснення наступних дій на таких напрямках як:

охорона здоров'я та формування здорового способу життя дітей;

протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії;

оздоровлення та відпочинок;

забезпечення всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів 
незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання;

культурний і духовний розвиток дитини;

  соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;

запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей;

соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування;

захист дітей-біженців, дітей, які перебувають на території міста без
законних представників, та дітей без громадянства.

Термін дії Програми становить 2012-2016 роки. Програма реалізується у два етапи.

На першому етапі (2012 рік) передбачається відновлення роботи дитячих  закладів освіти, розвиток мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, розроблення порядку виділення коштів з місцевих бюджетів з метою придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На другому етапі ( 2013-2016 роки) передбачається упровадження цілісної системи захисту прав дітей в місті, що полягатиме в об’єднанні зусиль
органів місцевого самоврядування в напрямку захисту прав дітей.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  місцевого бюджету м. Шостки. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми становить   544,4 тис. гривень.

Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.

 

 

 

5.Перелік завдань, заходів Програми та

результативні показники

Основними завданнями Програми є:

забезпечення реалізації державної політики у сфері боротьби з туберкульозом, наркоманією, ВІЛ/СНІДом, захисту прав ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей, зменшення небезпеки інфікування ВІЛ-уразливих категорій дітей, проведення через засоби масової інформації інформаційної кампанії, спрямованої на формування громадської думки щодо наслідків наркотичної залежності та неприйнятності будь-яких форм розповсюдження наркотиків; 
збереження, розвиток та ефективне використання мережі відповідних 
дитячих оздоровчих закладів, оздоровлення всіх дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинилися в складних
життєвих обставинах, вихованців притулків для дітей;
забезпечення всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів 
незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання;
створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів 
соціально-культурної сфери;
підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей; 
удосконалення системи соціальної роботи з сім'ями, що мають дітей і опинилися в складних життєвих обставинах; 
запобігання соціальному сирітству дітей з раннього віку, відмові батьків від дітей раннього віку, у тому числі дітей з вродженими вадами розвитку; 
своєчасне виявлення бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх на виховання в заклади сімейного типу та соціального захисту; 
забезпечення захисту прав вихованців закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ухвалення рішень щодо збереження 
житлових та інших майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не пізніш як через місяць від дня надання дитині відповідного статусу.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити розвиток та доступність соціальних послуг для сімей з 
дітьми;
удосконалити процес реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей та їх сімей;
реформувати систему закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування;
забезпечити пріоритетність права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків
сімейного типу, прийомних сімей);
забезпечити випускників шкіл-інтернатів, які не мають житла, житлом із фондів соціального призначення, створити умови для їх доступу до психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних, інформаційних та інших послуг; 
створити умови для адаптації молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до самостійного життя та їх доступу до різних видів соціальних послуг; 
створення умов для виховання та догляду за дитиною-інвалідом у сім'ї; 
підвищити рівень взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок та організацій роботодавців, інших 
громадських організацій, до сфери діяльності яких належить здійснення
заходів, спрямованих на боротьбу із застосуванням найгірших форм дитячої праці;
підвищити  ефективність соціальної роботи з сім’ями або особами, які опинилися в складних життєвих обставинах;
забезпечити дотримання прав на житло відповідно до чинного законодавства для неповнолітніх, звільнених із спеціальних виховних установ Державної пенітенціарної служби України, а також влаштування їх на роботу чи навчання. 

Завдяки дії Програми протягом 2012-2016 років планується:

досягти 100% влаштування випускників інтернатних закладів із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у професійно-технічні навчальні заклади, вищі навчальні заклади І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації;

100% забезпечення випускників із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, першим робочим місцем;

збільшення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання до 90% (від кількості посиротілих дітей);

зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах до 10%;

100% охоплення оздоровленням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (осіб шкільного віку);

100% охоплення соціальним супроводом дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

зниження рівня смертності  дітей на 10%.

