Головна сторінка

 Оголошення, анонси культурного життя

 Оголошення про скликання сесій міської ради, засідань виконкому

 Місто

 Місцеве самоврядування

 Виконавчі органи Шосткинської міської ради

 Вибори

 Звіти органу влади

 Гаряча лінія

 Онлайн - голосування та опитування

 Поточні творчі конкурси

 Взаємодія з громадськістю

 Виконавчі органи державної влади

 Документи

 Публічні закупівлі

 Комунальна власність

 Послуги

 Статистика

 Споживач

 Економіка

 Інвестиції

 Регуляторна діяльність

 Доступ до публічної інформації

 Звернення громадян

 Запобігання та протидія корупції

 Фінансові ресурси та їх направлення

 Управління з питань НС інформує

 Медіа

 Військова служба за контрактом 
УРЯДОВА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
 
 
 
КАЛЕНДАР СВЯТ НА  2018

РІК ДЛЯ УКРАЇНИ

 

  

МІСЬКІ АВТОБУСНІ

МАРШРУТИ

 

 

 

 

 ТЕЛЕФОННИЙ

ДОВІДНИК

      

 

 

  

 

 

 

 

 

Проект регуляторного акту: „ Про затвердження порядку обліку об’єктів нерухомого майна на території м. Шостка ”, аналіз регуляторного впливу

 

Проект регуляторного акту: „ Про затвердження порядку обліку об’єктів нерухомого майна на території м. Шостка ”

 

У зв’язку із впровадженням урядом України реформ, пов’язаних з оптимізацією в системі державної реєстрації речових прав, збереження цілісності напрацьованої бази по даному напрямку, керуючись ст..ст.7, 140, 142, 143 Конституції України, ст..ст.30, 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою забезпечення належного функціонування системи обліку нерухомого майна не території м.Шостка, виконавчий комітет Шосткинської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Затвердити Порядок обліку об’єктів нерухомого майна на території м. Шостка (додається).
 2. Встановити, що комунальне підприємство «Шосткинське міськрайоне бюро технічної інвентаризації» є единим суб’єктом господарювання, на який покладається відповідальність за ведення обліку об’єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), функції поточної систематизації, поповнювання, використання та подальшого збереження напрацьованої бази матеріалів технічної інвентаризації.
 3. Комунальному підприємству «Шосткинське міськрайоне бюро технічної інвентаризації» забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо інформування в межах чинного законодавства про роботу, яка проводиться.

 

 

Порядок

обліку об’єктів нерухомого

майна на території м. Шостка

 

         1. Порядок визначає правила ведення та формування Єдиної бази даних обліку об”єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на території м. Шостка і діє до часу врегулювання порядку ведення обліку об’єктів нерухомого майна  на законодавчому рівні.

         2. Основним Завданням обліку об’єктів нерухомого майна  є отримання даних про їх кількісний та якісний стан, приналежність, технічний стан та його вартість.

         3. Облік об’єктів нерухомого майна здійснює Комунальне підприємство «Шосткинське міськрайонне бюро технічної інвентаризації» ( в подальшому – БТІ).

         4.Обліку в БТІ підлягають  всі об’єкти нерухомості незалежно від форми власності, які розташовані на території, підвідомчій Шосткинський міській раді.

         5. Для користування цим Порядком вживаються наступні терміни:

- інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт;

- облік об’єктів нерухомого майна – це процес накопичення, зберігання на постійній основі, узагальнення та опрацювання  інформації щодо об’єктів нерухомого майна на паперових  носіях.

         6. До об’єктів нерухомого майна, які підлягають обліку в БТІ, відносяться:

- будинковолодіння, житлові та садові будинки, гуртожитки, які розташовані на земельних ділянках, за окремою адресою;

- будівлі, розміщені на окремих земельних ділянках, такі як гаражі, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового, складського та іншого призначення;

- приміщення, як частини внутрішнього об’єму житлових будинків, гуртожитків, будівель, обмежені будівельними елементами;

- квартири багатоквартирних будинків;

- споруди ( інженерні, гідротехнічні і т.п.) – земельні поліпшення, які не відносяться до будівель і приміщень і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.

