Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 5 від 25.04.12

Про міську програму

розвитку індустріального

(промислового) парку «Свема»

в м.Шостці Сумської області на 2012-2015 роки

 

 

Керуючись пунктом 22  частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування  в  Україні”, пунктом 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1265 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку «Свема» в м.Шостці Сумської області на 2012-2015 роки», з метою реалізації проекту «Розвиток індустріального парку «Свема», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити  міську програму розвитку індустріального (промислового) парку «Свема» в м.Шостці Сумської області на 2012-2015 роки. Додається.
  2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступників міського голови згідно розподілу обов’язків.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради по напрямках.

 

 

Міський голова                                                                            М.П.Нога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Х сесія 

VI скликання 

від 25.04.2012

 

 

 

 

 

МІСЬКА ПРОГРАМА 
      розвитку індустріального (промислового) парку "Свема"
          в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки

 
Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
 
            На сучасному   етапі   перед   Україною  існує  ряд  проблем, пов'язаних,  зокрема,  із впливом  світової  фінансової  кризи  на економіку  країни,  наслідком  якої є низький рівень інвестиційної активності. У багатьох промислових зонах інвестиційно непривабливі підприємства  припинили  свою  діяльність,  їх території з наявною інфраструктурою не використовуються. 
            У Сумській області,  як у цілому  в  Україні,  актуальним  на сьогодні  залишається  питання  використання територій промислових підприємств,  які   не   змогли   адаптуватися   до   нових   умов господарювання  та не мають перспектив для відновлення виробничого потенціалу.  Виробничі потужності таких підприємств,  а  також  їх території,  вільні  від  забудови,  можуть  бути  використані  для створення  індустріальних  (промислових)  парків,   що   сприятиме виконанню  завдань,  визначених  Програмою  економічних  реформ на 2010-2014   роки   "Заможне    суспільство,    конкурентоспроможна економіка, ефективна   держава"  та  Стратегією економічного і соціального розвитку на період до 2015  року  "Нова Сумщина - 2015". 
            Планується створення на території  ВАТ  "Акціонерна  компанія "Свема"  в  м.  Шостці індустріального (промислового) парку шляхом розбудови  та  використання  виробничих   потужностей   зазначеної компанії  (адміністративні,  складські  та виробничі приміщення) з метою   започаткування   новими    підприємствами    господарської діяльності з виготовлення різнопрофільної товарної продукції. 
            Створення   індустріальних (промислових)  парків  є  одним  із перспективних шляхів залучення інвестицій,  зокрема іноземних,  в економічний розвиток регіонів,  а  також  одним  із прогресивних напрямів міжнародної співпраці. 
 
Мета Програми 

            Основною метою Програми є створення умов для розвитку індустріального (промислового) парку "Свема" (далі - парк "Свема") в частині розбудови сучасної виробничої і ринкової  інфраструктури для забезпечення виробництва конкурентоспроможної та високотехнологічної продукції.
 
Шляхи і способи розв'язання проблеми 
 
            Проблему передбачається розв'язати шляхом:
 
-         розбудови сучасної інженерно-транспортної інфраструктури; 
-         вжиття необхідних  заходів  до   залучення   вітчизняних   та іноземних  інвесторів  з  наданням  їм відповідно до законодавства земельних  ділянок  в  оренду  разом  з   розташованими   на   них виробничими, складськими та адміністративними приміщеннями; 
-         проведення капітального ремонту каналізаційних, водопровідних та  електричних  мереж,  будівництва   свердловини,   встановлення системи освітлення на території парку "Свема"; 
-         виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг та облаштування місць стоянки автотранспорту;
-         реконструкції об'єктів    промислового    призначення   парку "Свема"; 
-         створення системи взаємодії "наука-виробництво-влада", зокрема  науково-дослідного   центру,   наукової лабораторії, реконструкції   навчально-лабораторного   корпусу    Шосткинського інституту   Сумського   державного   університету   із  створенням бізнес-інкубатора, електронної бібліотеки. 
 
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено  в додатку 1.
 
Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.
 
Очікувані результати, ефективність Програми 
 
Виконання Програми дасть змогу: 
 

-         створення сприятливих умов для розміщення у м.Шостка нових виробництв;

-         забезпечити збереження висококваліфікованих кадрів;

-         створення нових робочих місць;збільшення обсягів виробництва конкурентоздатних товарів;

-         формування сприятливого інвестиційного клімату, відновлення довіри інвесторів і збільшення потоку внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

-         удосконалення організації науково-технічної діяльності, комерціалізація наукових досліджень;

-         підвищення привабливості роботи в науці, скорочення відтоку кадрів, залучення до науки молоді;

-         підтримка та розвиток наукових, науково-дослідних, учбових закладів;

-         працевлаштувати випускників навчальних закладів.

 

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3. 

 

Секретар міської ради                                                               Л.П.Хомовненко

 

 

Додаток 1 
до Програми 
 
 
 
 
 
Прогнозні обсяги та джерела фінансування 

                                     млн. грн.