 

                          6. Напрями діяльності та заходи Програми

Напрями діяльності та заходи Програми наведено в додатку 2.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за реалізацією Програми здійснюють заступник міського голови та постійна комісія з питань освіти, культури, науки та проблем молоді і спорту. 

Учасники Програми забезпечують виконання завдань, визначених
Програмою, аналізують хід реалізації Програми та надають службі у справах дітей Шосткинської міської ради звіт і пропозиції щодо заходів з її виконання щороку до 15 грудня. Служба у справах дітей Шосткинської міської ради щороку до 30 грудня узагальнює подану інформацію, готує звіт про реалізацію Програми.

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

 

 

                               Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

 

Обсяг коштів,
що пропонується залучити на
виконання
Програми

Етапи виконання Програми

Усього
витрат на виконання Програми

І

ІІ

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього

106,2

108,6

108,9

109,8

110,9

544,4

місцевий бюджет м. Шостка

106,2

108,6

108,9

109,8

110,9

544,4

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                      Л.П.Хомовненко


Додаток 2

до Програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми

 

з/п

Назва

напрямку

діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік

заходів Програми 

Термін

виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієн-товний обсяг

фінансу-вання,

тис. гривень

у тому числі за етапами та роками,

тис. гривень:

етапи

Очікувані

результати

І

ІІ

 

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

 

 

 

 

 

 

 

Охорона здоров’я та
формування здорового способу життя дітей

 

 

1.1. Сприяти створенню та функціонуванню кабінету охорони зору дітей у   Шосткинській дитячій лікарні  для запобігання виникненню у дітей дошкільного та шкільного віку порушень зору

2012-2016 роки

КЛПЗ «Шосткинська дитяча лікарня»

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виявлення захворювання органу зору на ранніх стадіях та проведення лікування відпо-відно до сучасних вимог

 

 

1.2. Забезпечити діяльність «Клініки, дружньої до молоді» та надання медико-соціальної допомоги дітям та молоді.

2012-2016 роки

КЛПЗ «Шосткинська дитяча лікарня»

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Профілактика здорового способу життя, запобігання ВІЛ-інфікуванню у дітей та підлітків

 

Протидія ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії

 

1.3. Сприяння реалізації в закладах освіти проекту «Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей» за підтримки Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД»

2012-2016 роки

Управління освіти

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Формування в учнівської молоді  позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

 

 

1.4. Забезпечення проведення інформаційно-про-світницької  кампанії, спрямованої на формування толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  КЛПЗ «Шосткинська дитяча лікарня»

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня обізнаності населення щодо питань ВІЛ\СНІДу

 

 

1.5. Організація проведення заходів до Всесвітнього Дня пам’яті померлих від СНІДу, Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом

2012-2016 роки

сектор у справах сім’ї, дітей та молоді 

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Поширення засад і прин-ципів здорового й безпечного способу життя, соціальна адаптація хворих на СНІД

 

Оздоровлення та відпочинок

 

1.6. Забезпечення оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

2012-2016 роки

Сектор у справах сім’ї, дітей та молоді 

Управління освіти

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

49,4

51,2

52,8

53,0

53,8

54,8

Оздоровлення дітей пільгових категорій

 

 

1.7. Забезпечення надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, організація і направлення дітей пільгових категорій до закладів оздоровлення, відпочинку області та України. Оздоровлення в пересувних таборах наметового типу

2012-2016 роки

сектор у справах сім’ї, дітей та молоді 

Управління ос-віти

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

45,6

Збільшення кількості дітей пільгових категорій, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку, розвиток альтернативних форм оздоровлення та відпочинку

 

 

1.8. Оздоровлення дітей-інвалідів, хворих на цукровий діабет, на базі обласного дитячого санаторію «Лебедин»

2012-2016 роки

КЛПЗ «Шосткинська дитяча лікарня»