         7. Облік об’єктів нерухомого майна проводиться з метою:

 - ведення Єдиної бази об’єктів нерухомого майна;

- збереження достовірної інформації про фактичний стан об’єктів;

- інформаційного забезпечення власників, органів місцевого самоврядування, органів державної влади,   їх посадових осіб -  для виконання покладених на такі органи повноважень;

         8. Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється на підставі технічної інвентаризації таких об’єктів незалежно від того, побудовані вони по належно оформленим документам або самовільно.

         9. Технічна інвентаризація проводиться згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 року за  № 127 та зареєстрованої  в Мінюсті України 10.07.2001 року за № 582/5773 ( із змінами та доповненнями).

Дані інвентаризації є підставою для внесення змін в інформацію про об’єкти нерухомого майна.

         10.Облік об’єктів поділяється на первинний та поточний.

         Первинний облік -   це дія, коли об’єкт нерухомості вперше заноситься в інвентаризаційну справу і облікову книгу і йому присвоюється черговий реєстраційний номер. Разом з об’єктом  нерухомості в інвентаризаційну  справу і облікову книгу під тим же реєстраційним номером  записується і суб’єкт права власності – фізична або юридична особа.

         Поточний облік – це поточні  інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за відповідний період часу і облік переходу права власності  на об’єкт нерухомості від одних власників до інших.

         11. Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється за рахунок коштів власників на паперових носіях   ( по мірі можливості електронних носіях) шляхом ведення облікових книг та інвентаризаційних  справ, складання та видачі технічних паспортів.

         12.Правовстановлювальним документом, який засвідчує виникнення або перехід права власності на об’єкт нерухомого майна, є одним із документів, перерахованих в п.27 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями) та інші документи, які були чинні до прийняття  Закону України „ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

13.Власник об’єкта нерухомого майна повинен надати до БТІ оригінал правовстановлювального документа для проставлення штампа з реєстраційним номером об”єкта нерухомого майна, а також його нотаріально завірену копію для залучення до матеріалів інвентаризаційної справи.

         Якщо заявник не надав оригінал правовстановлювального документа та його нотаріально завірену копію на об’єкт нерухомого майна, який підлягає обліку, БТІ запитує інформаційну довідку у відповідності з Порядком надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями).

         14.Облік переходу права власності  на об’єкт нерухомого майна здійснюється в тій же інвентаризаційній справі та обліковій книзі і під тим же реєстраційним номером, під яким здійснювався первинний облік цього об’єкта.

         15. Облік об’єктів нерухомого майна здійснюється шляхом  внесення записів в облікові книги, які ведуться окремо по житловому і нежитловому фонду.

         16.Облікова  книга  повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою БТІ і підписом начальника БТІ.

         17. Нумерація в реєстраційних книгах йде з першого номера, записи в книгах ведуться  по мірі надходження замовлень.

         18. Об’єкту, який підлягає первинному обліку, присвоюється один реєстраційний номер незалежно від кількості співвласників.

         19. Запис в облікову  книгу при первинному обліку проводиться з врахуванням того, що надалі виникне потреба в проведенні поточного обліку, тобто при первинному  обліку залишаються декілька сторінок  незаповненими. Коли в процесі поточного обліку всі сторінки будуть  заповненими, реєстрація продовжується  в додатковій книзі, а в попередній робиться позначка, що запис продовжується в додатковій книзі  ( вказати номер книги і номер сторінки).

         20.Облікові записи здійснюється в таких  облікових  книгах:

а) на житлові об’єкти нерухомого майна, які  належать фізичним та юридичним особам;

б) на нежитлові  об’єкти нерухомого майна, які належать фізичним та  юридичним особам.

         21.Всі виправлення в облікових книгах посвідчуються підписом посадової особи, яка відповідає за правильність записів і скріплюється печаткою БТІ. При цьому  виправлені записи закреслюються так, щоб  було видно старі записи.