 Джерела фінансування

Обсяги

 фінансування

у тому числі по роках

2012

2013

2014

2015

Всього

75,7

28,1

23,8

23,2

0,6

Державний бюджет

15,0

6,1

4,5

4,4

0,0

Обласний бюджет

5,3

2,8

2,0

0,3

0,2

Місцевий бюджет м.Шостка

4,0

1,8

1,4

0,7

0,1

Інші

51,4

17,4

15,9

17,8

0,3

                  

 

                                                                                                                                                             Додаток 2
                                                                                                                                                        до Програми

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з виконання міської програми розвитку індустріального (промислового)

парку "Свема" в м. Шостці Сумської області

на 2012-2015 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування завдання

 

 

Найменування показника

 

 

Значення показника, кількість

Найменування заходу

 

 

Головний розпорядник коштів

 

 

Джерела фінансування

 

 

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн.грн.

 

усього

у тому числі за роками

усього

 

у тому числі за роками

 

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту каналізаційних, водопровідних та електричних мереж, будівництва свердловини, встановлення системи освітлення, капітального ремонту доріг на території індустріального (промислового) парку "Свема" (далі парк «Свема»)

кількість

документів

35

18

9

8

 

виготовлення відповідної документації

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Місцевий бюджет м.Шостка

0,035

0,020

0,015

0,000

0,000

 

Обласний бюджет

0,140

0,075

0,060

0,005

0,000

 

Державний бюджет

0,250

0,130

0,050

0,070

0,000

 

Інші

0,303

0,103

0,100

0,100

0,000

 

Разом по завданню 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,728

0,328

0,225

0,175

0,000

 

2. Виконання робіт з капітального ремонту каналізаційних, водопровідних та електричних мереж парку "Свема" і робіт з будівництва свердловини.

протяжність  мереж, кілометрів

 

 

 

 

 

капітальний ремонт інженерних мереж, будівництво свердловини

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

- водопостачання

1,2

0,58

0,34

0,28

 

Місцевий бюджет м.Шостка

0,865

0,480

0,385

0,000

0,000

 

- водовідведення

0,91

0,53

0,21

0,17

 

Обласний бюджет

1,340

0,765

0,480

0,095

0,000

 

- електропостачання

1,06

0,58

0,25

0,23

 

Державний бюджет

4,316

2,516

0,870

0,930

0,000

 

свердловин, кількість

1

1

 

 

 

Інші

9,997

5,197

2,400

2,400

0,000

 

Разом по завданню 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,518

8,958

4,135

3,425

0,000

 

3. Встановлення системи освітлення на території парку "Свема"

кількість встановлених світильників

108

108

 

 

 

виконання робіт з реконструкції електричних мереж та встановлення світильників

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Місцевий бюджет м.Шостка

0,191

0,191

0,000

0,000

0,000

 

Обласний бюджет

0,191

0,191

0,000

0,000

0,000

 

Державний бюджет

0,260

0,260

0,000

0,000

0,000

 

Інші

0,190

0,095

0,095

0,000

0,000

 

Разом по завданню 3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,832

0,737

0,095

0,000

0,000

 

4. Виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг

протяжність автомобільних доріг, кілометрів

6,0

2,4

2,4

 

1,2

 

капітальний ремонт основної дороги з твердим покриттям на території індустріального (промислового) парку "Свема" та

капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна м.Шостка

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Обласний бюджет

2,520

1,26

1,260

0,000

0,000

 

Державний бюджет

2,470

0,780

0,780

0,910

0,000

 

Разом по завданню 4:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,990

2,040

2,040

0,910

0,000

 

5. Проведення робіт по благоустрою скверу парку "Свема"

квадратних

метрів

5000

3530

1470

 

 

виконання робіт з благоустрою

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Місцевий бюджет м.Шостка

0,550

0,400

0,150

0,000

0,000

 

Обласний бюджет

0,300

0,200

0,100

0,000

0,000

 

Разом по завданню 5:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,850

0,600

0,250

0,000

0,000

 

6. Облаштування місць для стоянки вантажного та легкового автотранспорту

квадратних

метрів

1200

210

590

400

 

виконання відповідних робіт

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Місцевий бюджет м.Шостка

0,150

0,000

0,100

0,050

0,000

 

Обласний бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Державний бюджет

0,600

0,100

0,300

0,200

0,000

 

Разом по завданню 6:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,750

0,100

0,400

0,250

0,000

 

7. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів промислового призначення парку "Свема"

кількість

документів

18

4

6

8

 

виготовлення відповідної документації

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Інші

1,900

1,000

0,400

0,500

0,000

 

Разом по завданню 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,900

1,000

0,400

0,500

0,000

 

8. Реконструкція об'єктів промислового призначення парку "Свема"

кількість об’єктів

18

4

6

8

 

виконання робіт з реконструкції

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Інші

37,100

10,400

12,300

14,400

0,000

 

Разом по завданню 8:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,100

10,400

12,300

14,400

0,000

 

9. Створення системи взаємодії "наука-виробництво-влада" 

кількість науково-дослідних центрів

1

1

 

 

 

організація науково-дослідного центру розробки і виробництва хімічної продукції та електроізоляційних матеріалів