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Освіта

2.1. Продовження роботи  з упровадження інклюзивного навчання в дошкільних, загальноосвітніх та поза-шкільних навчальних закладах

2012-2016 роки

Управління освіти

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якості та доступності освіти для кожної дитини, включаючи дітей з особливими освітніми потребами

 

 

2.2. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти дітьми, які тривалий час не навчалися або не навчалися взагалі

2012-2016 роки

Управління освіти

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти

2.3. Забезпечення охоплення позашкільною освітою дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, залучення до занять у гуртках, секціях дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей

2012-2016 роки

Управління освіти

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

100% охоплення гуртковою роботою дітей  з малозабезпечених і неблагополучних сімей

 

 

 

2.4. Забезпечення систематичного  моніторингу діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів із визначенням їх рейтингу та щорічним оприлюдненням результатів у засобах масової інформації

2012-2016 роки

Управління освіти

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення громадськості з послугами освітянських закладів

   3.

Культурний

і духовний розвиток дитини

 

3.1. Створення рівних умов для доступу кожної дитини до послуг закладів культурної сфери:

- відвідування краєзнавчого музею, музею П.Куліша, пунктів вільного доступу до Інтернету

2012-2016 роки

Відділ культури та туризму Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення  широкої участі дітей у житті суспільства

3.2. Сприяння поповненню фондів централізованої бібліотечної системи:

- передплата  періодичних видань;

- придбання літератури

2012-2016 роки

Відділ культури та туризму Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до культурної спадщини

 

 

3.3. Організація проведення конкурсів, фестивалів дитячо-юнацької творчості:

- виставки-конкурсу новорічно-різдвяних композицій «Збережемо зелену красуню», виставки до Великодня;

- фестивалю класичної та камерної музики «Поліська рапсодія»;

- відкритого конкурсу з теоретичних дисциплін «Музичний КВК»;

2012-2016 роки

Відділ культури і туризму

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток творчого потенціалу дітей

 

 

 

 

 

 

4.

Захист прав дітей різних категорій.

Соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми

 

4.1. Забезпечення надання соціальних послуг вагітним жінкам та  породіллям щодо формування основ відповідального батьківства , в рамках роботи консультаційних пунктів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологовому відділенні та жіночій консультації

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення кількості відмов від новонароджених дітей

 

 

4.2. Організація проведення заходів до Дня захисту дітей (1 червня), Дня усиновлення (30 вересня), Дня спільних дій в інтересах дітей (20 листопада), до Дня матері, , Дня сім’ї, Новорічних та Різдвяних свят, проведення акції до 01 вересня «Даруємо радість дітям»

 

2012-2016 роки

Служба у справах дітей Шосткинської міської ради, управління освіти

Сектор у справах сім’ї, дітей та молоді  Шосткинської міської ради, міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

5,0

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

Популяризація сімейних форм виховання дітей, пропаганда родинного виховання, соціального статусу та ролі батьків на всіх етапах життя кожної людини, привернення уваги молоді до національних родинних свят

 

 

4.3. Забезпечення проведення інформаційно-про-світницької роботи серед молоді, спрямованої на її підготовку до сімейного життя та відповідального батьківства, популяризації сімейних цінностей

 

2012-2016 роки

Сектор у справах сім’ї, дітей та молоді  Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Відродження та популяризація культурних і моральних цінностей сім’ї, відродження та збереження народних, родинних традицій та історичної спадщини

5.

Запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності дітей

 

5.1. Забезпечення впровадження програми адаптації до самостійного життя  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших та випускних класів інтернатних закладів 

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня професійної підготовки спеціалістів центрів СССДМ

 

 

5.2. Забезпечення своєчасного виявлення, обліку, проведення соціального інспектування та супроводу сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання їм комплексної допомоги

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Забезпечення виконання вимог законодавства щодо  бронювання робочих місць для працевлаштування випускників освітніх закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

100% працевлаштування випускників інтернатних закладів

 

 

5.4. Здійснення відповідно до чинного законодавства

контролю за дотриманням культурно-розважальними

закладами, комп’ютерними клубами нормативно-пра-вових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, наркоманії 

2012-2016 роки

УМВС України в Сумській області, служба у справах дітей Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Своєчасне виявлення дітей, які опинилися поза межами сім’ї, закладів освіти та потребують соціального захисту, та вжиття вичерпних заходів щодо упередження порушення їх прав

 

 

5.5. Створення житлового фонду соціального призначення для забезпечення реалізації житлових прав осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2012-2016 роки

Сектор з обліку та розподілу житла

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Збереження нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

5.6. Вжиття заходів щодо  захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

,

2012-2016 роки

Служба у справах дітей

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

5.7. Розроблення механізму  виділення коштів з державного та місцевих бюджетів з метою придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку

2012 рік

Сектор з обліку та розподілу житла

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Проведення профілактичних рейдів з метою виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, забезпечення притягнення до відповідальності осіб, які залучають дітей до бродяжництва, жебракування, пияцтва, злочинної діяльності

2012-2016 роки

УМВС України в Сумській області, служба у справах дітей Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

Зменшення кількості безпритульних та бездоглядних дітей шляхом удосконалення механізму виявлення дітей зазначених категорій

 

 

5.9.Продовження співпраці з громадськими, релігійними, благодійними організаціями, що працюють в інтересах дітей у напрямку надання їм всебічної допомоги

2012-2016 роки

Сектор у справах сім’ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Своєчасне виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах,  , надання їм всебічної допомоги

 

 

5.10.Забезпечення широкої інформаційної підтримки з  реалізації програм, акцій щодо соціального захисту  сімей з дітьми шляхом виготовлення та розповсюдження поліграфічної продукції відповідної тематики

2012-2016 роки

Міський соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді , КЛПЗ «Шосткинська дитяча лікарня»

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Привернення уваги громадськості до проблем соціально незахищених категорій дітей

 

 

5.11. Організація проведення соціальної рекламної та роз’яснювальної роботи з метою формування в населення культури усиновлення дітей старшого віку, створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Формування громадської думки щодо важливості та пріоритетності сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

5.12. Забезпечення залучення школярів до дитячих спортивних об'єднань, гурткової роботи, особливо зосередження уваги на підлітках, схильних до девіантної поведінки. Організація змістовного дозвілля учнівської молоді у вільний від навчання час, проведення спортивних змагань, туристичних подорожей, екскурсій

2012-2016 роки

Управління освіти Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток творчого потенціалу дітей, естетичне, патріотичне виховання молоді

   6.

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

6.1. Забезпечення ведення Єдиної інформаційно-ана-літичної системи «Діти»

2012-2016 роки

Служба у справах дітей Шосткинської міської ради 

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

0,5

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

Створення регіонального банку даних дітей соціально уразливих категорій

 

 

6.2. Забезпечення адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа учнів старших класів та випускників інтернатних закладів, до самостійного життя

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

100% охоплення соціальними послугами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів

 

 

6.3. Розвиток сімейних форм виховання  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей)

2012-2016 роки

Служба у справах дітей Шосткинської міської ради

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення кількості   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах

 

 

6.4. Здійснення соціального супроводження прийомних сімей

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення якісного функціонування прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу

 

 

6.5. Ужиття заходів щодо збереження житла за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, під час їх перебування в закладах для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомних сім’ях

2012-2016 роки

Служба у справах Шосткинської міської ради

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Захист житлових та майнових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

6.6. Надання правової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, через Шосткинське міськрайонне управління юстиції.

2014-2016 роки

Шосткинське міськрайонне управління юстиції

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Створення системи надання дітям  юридичних, інформаційних послуг незалежно від місця проживання

7.