         22. Для обліку безгоспного нерухомого майна БТІ здійснює підготовку необхідних документів у відповідності з Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх  обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703.

         23. Після проведення всіх робіт по обліку та інвентаризації  об’єктів нерухомого майна заявнику видається технічний паспорт, який є невід’ємною частиною правовстановлювального документу.

         24.Всі суб”єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання послуг по поведенню технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, після проведення технічної інвентаризації зобов’язані надати до архіву КП «Шосткинське МБТІ» на зберігання інвентаризаційні справи для здійснення обліку об’єктів нерухомого майна.

 

На інвентарній справі проставляється штамп наступного змісту:

 

Прийнято на облік

Начальник__________

БТІ            м.п.

 ____________________

дата

 

         25. При виявленні факту неподання суб’єктом господарювання технічної документації в БТІ для взяття на облік, зобов’язати бюро інформувати про це Шосткинський міськвиконком, що надає йому право, як суб’єкту, який уповноважений і має право вести облік згідно чинного законодавства, звертатися у визначеному законом порядку щодо скасування сертифіката, який надає право суб’єкту господарювання проводити технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна.

         26. Комунальне підприємство „ Шосткинське міськрайонне бюро технічної інвентаризації” відповідно до вимог Закону України „ Про інформацію”, Закону України „ Про звернення громадян” , Закону України „ Про доступ до публічної інформації”, Закону України „ Про захист персональних даних”, Закону України „ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” надає довідки про технічний стан  об’єкту нерухомості, інформацію про власників об’єкту нерухомості, підстави виникнення права власності  ( станом до 31.12.2012 року), копії матеріалів  інвентаризаційних справ на запити і звернення , із врахуванням того, що БТІ є суб’єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку.

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Проект рішення виконавчого комітету Шосткинської міської ради «Про затвердження порядку обліку об’єктів нерухомого майна на території м. Шостка».

Розробник: комунальне підприємство «Шосткинське міськрайонне бюро технічної інвентаризації».

 1. 1.                      Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом  регулювання

У зв’язку із змінами в законодавстві, починаючи з 01 січня 2013 року, підприємства БТІ позбавлені повноважень здійснювати державну реєстрацію прав власності на об’єкти нерухомого майна.

            За таких обставин, підприємство не володіє інформацією про кількість об’єктів нерухомого майна в м. Шостка, їх стан та вартість.

            Прийняття зазначеного Порядку, в першу чергу спрямоване на виконання делегованого повноваження виконавчого комітету Шосткинської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, визначеного пунктом  10 підпункту «б»  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме, облік відповідно до Закону  об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності, оскільки на даний час законодавчо такий порядок не врегульовано.        

 1. 2.                      Визначення цілей регулювання

Метою ведення такого обліку є накопичення, систематизація інформації про об’єкти нерухомого майна та їх власників з метою в подальшому використання цих відомостей для потреб органів місцевого самоврядування, органів державної влади, підприємств, установ та організацій, а також громадян  (постановка, зняття з черги на отримання житла; надання інформації управлінню праці та соціального захисту населення необхідної для призначення та надання субсидій; надання відділам, управлінням інформації при розгляді земельних чи майнових спорів; надання інформації правоохоронним органам та судовій владі; надання інформації підприємствам, що надають комунальні послуги щодо власників об’єктів нерухомого майна, які є боржниками;   надання інформації, у передбачених законодавством випадках фізичним особам, тощо).

 1. 3.                      Альтернативні способи досягнення зазначених  цілей

Альтернативою є неприйняття зазначеного рішення, що потягне за собою неможливість здійснення обліку об’єктів нерухомого майна в м.Шостка, тому необхідним є прийняття зазначеного рішення.

 1. 4.                      Механізми досягнення цілей, визначених проектом регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить чітку та однозначну процедуру обліку об’єктів нерухомого майна в м. Шостка.

Проект регуляторного акта належить до сфери нормативно-правового регулювання .