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Державний бюджет

3,400

1,100

1,200

1,100

0,000

 

кількість наукових  лабораторій

1

1

 

 

 

організація наукової лабораторії альтернативних видів палива Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

Державний бюджет

3,700

1,200

1,300

1,200

0,000

 

Разом по завданню 9:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,100

2,300

2,500

2,300

0,000

 

10. Розміщення на території парку "Свема" "єдиного інвестиційного вікна"

кількість

установ

1

1

 

 

 

розміщення відповідних установ

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Місцевий бюджет м.Шостка

0,400

0,150

0,150

0,100

0,000

 

Разом по завданню 10:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,400

0,150

0,150

0,100

0,000

 

11. Упорядження рекреаційних зон на території парку "Свема"

квадратних

метрів

6000

2000

2000

2000

 

виконання упоряджувальних робіт

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Місцевий бюджет м.Шостка

1,300

0,440

0,430

0,430

0,000

 

Інші

0,400

0,140

0,130

0,130

0,000

 

Разом по завданню 11:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,700

0,580

0,560

0,560

0,000

 

12. Популяризація ідеї розвитку парку "Свема"

 

 

 

 

кількість

матеріалів

6000

1500

1500

1500

1500

виготовлення презентаційних матеріалів (буклетів, відеороликів та інше)

Сумська ОДА, Шосткинська міська рада

Місцевий бюджет м.Шостка

0,500

0,125

0,125

0,125

0,125

 

кількість

заходів

20

8

4

4

4

проведення прес-конференцій, брифінгів з питань визначення порядку співпраці з інвесторами в рамках парку «Свема»

Обласний бюджет

0,800

0,320

0,130

0,180

0,170

 

кількість

заходів

32

10

10

6

6

Забезпечення участі у тематичних виставках, семінарах, економічних форумах для презентації можливостей та умов роботи парку "Свема"

Інші

1,500

0,470

0,470

0,280

0,280

 

кількість

документів

1

1

 

 

 

виготовлення проектно-кошторисної документації з питань капітального ремонту виставкового центру парку "Свема"

 

кількість виставкових центрів

1

1

 

 

 

капітальний ремонт виставкового центру парку "Свема"

 

Разом за завданням 12:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800

0,915

0,725

0,585

0,575

 

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,7

28,1

23,8

23,2

0,6

 

У Т.Ч.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний бюджет

15,0

6,1

4,5

4,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обласний бюджет

5,3

2,8

2,0

0,3

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет м.Шостка

4,0

1,8

1,4

0,7

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші

51,4

17,4

15,9

17,8

0,3

 

                                           

 

                                                                                                                                                             Додаток 3 
                                                                                                                                                        до Програми

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання міської програми

розвитку індустріального (промислового) парку "Свема"

в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки

 

Найменування завдання

 

 

Найменування показника

 

 

Значення показника, кількість

 

усього

у тому числі за роками

 

2012

2013

2014

2015

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітального ремонту каналізаційних, водопровідних та електричних мереж, будівництва свердловини, встановлення системи освітлення, капітального ремонту доріг на території індустріального (промислового) парку "Свема" (далі парк «Свема»)

кількість

документів

35

18

9

8

 

 

2. Виконання робіт з капітального ремонту каналізаційних, водопровідних та електричних мереж парку "Свема" і робіт з будівництва свердловини

протяжність  мереж, кілометрів

 

 

 

 

 

 

- водопостачання

1,2

0,58

0,34

0,28

 

 

- водовідведення

0,91

0,53

0,21

0,17

 

 

- електропостачання

1,06

0,58

0,25

0,23

 

 

свердловин, кількість

1

1

 

 

 

 

3. Встановлення системи освітлення на території парку "Свема"

кількість встановлених світильників

108

108

 

 

 

 

4. Виконання робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг

протяжність автомобільних доріг, кілометрів

6,0

2,4

2,4

 

1,2

 

 
 

5. Проведення робіт по благоустрою скверу парку "Свема"

квадратних метрів

5000

3530

1470

 

 

 

6. Облаштування місць для стоянки вантажного та легкового автотранспорту

квадратних метрів

1200

210

590

400

 

 

7. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів промислового призначення парку "Свема"

кількість

документів

18

4

6

8

 

 

8. Реконструкція об'єктів промислового призначення парку "Свема"

кількість об’єктів

18

4

6

8

 

 

9. Створення системи взаємодії "наука-виробництво-влада" 

кількість науково-дослідних центрів

1

1

 

 

 

 

кількість наукових  лабораторій

1

1

 

 

 

 

10. Розміщення на території парку "Свема" "єдиного інвестиційного вікна"

кількість

установ

1

1

 

 

 

 

11. Упорядження рекреаційних зон на території парку "Свема"

квадратних

метрів

6000

2000

2000

2000

 

 
 

12. Популяризація ідеї розвитку парку "Свема"

 

 

 

 

кількість

матеріалів

6000

1500

1500

1500

1500

 

кількість

заходів

20

8

4

4

4

 

кількість

заходів

32

10

10

6

6

 

кількість

документів

1

1

 

 

 

 

кількість виставкових центрів

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"