Захист дітей-

інвалідів

 

7.1. Надання правової допомоги дітям-інвалідам через через Шосткинське міськрайонне управління юстиції

2014-2016 роки

Шосткинське міськрайонне управління юстиції

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Створення системи надання дітям  юридичних, інформаційних послуг незалежно від місця проживання

 

 

7.2. Забезпечення консультативно-правої допомоги громадським організаціям, які опікуються проблемами дітей-інвалідів

2012-2016 роки

 Управління праці та соціального захисту населення

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

 

100% надання послуг усім дітям - інвалідам відповідно від потреби

 

 

7.3. Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг дітям-інвалідам у центрі соціальної реабілітації для дітей-інвалідів, створення умов для реалізації їх особистісного потенціалу

2012-2016 роки

Управління праці та соціального захисту населення

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення умов для повноцінного життя в суспільстві дітей-інвалідів 

 

 

7.4. Забезпечення здійснення соціального супроводу, надання комплексу соціальних послуг сім’ям з дітьми-інвалідами, які опинилися в складних життєвих обставинах

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Своєчасне надання батькам психологічної та соціальної допомоги, зменшення кількості сімей зазначеної категорії 

8

Захист дітей-біженців, ді-тей, які перебувають на території області без законних представників

8.1. Забезпечення доступу дітей шкільного віку, які перебувають на території  міста без законних представників, та дітей-біженців до навчання в школі або за індивідуальною програмою

2012-2016 роки

Управління освіти

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення соціальної адаптації дітей, які є шукачами притулку без супроводу дорослих, та дітей з родин біженців

9.


 

Боротьба з використанням дитячої праці

9.1. Проведення спільної перевірки щодо дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності

2012-2016 роки

Територіальна державна інспекція праці у Сумській області, служба у справах дітей  

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

Своєчасне виявлення порушень законодавства про  запобігання найгіршим формам дитячої праці та їх ліквідація     шляхом запровадження ефективного економічного, правового і соціального механізмів, спрямованих на запобігання порушенням законодавства щодо застосування праці дітей

10.

Ліквідація торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

10.1. Організація проведення для батьків та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах бесід, лекцій, семінарів, тренінгів,засідань «круглих столів» з питань запобігання жорстокому поводженню з дітьми та в дитячому середовищі

2012-2016 роки

Управління освіти, служба у справах , МВ УМВС України в Сумській області,

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Посилення боротьби з торгівлею дітьми, здійснення їх захисту від сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження

 

 

10.2. Забезпечення здійснення просвітницько-про-філактичної роботи із запобігання насильства в сім’ї в рамках реалізації  комплексу заходів до Всесвітньої акції «16 днів проти насильства»

2012-2016 роки

Сектор у справах сім’ї, дітей та молоді 

 

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

Досягнення рівності жінок і чоловіків у суспільстві,  подолання всіх форм насильства в сім’ї, дискримінації за ознакою статі

11.

Захист прав дітей, які вчинили правопорушення

11.1.Забезпечити проведення виховних заходів і тижнів правових знань у закладах освіти

2012-2016 роки

Управління освіти , управління юстиції

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення кількості злочинів, вчинених дітьми

 

 

 

11.2. Забезпечення надання соціальних послуг неповнолітнім, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, засуджені до покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, відбули покарання та звільнились з місць позбавлення волі, а також з їх сім’ям (проведення засідань «круглих столів»,)

2012-2016 роки

Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Місцевий бюджет

м. Шостка

 

 

 

 

 

 

 

Попередження девіантної поведінки, профілактика рецидиву скоєння злочинів

12

 

12.1.Участь старшокласників в громадському житті міста.

2012-2016 роки

Управління освіти

Місцевий бюджет

М.Шостка

 

 

 

 

 

 

Формування в учнів громадської позиції, залучення лідерів учнівського самоврядування .

 

Усього

 

 

 

 

103,8

106,2

108,6

108,9

109,8

110,9

 

 

місцевий

бюджет

 

 

 

 

103,8

106,2

108,6

108,9

109,8

110,9

 
                             

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                           Л.П.Хомовненко

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"