Проектом рішення регулюються:

- процедура обліку об’єктів нерухомого майна в м. Шостка;

- перелік документів, необхідних для постановки на облік об’єктів нерухомого майна в м. Шостка.

 1. 5.        Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття  цього регуляторного акта  дасть можливість:

- органам місцевого самоврядування виконувати повноваження визначені пунктом  10 підпункту «б»  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо обліку відповідно до Закону  об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності;

- підприємствам, установам, організаціям та громадянам, у випадках визначених Порядком, отримувати інформаційні довідки про об’єкти нерухомого майна та їх власників;

- забезпечити належне виконання положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» в частині надання інформації Державним реєстраторам прав власності про нерухоме майно, у випадках передбачених Законом.

Реалізація положень регуляторного акта дозволить  формувати місцеву нормативно-правову базу  на якісно новому рівні.

 1. 6.        Очікуванні результати прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить запровадити чітку та однозначну процедуру обліку нерухомого майна в м. Шостка та формування єдиної бази такого майна, сприятиме фізичним і юридичним особам, а також органам державної влади та місцевого самоврядування  в отриманні такої інформації

Вигоди

Витрати

 

У сфері державної влади та місцевого самоврядування

 

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства

Додаткові витрати із міського  бюджету відсутні

 

Надання інформаційних довідок, необхідних для виконання повноважень, контролюючим та правоохоронним органам

Додаткові витрати із міського  бюджету відсутні

 

Надання інформаційних довідок, необхідних для виконання повноважень, органам місцевого самоврядування

Додаткові витрати із міського  бюджету відсутні

 

 

У сфері суб’єктів господарювання

 

Отримання технічних паспортів на  об’єкти нерухомого майна

Витрати на отримання технічного паспорту

У сфері громадян

 

Отримання технічних паспортів на  об’єкти нерухомого майна

Витрати на отримання технічного паспорту

 

 

 1. 7.                      Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Немає. 

 1. 8.                      Обґрунтування строку  дії регуляторного акта

Строк дії даного регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, до врегулювання зазначених правовідносин на державному рівні.  

 1. 9.                      Визначення показників результативності регуляторного акта      

Відстеження результатів дії рішення можливо здійснювати за кількісним показниками проведення обліку, виданих технічних паспортів та отримання інформаційних довідок.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

- не передбачаються надходження до державного та місцевих бюджетів державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта;

- потребуються незначні додаткові кошти і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта та роботами по веденню обліку;

Зауваження та пропозиції щодо проекту приймаються в письмовому вигляді від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань – суб’єктів господарювання протягом 30 днів з моменту оприлюднення за адресою: 41108 м.Шостка Сумської обл.. вул. Горького, 4,         т. 4-69-83.

 1. 10.                 Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Аналіз результативності запровадження регуляторного акта буде проводитись шляхом моніторингу на рівні дотримання законодавства.

Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності проекту станом на 1 січня другого року, після прийняття акту.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження здійснюватиметься службовими особами комунального підприємства «Шосткинське міськрайонне бюро технічної інвентаризації».

 

 

Начальник комунального підприємства

«Шосткинське міськрайонне бюро

технічної інвентаризації»                                                             О.Ю.Лавриненко 

 

 

 

 

 

 

 

 30.08.13

 

 
 
 
 
 

ШОСТКИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

ЦЕНТР ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА ЦБС

 ШОСТКИНСЬКА ДИТЯЧА

ШКОЛА МИСТЕЦТВ

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК

СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ

 

 

НОВИНИ ШОСТКИ 

 

  

  

 


Цей веб-сайт створений відповідно до проекту "Створення системи ефективного управління муніципальною економікою шляхом запровадження сприятливих інвестиційних умов в пріоритетних сферах економічної діяльності", що є переможцем IV Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2006 р.

УВАГА! При використанні матеріалів сайту гіперпосилання на www.shostka-rada.gov.ua є обов'язковим

© 2007 Ідея й структура: Артем Серенок
© 2007-2014 Технічний супровід: "Шостка.NET"